Jarosław Zieliński

Prawda - 4
Fałsz - 2
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0