Strona główna Wypowiedzi Kandydaci prezydenta na stanowiska ministerialne w USA?

Kandydaci prezydenta na stanowiska ministerialne w USA?

Kandydaci prezydenta na stanowiska ministerialne w USA?

Aleksander Kwaśniewski

Jeżeli pan zobaczy choćby Stany Zjednoczone i fakt, że Kongres ma możliwość zablokowania kandydatów prezydenta na stanowiska ministerialne

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W świetle przepisów Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Kongres, a właściwie Senat musi wyrazić zgodę na proponowaną przez prezydenta kandydaturę na urzędy państwowe.

Artykuł II Konstytucji USA mówi, że prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki “wyznacza, a za radą i zgodą Senatu mianuje ambasadorów, innych pełnomocnych przedstawicieli i konsulów, sędziów Sądu Najwyższego oraz wszystkich innych funkcjonariuszy Stanów Zjednoczonych na urzędy utworzone ustawą, chyba że konstytucja przewiduje inny tryb obsadzania ich”

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy