Strona główna Wypowiedzi Wyroki w sprawie przemocy domowej

Wyroki w sprawie przemocy domowej

Wyroki w sprawie przemocy domowej

Cezary Wąsik

Radny dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
Prawo i Sprawiedliwość

Ale mówię, że właśnie wcale te statystyki nie są takie ładne, że tak to określę, bo ponad np. 80% skazanych [za znęcanie się nad rodziną] dostaje wyrok w zawieszeniu i wracają później często do domu.

Debata polityczna Jedynki 29.04.2014

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z danymi prezentowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości (najnowsze dotyczą 2011 roku) aż 81,6% orzekanych kar w sprawach dotyczących przemoc w rodzinie to kary pozbawienia wolności w zawieszeniu, bezwględnie pozbawionych wolności jest 12,6% skazanych.

W roku 2010 odsetek kar pozbawienia wolności w zawieszeniu był jeszcze wyższy, i wynosił 86,6%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!