Czas czytania: około min.

Czy coraz więcej Polaków jest przeciwko reformie edukacji?

12.02.2017 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zespół Demagog dotarł do 8 sondaży ogólnokrajowych, w których respondenci odpowiadali na pytania dotyczące reformy edukacji lub samej likwidacji gimnazjów. Dostępne sondaże zostały przeprowadzone między lipcem 2016 roku a lutym 2017 roku.

Najwcześniejszy sondaż został zrealizowany dla Dziennika Gazety Prawnej przez panel badawczy Adriana w lipcu 2016 roku. Na stronie internetowej DGP możemy przeczytać, że niemal połowa Polaków pozytywnie ocenia pomysł zmian w edukacji proponowanych przez resort edukacji, a ponad połowa jest za likwidacją gimnazjów.

Między 5 a 10 sierpnia ubiegłego roku został przeprowadzony sondaż przez TNS, w którym 45% respondentów zadeklarowało się jako zwolennicy likwidacji gimnazjów a 33% jako jej przeciwnicy.

Kolejny sondaż w tej tematyce odbył się między 10 a 11 października ubiegłego roku na zlecenie se.pl przez Instytut Badań Pollser. Respondenci odpowiadali w nim na pytanie: „Który z poniższych systemów edukacji jest według Ciebie lepszy?” Za proponowanym systemem (8-letnia podstawówka i 4-letnie liceum) opowiedziało się 57% badanych. Natomiast za obecnym systemem (6-letnia podstawówka, 3-letnie liceum) 32%.

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych między 21 a 22 października 2016 roku przeprowadził sondaż na zlecenie Radia ZET. 47,7% badanych uważało w nim, że wprowadzone zmiany będą korzystne a 48,3% Polaków źle oceniło zapowiedzianą reformę edukacji.

Kolejne badanie odbyło się 28. listopada ubiegłego roku na zlecenie RMF FM i zostało przeprowadzone przez MilwardBrown. Badani odpowiedzieli w nim na pytanie: „Jak ocenia Pan/i reformę edukacji i związaną z nią likwidację gimnazjów- proponowaną przez minister Annę Zalewską”. W sondażu 39% okazało się być za reformą, z kolei 42% Polaków to przeciwnicy zapowiedzianej reformy.

Między 21 a 22 grudnia zostało zrealizowane badanie opinii przez tę samą placówkę dla TVN i TVN24. W sondażu 48% badanych Polaków określiło się jako zwolennicy likwidacji gimnazjów w ramach wprowadzonej reformy edukacji a 44% jako tego przeciwnicy.

Niemal w tym samym czasie oko.press opublikował sondaż IPSOS, z którego wynika iż zdecydowani zwolennicy reformy to 32% badanych a przeciwnicy to 31% badanych (w badaniu 27% ankietowanych wybrało wariant mówiący o tym, że reforma powinna zostać przesunięta o rok i przedyskutowana.

Najnowszy sondaż dotyczący reformy edukacji odbył się na początku lutego bieżącego roku, a ankietowani odpowiadali w nim na pytanie zgodne z ujawnionym przez ZNP pytaniem jakie znajdzie się w obywatelskim wniosku o ogólnopolskie referendum: „Czy jest pan/pani przeciwko reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?” W sondażu IQS, przeprowadzonym na zlecenie Rzeczpospolitej, za reformą zagłosowało 42% ankietowanych a przeciw reformie zagłosowało 37% ankietowanych.

Wypowiedź należy uznać za manipulację, ponieważ z ogólnodostępnych badań opinii społecznej nie wynikają takie wnioski jakie w swojej wypowiedzi formułuje Barbara Dolniak. Ponadto dostępne sondaże nie są wymiernym wskaźnikiem zmian tendencji popierania przez Polaków reformy edukacji gdyż były przeprowadzana przez różne sondażownie, a pytania w nich zawarte niekiedy różniły się od siebie i dotyczyły różnych aspektów reformy.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.