Czas czytania: około min.

Zakup szpitala w Mysłowicach

19.09.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

W dniu 30.12.2013 Mysłowickie Konsorcjum Medyczne nabyło od gminy 100% udziałów w kapitale zakładowym Mysłowickiego Centrum Zdrowia (dawniej Szpital nr 1). Radna PO z Mysłowic Jolanta Charchuła oraz radny PO z Gliwic Kajetan Goring istotnie byli udziałowcami spółki Olk-med, która weszła w skład konsorcjum.

Jak podaje NFZ, wartość kontraktu z MCK na 2014 rok wynosi 7 685 900,80 zł. Udziały w kapitale zakładowym spółki o wartości 4 497 500 zł (8 995 udziałów o cenie nominalnej 500 zł) sprzedano za 134 925 zł (15 zł za udział).

Poseł Błaszczak nie wspomniał w swojej wypowiedzi, że razem z udziałami konsorcjum przejęło długi szpitala, na dzień 30.09.2013 wynoszące 2 788 939,89 zł, oraz że w umowie sprzedaży kupujący zobowiązał się do dokapitalizowania spółki kwotą 450 tys. zł. Nakłady inwestycyjne, które dzierżawca placówki zobowiązał się ponieść w latach 2014 – 2017 mają wynieść co najmniej 3,5 mln zł. Wszystkie te zobowiązania powodują, że koszty zakupu w istocie są wielokrotnie wyższe niż 135 tys. zł.

Mariusz Błaszczak nie wziął także pod uwagę, że niezależny rzeczoznawca wycenił wartość spółki na 105 000,00 zł wg metody wartości skorygowanej aktywów netto. Istotny jest też fakt, że właścicielem budynków i gruntów pozostaje gmina.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub