Czas czytania: około min.

Wymiana pieców w Krakowie

22.10.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

6 października 2015 prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Ustawy o Prawie Ochrony Środowiska zwaną potocznie “ustawą antysmogową”. Dzięki ustawie na szczeblu lokalnym, będą możliwe pewne prawne rozwiązania, np. za pomocą uchwał będą mogły określać rodzaj i jakość paliw stałych dopuszczonych do stosowania i parametry techniczne lub parametry emisji urządzeń do spalania. Będą mogły uchwalić też zakaz stosowania określonych instalacji, w których następuje spalanie. Będzie jednak trzeba określić np. granice obszaru objętego ograniczeniami. W ramach programu priorytetowego NFOŚiGW Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” –  KAWKA. W ramach tego programu można było ubiegać się o dofinansowanie (nawet do 90%) ceny urządzenia, tj. pieca, który zgodnie z ustawą antysmogową powinien być wymieniony. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na ten cel 120 mln. złotych

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.