Strona główna Wypowiedzi Zastrzeżenia Komisji Europejskiej do wieku emerytalnego

Zastrzeżenia Komisji Europejskiej do wieku emerytalnego

Zastrzeżenia Komisji Europejskiej do wieku emerytalnego

Rafał Bochenek

Zróżnicowany wiek emerytalny(…) dopuszcza art. 7 dyrektywy z 78r.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

  • pominięcie ważnego kontekstu,  
  • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
  • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
  • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
  • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
  • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Rafał Bochenek przytacza Dyrektywę Rady z dnia 19 grudnia 1978 r. w sprawie stopniowego wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Art. 7, na który powołuje się rzecznik rządu, stanowi:

„1. Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa Państw Członkowskich do wyłączenia z jej zakresu:

a) ustalenia wieku emerytalnego dla celów przyznania rent i emerytur oraz skutków mogących z tego wypływać w odniesieniu do innych świadczeń”.

Rafał Bochenek nie wspomina jednak o Dyrektywie 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy, w której znajduje się art. 9 stanowiący:

„Przykłady dyskryminacji

1.  Do przepisów sprzecznych z zasadą równego traktowania należą przepisy, które posługują się pojęciem płci bezpośrednio lub pośrednio, jeżeli chodzi o:

f) ustanowienie różnego wieku emerytalnego”.

W związku z pominięciem drugiej, później ustanowionej, dyrektywy również traktujący o nierównym wieku emerytalnym, na którą powołuje się również Komisja Europejska i określa zróżnicowany wiek emerytalny jako przykład dyskryminacji, wypowiedź uznajemy za manipulację. Przepisy drugiej dyrektywy mogą w tym wypadku diametralnie zmieniać interpretację całej regulacji dotyczącej zróżnicowania wieku emerytalnego.

 

 

Share The Facts
Rafał Bochenek
Rzecznik Rządu

 

Zróżnicowany wiek emerytalny(…) dopuszcza art. 7 dyrektywy z 78r.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy