Stanisław Szwed

Stanisław_Szwed_2008
Prawda - 1
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0