Strona główna Wypowiedzi Zamknięcie szkół w Polsce i we Francji w związku z koronawirusem

Zamknięcie szkół w Polsce i we Francji w związku z koronawirusem

Zamknięcie szkół w Polsce i we Francji w związku z koronawirusem

Mariusz Błaszczak

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Przykład – zamknięcie szkół kiedy było 30 kilka przypadków stwierdzonych koronawirusa w Polsce. We Francji zamknięto szkoły wtedy, kiedy było 2000 stwierdzonych przypadków.

Kwadrans polityczny w TVP1, 16.03.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kwadrans polityczny w TVP1, 16.03.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Decyzja o zamknięciu szkół we Francji nastąpiła, gdy w kraju było potwierdzonych 2269 przypadków koronawirusa. Z kolei w Polsce szkoły zamknięto przy 31 przypadkach. Wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Zgodnie z decyzją francuskiego rządu w dniu 6 marca 2020 roku ogłoszono zamknięcie placówek oświatowych i szkół wyższych oraz ograniczono imprezy masowe w dwóch departamentach we Francji (w Oise i Górnym Renie) od 9 marca przez kolejne piętnaście dni. Miało to jednak wymiar lokalny, ograniczony do jednostek samorządu terytorialnego będących odpowiednikami polskich powiatów.

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na dzień 6 marca we Francji odnotowano 420 przypadków COVID-19. Zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia 6 marca w Polsce odnotowano łącznie 5 przypadków zakażenia koronawirusem.

12 marca 2020 roku prezydent Francji zadecydował o zamknięciu wszystkich szkół w kraju od poniedziałku 16 marca 2020 roku. Decyzja ta obowiązuje we Francji metropolitalnej oraz w jej departamentach zamorskich (Reunion, Majotta, Gujana, Gwadelupa, Martynika). Obecnie jednak nie dotyczy to terytoriów zależnych Francji (Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia oraz Wallis i Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre i Miquelon).

Zgodnie z danymi WHO do 12 marca we Francji odnotowano 2269 przypadków COVID-19. Jeszcze dzień wcześniej było ich 1774.

W Polsce postanowienie o zamknięciu placówek oświatowych i rozporządzenie o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych wydano 11 marca 2020 roku. Stan ten obowiązuje od 12 do 25 marca 2020 roku. W tym okresie zajęcia mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia 11 marca w Polsce było potwierdzonych 31 przypadków COVID-19.

Biorąc pod uwagę kontekst, w naszej analizie przyjęliśmy, że Mariusz Błaszczak zestawia ze sobą decyzje o wymiarze ogólnokrajowym.

W swojej wypowiedzi minister twierdzi, że decyzja o zamknięciu placówek oświatowych w Polsce została podjęta, kiedy stwierdzono więcej niż 30 przypadków zakażenia koronawirusem, podczas gdy we Francji podobna decyzja zapadła w momencie stwierdzenia 2000 przypadków zachorowań. W Polsce decyzja o zamknięciu placówek oświatowych została podjęta 11 marca 2020 roku. Zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia w tym dniu stwierdzono 31. przypadek COVID-19. Natomiast we Francji pierwsza decyzja o zamknięciu szkół była podjęta lokalnie 6 marca 2020 roku, jednak w wymiarze ogólnokrajowym decyzja ta zapadła 12 marca 2020 roku, kiedy to potwierdzonych było 2269 przypadków COVID-19. 

Choć liczba 2269 odbiega nieco od przytoczonej przez Mariusza Błaszczaka dokładnej liczby 2000 przypadków, z uwagi na niezwykle dużą dynamikę przyrostu przypadków (między 11 a 12 marca przyrost z 1774 do 2269), uznajemy wypowiedź za mieszczącą się w granicach błędu. W związku z tym uznajemy ją za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!