Barbara Dolniak

fot.Adrian Grycuk
Prawda - 2
Fałsz - 0
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 0