10 najciekawszych obietnic rządu Beaty Szydło

18.05.2016

17 maja 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, na którym poszczególni ministrowie przedstawili swoje dokonania w ostatnich 6 miesiącach pracy rządu. Odwołali się przy tym do wielu faktów, które podawali już w czasie audytu rządów PO/PSL (2007-2015) na posiedzeniu Sejmu 11 maja 2016 r.. Zweryfikowanych przez nas zostało 15 wypowiedzi, które można znaleźć na naszej stronie.

Jednakże zgodnie z tym, co powiedziała premier celem tego posiedzenia nie było jedynie podsumowanie 6 miesięcy pracy jej gabinetu:

“Mamy plany, projekty, które są do zrealizowania jeszcze w tym roku, które będziemy realizowali również w przyszłym roku i to wszystko co dzisiaj sobie powiemy, te wnioski mają służyć również przygotowaniu się do dalszej pracy. To dzisiejsze posiedzenie to nie tylko podsumowanie tych sześciu miesięcy, wyciągnięcie wniosków, ale również perspektywa na przyszłość”.

W związku z tym, ministrowie przedstawili konkretne projekty i pomysły, które będą realizowane w najbliższym czasie w ramach poszczególnych działów administracji rządowej. Postanowiliśmy zebrać te najważniejsze obietnice i zaprezentować na czym ich realizacja będzie polegać.

Okładka

 

Pliki do ściągnięcia

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.