Czas czytania: około min.

Z jakimi wynikami Mieszysław Bagiński był wybierany do sejmiku?

03.03.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Mieczysław Bagiński startował do podlaskiego sejmiku wojewódzkiego w latach 1998, 2002, 2006, 2007 ( w przedterminowych wyborach), 2010 i w 2014.

Oprócz 1998 roku, kiedy to Polskie Stronnictwo Ludowe startowało jako koalicja Przymierze Społeczne (wraz z Unią Pracy i Krajową Partią Emerytów i Rencistów) Bagiński startował z ramienia Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego uzyskując w kolejnych latach następujące wyniki:

rok 1998* 2002 2006 2007 (przedterminowe wybory) 2010 2014
Uzyskał mandat Tak* Tak Tak Tak Tak Tak
Procent głosów 15,43% 8,77% 8,28% 42% 10,62% 7,84%
Liczba głosów 6005 5545 5392 1530 7600 6358

*Informacja o liczbie głosów uzyskano składając wniosek o dostęp do informacji publicznej do Państwowej Komisji Wyborczej. Plik z wynikami dostępny tutaj – podlaskie

Wypowiedź jest manipulacją; Mieczysław Bagiński faktycznie uzyskiwał mandat radnego sejmiku w każdych wyborach samorządowych od 1998 roku, jednak poparcie wyborców nie wzrastało. Przykładowo w 1998 roku Bagiński uzyskał 15,43% głosów ale już w 2002 po około 8%. Także jeśli spojrzeć na konkretną liczbę głosów oddanych na kandydata a nie na wartość procentową widać, że poparcie dla tego kandydata nie wzrastało co wybory.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.