Strona główna Wypowiedzi Wojsko na ścianie wschodniej. Co w tej kwestii robił rząd PO-PSL?

Wojsko na ścianie wschodniej. Co w tej kwestii robił rząd PO-PSL?

Wojsko na ścianie wschodniej. Co w tej kwestii robił rząd PO-PSL?

Mariusz Błaszczak

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

My jesteśmy zagrożeni, to nie ulega żadnej wątpliwości, jesteśmy zagrożeni ze wschodu. Więc dlatego organizujemy nowe jednostki Wojska Polskiego na wschodzie. Koalicja PO-PSL likwidowała jednostki Wojska Polskiego. Rząd tej koalicji, koalicji PO-PSL, właśnie na wschodniej, we wschodniej części naszego kraju.

Gość Wiadomości, 19.10.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Gość Wiadomości, 19.10.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Za rządów PO-PSL zlikwidowano następujące jednostki wojskowe na wschodzie kraju: 1. Siedlecki Batalion Rozpoznawczy, 1. Warszawską Dywizję Zmechanizowaną im. Tadeusza Kościuszki w Legionowie oraz 3. Brygadę Zmechanizowaną Legionów im. Romualda Traugutta w Lublinie.
 • Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako prawdziwą.
 • W trakcie rządów PiS utworzono 18. Dywizję Zmechanizowaną, której celem jest wzmocnienie ściany wschodniej. W skład dywizji weszły dotychczasowe, istniejące jednostki, a także nowo powstałe: 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana, 18. Pułk Logistyczny z Łomży i 18. Batalion Dowodzenia z Siedlec.
 • Część kolejnych jednostek mających wejść w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej jest na etapie formowania.

Nowy sprzęt wojskowy dla Polski

W ubiegłą środę Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o zawarciu umowy z Koreą Południową na dostarczenie dla Wojska Polskiego 288 wyrzutni rakietowych K239 Chunmoo. To sprzęt, którego charakterystyka ma być porównywalna do amerykańskich wyrzutni HIMARS.

Broń zakupiono z myślą zwiększenia potencjału odstraszania na wschodniej flance. Z racji tego wyrzutnie trafią na wyposażenie 18. Dywizji Zmechanizowanej, zlokalizowanej w Siedlcach.

Zdaniem ministra Błaszczaka, Rosję należy traktować jako realne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. W związku z tym wzmacnianie tzw. ściany wschodniej wydaje się oczywistym zadaniem MON. Minister wyjaśnił, że obecny kurs to zgoła odmienne podejście od rządu PO-PSL, który postanowił zlikwidować jednostki wojskowe we wschodniej części kraju. W przeszłości weryfikowaliśmy już podobną wypowiedź Mariusza Błaszczaka.

Likwidacja batalionu w Siedlcach

1. Siedlecki Batalion Rozpoznawczy powstał w 1994 roku. Od początku wykonywał prace rozpoznawcze na rzecz 1. Dywizji Zmechanizowanej z siedzibą w Legionowie. Na początku 2011 roku, decyzją MON, batalion przekazano do rozformowania do 30 września 2011 roku. Powodem likwidacji miał być fakt, że – w przeciwieństwie do innych jednostek – baza batalionu nie była remontowana.

W Siedlcach pozostały trzy pododdziały brygady pancernej: dywizjon przeciwlotniczy, kompania rozpoznawcza i kompania saperów. Pozostawiono też strzelnicę wojskową, służącą do ćwiczeń.

Po objęciu władzy przez PiS, w 2018 roku podjęto decyzję o założeniu w Siedlcach 18. Dywizji Zmechanizowanej. Był to element planu wzmacniana ściany wschodniej. W czerwcu 2020 roku dywizja osiągnęła wstępną gotowość operacyjną, a rok później nabyła już pełną dyspozycyjność.

Rozwiązanie dywizji w Legionowie

Wraz z likwidacją batalionu w Siedlcach, zdecydowano o rozformowaniu dowództwa 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej, której historia sięga 1955 roku. Dodatkowo na podstawie rozporządzenia ministra obrony z dnia 25 kwietnia 2012 roku nastąpiło formalne zniesienie garnizonu Legionowo oraz włączenie jego dotychczasowego zasięgu terytorialnego do garnizonu Zegrze.

Z odpowiedzi ministerstwa na interpelacje poselskie pośrednio wynika (1,2), że decyzje o rozformowaniu były motywowane chęcią ograniczenia kosztów. Zaoszczędzone środki miały być przeznaczone na inne zadania z zakresu obronności i profesjonalizację pozostałych oddziałów. Reforma miała pozwolić na zaoszczędzenie ok. 1,3 mln zł rocznie.

odpowiedzi na interpelację posła Dębskiego wynika, że „siły i środki z rozformowanych jednostek wojskowych w Legionowie zostały wykorzystane do skompletowania innych jednostek realizujących podobne zadania (…), a wszyscy żołnierze po rozformowaniu zostali zatrudnieni w resorcie obrony narodowej”.

Koniec brygady w Lublinie

W trakcie rządów PO-PSL rozwiązano również, działającą od 1995 roku, 3. Brygadę Zmechanizowaną Legionów im. Romualda Traugutta z siedzibą w Lublinie. Zgodnie z decyzją MON likwidacja miała odbyć się do 30 czerwca 2011 roku.

Jednocześnie postanowiono, że siły wchodzące w skład jednostki utworzą Dowództwo Wielonarodowej Brygady (LITPOLUKRBRIG) wraz z żołnierzami z Litwy i Ukrainy. Finalnie decyzję o powstaniu brygady podpisano we wrześniu 2014 roku, a do rozpoczęcia działaności doszło już w styczniu 2016 roku, za rządów PiS. Pełną zdolność operacyjną brygada osiągnęła rok później.

Rząd PiS kontynuował wysiłki podjęte przez poprzedników, ale też wyszedł z własną inicjatywą. W czerwcu 2019 roku zapadła decyzja o powołaniu 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, wchodzącej w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach. Po 3 latach ogłoszono, że brygada osiągnęła pełną gotowość operacyjną.

Wzmocnienie ściany wschodniej

W trakcie rządów PiS, w ramach przytaczanej już 18. Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach, postanowiono utworzyć nowe, pomniejsze jednostki wojskowe:

 • 18. Pułk Logistyczny z Łomży
 • 18. Batalion Dowodzenia z Siedlec
 • 18. Pułk Przeciwlotniczy w Sitańcu,
 • 18. Pułk Artylerii w Nowej Dębie,
 • 18. Batalion Rozpoznawczy w Białej Podlaskiej.

Trzy ostatnie jednostki są obecnie w trakcie formowania.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!