Strona główna Wypowiedzi Zmiany w Konstytucji a przyjęcie waluty Euro w Polsce

Zmiany w Konstytucji a przyjęcie waluty Euro w Polsce

Zmiany w Konstytucji a przyjęcie waluty Euro w Polsce

Jacek Sasin

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Przygotował prezydent Komorowski ustawę, projekt zmiany konstytucji w 2010 roku, która miała doprowadzić do tego, że będzie możliwe wprowadzenie w Polsce euro.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Bronisław Komorowski istotnie przygotował projekt ustawy, która wprowadza zmiany w konstytucji mające na celu efektywne wykonywanie prawa Unii Europejskiej. Podkreślone zostało, że projekt miał na celu zmianę ustawy zasadniczej, która umożliwiałaby „pełną realizację przez Polskę zobowiązań zaciągniętych w Traktacie akcesyjnym w zakresie uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej i przyjęcia wspólnej waluty- euro”.

W związku z tym projekt proponuje zmiany kompetencji Narodowego Banku Polskiego oraz Rady Polityki Pieniężnej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!