Strona główna Wypowiedzi Wpływ pandemii na polską gospodarkę w świetle danych GUS

Wpływ pandemii na polską gospodarkę w świetle danych GUS

Wpływ pandemii na polską gospodarkę w świetle danych GUS

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

Spadek produkcji przemysłowej o 25%. Spadek sprzedaży detalicznej o 22%. Spadek obrotów w I kwartale, nie tylko w kwietniu, ale w I kwartale, w centrach handlowych sprzedaży, o 21%.

Posiedzenie Sejmu, 27.05.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 27.05.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza uznajemy za prawdziwą, ponieważ zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w kwietniu bieżącego roku spadek produkcji sprzedanej przemysłu wyniósł 24,6 proc. rok do roku, a spadek handlu detalicznego – 22,9 proc. rok do roku. Retail Institute podaje, że porównując I kwartał 2020 roku i I kwartał 2019 roku, odnotowano niemal 19-procentowy spadek obrotu w centrach handlowych.

W czasie obrad sejmowych 27 maja Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił dane dotyczące polskiej gospodarki, związane z reakcją za pandemię COVID-19. Poinformował, że produkcja przemysłowa odnotowała spadek o 25 proc., a sprzedaż detaliczna o 22 proc. Jednocześnie obrót w centrach handlowych miał spaść nie tylko w kwietniu, ale także w całym I kwartale bieżącego roku i wynieść o 21 proc. mniej niż zazwyczaj.

Jak koronawirus wpłynął na gospodarkę? Produkcja sprzedana przemysłu

26 maja GUS opublikował raport dotyczący sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w kwietniu. Z dokumentu dowiadujemy się, że – biorąc pod uwagę dane niewyrównane sezonowo – produkcja sprzedana przemysłu w kwietniu bieżącego roku spadła o 24,6 proc. w stosunku do kwietnia 2019 roku i o 25,5 proc. w stosunku do marca 2020 roku. Natomiast jeśli chodzi o dane wyrównane sezonowo, spadek wyniósł 20,8 proc. w stosunku do marca 2020 roku i 24,7 proc. w stosunku do kwietnia 2019 roku. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu, zgodnie z definicją GUS, obejmuje zasadniczo:

 1. Wartość sprzedanych:
 • wyrobów gotowych, półfabrykatów i części własnej produkcji,
 • wykonanych usług oraz robót,
 • prac naukowo-badawczych,
 • prac projektowych, geodezyjno-kartograficznych,
 1. Wartość wytworzonych produktów niezaliczanych do sprzedaży:
 • świadczeń wykonanych na rzecz funduszu świadczeń socjalnych,
 • wykonanych i przekazanych wyrobów i usług własnej produkcji na powiększenie wartości własnych środków trwałych,
 • nieodpłatnie przekazanych wyrobów i usług na potrzeby reprezentacji i reklamy,
 • przekazanych wyrobów i usług na potrzeby osobiste podatników i pracowników,
 • darowizny wyrobów i świadczonych usług bez pobrania zapłaty.

Jedynie w 4 z 34 działów przemysłu zwiększono produkcję sprzedaną. Do tych gałęzi zalicza się np. produkcja wyrobów farmaceutycznych, których sprzedaż wzrosła o 14,8 proc.

Największe spadki (84,7 proc.) odnotowano w produkcji sprzedanej samochodów.

Sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna w kwietniu spadła o 12,3 proc. w porównaniu do marca i o 22,9 proc. w porównaniu do kwietnia 2019 roku. Znaczny spadek odnotowano m.in. w sprzedaży paliw (32,9 proc.) oraz odzieży, obuwia i tekstyliów (63,4 proc.). 11,9 proc. całej sprzedaży detalicznej (przy cenach bieżących) zostało zrealizowane za pośrednictwem Internetu. 

Obroty w centrach handlowych

Raport GUS nie podaje, jaki spadek obrotu dotknął centra handlowe. Takie informacje opracowuje natomiast ośrodek badań i analiz Retail Institute. Źródło to podaje, że obrót najemców prowadzących działalność w 140 centrach handlowych spadł w pierwszym kwartale bieżącego roku o 18,9 proc. w stosunku do 1 kwartału 2019 roku. Autorzy nie podają obrotu, jaki zaksięgowano w kwietniu, informują za to, że w marcu tego roku był on o 62 proc. mniejszy niż w marcu 2019 roku.

Analitycy Retail Institute obliczyli także, że w pierwszym kwartale bieżącego roku centra handlowe odwiedziło niecałe 22 proc. mniej osób, niż miało to miejsce w pierwszym kwartale minionego roku. W kwietniu do centrów wybrała się jedynie ¼ liczby osób, które odwiedziły je w kwietniu 2019 roku.

Podsumowując przedstawione powyżej informacje, w kwietniu sprzedaż detaliczna zmniejszyła się o 22,9 proc. w stosunku do kwietnia 2019 roku. Zgadza się to zasadniczo z wartością podaną przez Władysława Kosiniaka-Kamysza (22 proc.). Podobnie jest z produkcją sprzedaną przemysłu, która w stosunku do kwietnia 2019 roku spadła o 24,6 proc. (w wypowiedzi – 25 proc.). Spadek obrotu w centrach handlowych w pierwszym kwartale wyniósł 18,9 proc., co również mieści się w granicach błędu (podane 21 proc.). Dlatego też analizowaną wypowiedź oceniamy jako prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!