Czas czytania: około min.

Wybory 2018: Gdańsk – wypowiedzi kandydatów #3

04.10.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

rozmowie z portalem trojmiasto.pl Elżbieta Jachlewska zauważyła, że tylko 1,3 tys. osób w Gdańsku korzysta z pomocy dofinansowanych przez miasto domowych opiekunek.

Szacunkową liczbę mieszkańców Gdańska korzystających z usług opiekuńczych można znaleźć w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 205/18 Prezydenta Miasta Gdańska. We wspomnianym dokumencie zawarto między innymi diagnozę standardów usług opiekuńczych, gdzie wspomniana jest (strona 15 Załącznika) liczba osób korzystających usług opiekuńczych organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – około 1200 osób. W dokumencie użyto słowa “około”, co sugeruje, że rzeczywista liczba może być wyższa, zatem wypowiedź Elżbiety Jachlewskiej uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Elżbieta Jachlewska
Kandydatka na prezydenta Gdańska


W Gdańsku zaledwie 1,3 tys. osób korzysta z domowych opiekunek, dofinansowanych przez miasto

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.