Strona główna Wypowiedzi Władysław Kosiniak-Kamysz o poziomie wody Wisły w Warszawie

Władysław Kosiniak-Kamysz o poziomie wody Wisły w Warszawie

Władysław Kosiniak-Kamysz o poziomie wody Wisły w Warszawie

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

Rozmawiamy w momencie kiedy poziom wody Wisły w Warszawie to 60 cm. Rok temu kiedy była susza było 90 cm.

 

RMF 24, Debata o kryzysie klimatycznym, 22.04.2020

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

RMF 24, Debata o kryzysie klimatycznym, 22.04.2020

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Władysław Kosiniak-Kamysz podaje prawidłowe wartości poziomu wody, jakie zostały odnotowane pod koniec kwietnia w roku 2019 i 2020 w stacji Warszawa Bulwary. Nie oznacza to jednak, że wartości z jednego punktu pomiaru można utożsamiać z poziomem całego odcinka Wisły, który przepływa przez Warszawę. Pomiary ze stacji Warszawa-Nadwilanówka wskazywały w bieżącym i ubiegłym roku co najmniej dwukrotnie wyższy poziom wody, dlatego wypowiedź uznajemy za manipulację. 

Poziom wody Wisły w Warszawie

W przepływającej przez Warszawę Wiśle ulokowane są dwie stacje, które dokonują pomiaru stanu wody w rzece. Zgodnie z stanem na dzień 22 kwietnia poziom wody w stacji Warszawa-Bulwary utrzymywał się w granicach 60 cm. Poniżej prezentujemy stan wody w poszczególnych godzinach:

 • 00:00-1:00 – 62 cm,
 • 2:00-13:00 – 61 cm,
 • 14:00-18:00 – 60 cm,
 • 19:00–23:00 – 59 cm.

Podobne wartości odnotowano również 20 i 21 kwietnia. Stan wody w Wiśle wahał się między 60 a 62 cm.

Natomiast w stacji Warszawa-Nadwilanówka poziom wody był dwukrotnie wyższy. 22 kwietnia od północy do godziny 4:00 woda utrzymywała się na wysokości 132 cm. Między 5:00 a 11:00 zaobserwowano nieznaczny spadek o 1 cm. Sytuacja miała się podobnie również między 12:00 a 17:00. Wówczas stan wody wynosił 130 cm. Poziom obniżył się do 129 cm w godzinach 18:00-20:00. Dzień zakończył się z wynikiem 128 cm.

Pomiary z 20 i 21 kwietnia pokazywały zbliżone wartości. Poziom wody maksymalnie osiągnął 133 cm, zaś minimalnie 130 cm.

W obu przypadkach poziom wody spadł poniżej 165 cm, co oznacza, iż jest to stan wody niskiej.

Zgodnie ze stanem na dzień 21 kwietnia 2019 roku o godzinie 6:00 poziom wody w stacji Warszawa-Bulwary wynosił 87 cm. W przypadku punktu Warszawa-Nadwilanówka było to 177 cm. Identyczne pomiary odnotowano dnia następnego. Nieco większe spadki zaobserwowano 24 kwietnia – wówczas poziom wody w przytoczonych stacjach wynosił odpowiednio 82 cm i 171 cm. Znaczący spadek odnotowano 29 kwietnia. Pomiary wskazały 66 cm i 153 cm.

Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie zmierzono pod koniec sierpnia 2015 roku. Wodowskazy pokazały wtedy jedynie 26 cm.

Susza – definicja

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich susza to szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Według Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w ubiegłym roku między 21 kwietnia a 30 czerwca na obszarze Polski występowała susza rolnicza. 

 

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!