Rafał Kudas

kudas
Prawda - 0
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0