Zgłaszasz fake newsa

Tu zgłosisz znalezioną w Internecie informację (wideo, grafikę, stronę, artykuł), którą uważasz za niewiarygodną. Jeżeli zgłaszasz nam film, dodaj zakres czasowy (minuta, sekunda), który mamy zweryfikować. Nie zgłaszaj w tym miejscu wypowiedzi polityków, to możesz zrobić w drugim polu. Zajmujemy się  weryfikacją treści w języku polskim, rosyjskim i ukraińskim.