Strona główna Wypowiedzi Wysokość budżetu Unii Europejskiej

Wysokość budżetu Unii Europejskiej

Wysokość budżetu Unii Europejskiej

Joanna Senyszyn

Budżet Unii wynosi realnie 908 miliardów euro.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Budżet Unii Europejskiej na rok 2014 wynosi 150,9 miliardów Euro, natomiast wszystkie środki przewidziane w wieloletniej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 wynoszą około 960 miliardów Euro. Niemniej jednak suma, która rzeczywiście zostanie przeznaczona na wydatki budżetowe to 908 milardów euro.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy