Strona główna Wypowiedzi Czy ktoś poza Polską wprowadził program 500+?

Czy ktoś poza Polską wprowadził program 500+?

Czy ktoś poza Polską wprowadził program 500+?

Stanisław Szwed

Wiceminister rodziny i polityki społecznej
Prawo i Sprawiedliwość

I ten program (500+ – przyp. red.) też jest doceniany w Europie, na świecie, bo też przykłady w innych krajach są, że ten program też jest przejmowany od nas

Polskie Radio Program 1, 01.04.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program 1, 01.04.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Program podobny i wzorowany na polskim 500+ został wprowadzony w styczniu 2018 roku na Litwie. Dlatego wypowiedź oceniamy jako prawdziwą.

Program 500+ w Polsce wprowadzono 1 kwietnia 2016 r.

Podobny program wprowadzono w styczniu 2018 r. na Litwie. Pomysłodawcami byli posłowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin. AWPL zaproponował 120 euro miesięcznie, czyli kwotę zbliżoną do 500zł. Projekt, po zmianach, uzyskał poparcie wszystkich partii obecnych w litewskim Sejmie.

Ostatecznie wprowadzono wsparcie na poziomie 30 euro (ok. 130 zł) dla każdego dziecka do ukończenia 18 r.ż. lub w przypadku uczących się, do 21 r.ż. W przypadku rodzin wielodzietnych oraz rodzin o niskich dochodach (max. 183 euro/miesiąc/osobę) kwotę ustalono na 58,5 euro (ok. 250 zł). Do 2020 r. stawka ma stopniowo wzrastać, do osiągnięcia 100 euro (ok. 430 zł). W br. Sejm litewski podwyższył stawkę podstawową do 50 euro (ok. 210 zł). Wg szacunków rządu, program w 2019 r. ma kosztować ok. 350 mln euro.

Informacyjnie można dodać, że również Austria zdecydowała się po Polsce na dodatkowe wsparcie rodzin. Program ten znany jest pod podobnie brzmiącą do polskiego programu nazwą „Familienbonus Plus”. Obejmuje on jednak nie świadczenia pieniężne, a ulgi podatkowe. Górny limit ulg to 1500 euro rocznie dla małżeństwa do ukończenia 18 r.ż. przez dziecko (po ukończeniu – 500 euro). Dla samotnie wychowujących dzieci i rodziców o dochodach bardzo niskich, którzy przez to nie płacą podatku dochodowego, przewidziano „negative tax”, czyli w praktyce zasiłek 250 euro rocznie.

Aby zmniejszyć obciążenie podatkowe w związku z tymi ulgami, Austria obniżyła zasiłki na dzieci żyjące w krajach, mających koszty życia niższe niż w Austrii (a więc np. dzieci Polaków pracujących w Austrii, które nie mieszkają z rodzicami).

W  przypadku Austrii nie znaleźliśmy informacji potwierdzających że władze tego kraju inspirowały się Polskimi rozwiązaniami.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy