Czas czytania: około min.

Zasoby wodne na mieszkańca Polski i Egiptu

27.04.2020 godz. 18:58

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Choć zgodnie ze statystkami FAO odnawialne zasoby wody Polski na mieszkańca wynoszą ok. 1 600 m3, są one znacznie większe niż analogiczne zasoby na mieszkańca w Egipcie, a nie mniejsze bądź porównywalne, jak sugeruje Władysław Kosiniak-Kamysz. Z tego powodu jego wypowiedź uznajemy za manipulację. 

Zasoby wodne w Polsce i w Egipcie

Statystyki dotyczące ilości odnawialnych zasobów wody zarówno w Polsce, jak i w Egipcie, podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Zgodnie z jej danymi poziom odnawialnych zasobów wodnych w Polsce w 2017 roku kształtował się na poziomie 1 585 m3 na jednego mieszkańca. Są to najnowsze dane, którymi dysponuje FAO. Całość odnawialnych zasobów wodnych Polski to 60,5 mld m3.

Jeśli chodzi o Egipt, ogółem zasoby wodne są tam na podobnym poziomie i wyniosły w 2017 roku 57,5 mld m3. Ilość wody w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest jednak niższa i wynosi ok. 590 m3. Zgodnie z danymi Banku Światowego populacja Egiptu wyniosła w 2017 roku 96,4 mln, a Polski – niemal 38 mln.

Podsumowanie

Jak wynika z powyższych informacji, Władysław Kosiniak-Kamysz ma rację mówiąc, że zasoby wodne Polski w przeliczeniu na jedną osobę wynoszą ok. 1 600 m3. Nie jest natomiast prawdą, że wskaźnik ten kształtuje się podobnie w Egipcie, ponieważ jest on tam ok. 2,7 raza mniejszy. Z tego powodu analizowaną wypowiedź oceniamy jako manipulację.

 

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.