Strona główna Wypowiedzi Wyroki w sprawie przemocy domowej

Wyroki w sprawie przemocy domowej

Wyroki w sprawie przemocy domowej

Cezary Wąsik

Ale mówię, że właśnie wcale te statystyki nie są takie ładne, że tak to określę, bo ponad np. 80% skazanych [za znęcanie się nad rodziną] dostaje wyrok w zawieszeniu i wracają później często do domu.

Debata polityczna Jedynki 29.04.2014

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z danymi prezentowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości (najnowsze dotyczą 2011 roku) aż 81,6% orzekanych kar w sprawach dotyczących przemoc w rodzinie to kary pozbawienia wolności w zawieszeniu, bezwględnie pozbawionych wolności jest 12,6% skazanych.

W roku 2010 odsetek kar pozbawienia wolności w zawieszeniu był jeszcze wyższy, i wynosił 86,6%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy