Strona główna Wypowiedzi Zakup szpitala w Mysłowicach

Zakup szpitala w Mysłowicach

Zakup szpitala w Mysłowicach

Mariusz Błaszczak

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Szpital w Mysłowicach kupionych przez radnych Platformy Obywatelskiej za bezcen, za równowartość kawalerki, szpital z kilkumilionowym kontaktem z NFZ.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

W dniu 30.12.2013 Mysłowickie Konsorcjum Medyczne nabyło od gminy 100% udziałów w kapitale zakładowym Mysłowickiego Centrum Zdrowia (dawniej Szpital nr 1). Radna PO z Mysłowic Jolanta Charchuła oraz radny PO z Gliwic Kajetan Goring istotnie byli udziałowcami spółki Olk-med, która weszła w skład konsorcjum.

Jak podaje NFZ, wartość kontraktu z MCK na 2014 rok wynosi 7 685 900,80 zł. Udziały w kapitale zakładowym spółki o wartości 4 497 500 zł (8 995 udziałów o cenie nominalnej 500 zł) sprzedano za 134 925 zł (15 zł za udział).

Poseł Błaszczak nie wspomniał w swojej wypowiedzi, że razem z udziałami konsorcjum przejęło długi szpitala, na dzień 30.09.2013 wynoszące 2 788 939,89 zł, oraz że w umowie sprzedaży kupujący zobowiązał się do dokapitalizowania spółki kwotą 450 tys. zł. Nakłady inwestycyjne, które dzierżawca placówki zobowiązał się ponieść w latach 2014 – 2017 mają wynieść co najmniej 3,5 mln zł. Wszystkie te zobowiązania powodują, że koszty zakupu w istocie są wielokrotnie wyższe niż 135 tys. zł.

Mariusz Błaszczak nie wziął także pod uwagę, że niezależny rzeczoznawca wycenił wartość spółki na 105 000,00 zł wg metody wartości skorygowanej aktywów netto. Istotny jest też fakt, że właścicielem budynków i gruntów pozostaje gmina.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!