Strona główna Wypowiedzi Wskaźnik korupcji w Polsce wg OLAF

Wskaźnik korupcji w Polsce wg OLAF

Wskaźnik korupcji w Polsce wg OLAF

Janusz Wojciechowski

Komisarz UE ds. rolnictwa
Prawo i Sprawiedliwość

OLAF to jest taka instytucja unijna, która odpowiada za prawidłowe wydawanie unijnych pieniędzy, nie tak dawno w swoim raporcie napisała, że w Polsce według ich szacunków co czwarty przetarg jest ustawiony. Co czwarty przetarg. Wiele tych pieniędzy…

 

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Analitycy z PwC oraz ECORYS przygotowali w czerwcu 2013 roku na zlecenie OLAF, czyli Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, raport pt. Identifying and Reducing Corruption in Public Procurement in the EU.

Badanie, w którym wzięto pod uwagę 8 krajów Unii Europejskiej (Francja, Węgry, Włochy, Litwa, Holandia, Polska, Rumunia, Hiszpania), miało na celu dostarczenie informacji, sposobów działania oraz narzędzi, które mogłyby pomóc we wdrażaniu polityki antykorupcyjnej w krajach członkowskich Wspólnoty. Warto tu zauważyć, że Polska została zaklasyfikowana w tym badaniu do grupy krajów z przeciętnym lub umiarkowanym wskaźnikiem korupcji.

W analizie wzięto pod uwagę 5 sektorów gospodarki, w których to m.in. wykorzystywane są fundusze EU: infrastruktura drogowa, wodociągi i kanalizacja, fundusze miejskie i użyteczności publicznej, szkolenia, produkty i usługi z zakresu nowych technologii.

Wśród analizy wielu wskaźników znajdziemy też ocenę “prawdopodobieństwa korupcji”. Wskaźnik ten, oceniony jest na podstawie analizy Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, poświęconego zamówieniom publicznym. Wg cytowanego raportu wynosi on od 19% do 23% (przedział ufności 90%-110%), a więc nie jest to 25%, czyli co czwarty przetarg.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!