Strona główna Wypowiedzi Z jakimi wynikami Mieszysław Bagiński był wybierany do sejmiku?

Z jakimi wynikami Mieszysław Bagiński był wybierany do sejmiku?

Z jakimi wynikami Mieszysław Bagiński był wybierany do sejmiku?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Mieczysława Bagińskiego wybierają nieprzerwanie od 98r. do sejmiku województwa z coraz lepszymi wynikami.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

  • pominięcie ważnego kontekstu,  
  • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
  • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
  • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
  • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
  • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program III, 03.03.2016

Mieczysław Bagiński startował do podlaskiego sejmiku wojewódzkiego w latach 1998, 2002, 2006, 2007 ( w przedterminowych wyborach), 2010 i w 2014.

Oprócz 1998 roku, kiedy to Polskie Stronnictwo Ludowe startowało jako koalicja Przymierze Społeczne (wraz z Unią Pracy i Krajową Partią Emerytów i Rencistów) Bagiński startował z ramienia Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego uzyskując w kolejnych latach następujące wyniki:

rok 1998* 2002 2006 2007 (przedterminowe wybory) 2010 2014
Uzyskał mandat Tak* Tak Tak Tak Tak Tak
Procent głosów 15,43% 8,77% 8,28% 42% 10,62% 7,84%
Liczba głosów 6005 5545 5392 1530 7600 6358

*Informacja o liczbie głosów uzyskano składając wniosek o dostęp do informacji publicznej do Państwowej Komisji Wyborczej. Plik z wynikami dostępny tutaj – podlaskie

Wypowiedź jest manipulacją; Mieczysław Bagiński faktycznie uzyskiwał mandat radnego sejmiku w każdych wyborach samorządowych od 1998 roku, jednak poparcie wyborców nie wzrastało. Przykładowo w 1998 roku Bagiński uzyskał 15,43% głosów ale już w 2002 po około 8%. Także jeśli spojrzeć na konkretną liczbę głosów oddanych na kandydata a nie na wartość procentową widać, że poparcie dla tego kandydata nie wzrastało co wybory.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy