Aleksander Kwaśniewski

Aleksander_Kwaśniewski,_Baltic_Business_Forum_2013
Prawda - 3
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0