Cała prawda o koronawirusie! Czy mamy się czego obawiać?

Czas czytania: około min.

Cała prawda o koronawirusie! Czy mamy się czego obawiać?

01.03.2020 godz. 13:39

Czy powinniśmy się bać koronawirusa? W poniższym artykule wyjaśniamy, czym dokładnie jest koronawirus, jak się przed nim bronić i czy jest tak groźny. Raport podlega stałym aktualizacjom.

Aktualizacja 16.12.2020r.

1. Czym jest koronawirus?

Koronawirus należy do rodziny wirusów, których nosicielami mogą być i ludzie, i zwierzęta. Wirusy te powodują choroby dróg oddechowych mogące mieć zarówno łagodny (np. zwykłe przeziębienie), jak i bardzo ostry przebieg. Do ciężkich chorób spowodowanych koronawirusami można zaliczyć m.in. bliskowschodni zespół oddechowy (MERS – ang. Middle East respiratory syndrome) i zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS – ang. severe acute respiratory syndrome).

Leczenie chorób wywołanych koronawirusami polega na zwalczaniu objawów, gdyż na wirusy te nie ma szczepionek ani specjalnych leków. Dotychczas znanych jest siedem koronawirusów występujących u ludzi. Wirus, o którym się tak dużo obecnie mówi, nosi nazwę SARS-Cov-2 (wcześniej – 2019-nCoV).

2. Jaką chorobę powoduje SARS-CoV-2 i jak ona przebiega?

Nowy wirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę zakaźną o nazwie COVID-19 (Corona VIrus Disease). Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20 procent osób. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, cierpiące też na inne choroby, w szczególności przewlekłe. Pierwsze przypadki zakażenia wirusem SARS-Cov-2 zostały wykryte w mieście Wuhan w chińskiej prowincji Hubei w grudniu 2019 roku.

3. Skąd pochodzi wirus?

Niestety pochodzenie wirusa jeszcze nie jest znane, a eksperci w dziedzinie badań nad wirusami nadal szukają jego źródła. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jako możliwy początek infekcji wymienia: zwierzęta i inne rezerwuary wirusa, kontakt człowieka ze zwierzętami oraz inne niezidentyfikowane przypadki.

Początkowo zakładano, że koronawirus mógł pochodzić od węży sprzedawanych na jednym z targów rybnych w Wuhan. Jednak WHO nie potwierdza tej tezy ze względu na to, że wirus może być transmitowany też z człowieka na człowieka. W sieci pojawiają się różne teorie spiskowe na temat pochodzenia wirusa (np. stworzenie go w laboratorium, powiązania wirusa z HIV czy wcześniejsze opatentowanie samego wirusa i szczepionki na niego), jednak wszystkie one zostały uznane za fake newsy.

4. Ile wynosi okres inkubacji wirusa?

Czas między zakażeniem wirusem a wystąpieniem pierwszych objawów choroby wynosi od jednego do czternastu dni, jednak średni okres inkubacji trwa około pięciu dni.

5. Jak można się zarazić? Czy maseczki dają gwarancję bezpieczeństwa?

Należy pamiętać, że wirus przenosi się drogą kropelkową (przykładowo poprzez kichanie, kaszel, wydech). Może on również być transmitowany przez bezpośredni kontakt fizyczny lub kontakt pośredni (m.in. poprzez dotknięcie zanieczyszczonych powierzchni, gdzie wirus mógł przetrwać przez krótki czas). W zależności od rodzaju powierzchni czas jego przetrwania może sięgać od kilku godzin do kilku dni. Zakażone powierzchnie można wyczyścić zwykłym środkiem dezynfekującym. Zaraz potem konieczne jest umycie rąk mydłem i wodą.

Należy pamiętać, że noszenie maseczek nie gwarantuje całkowitej ochrony przed zakażeniem. Jest ono natomiast obowiązkowe dla osoby chorej (kichającej i kaszlącej) w celu niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się infekcji. Osobom zdrowym zaleca się używanie maseczek w przypadku bliskiego kontaktu (np. opieki) z osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Warto też pamiętać, że skuteczność ochrony przed wirusem zależy od prawidłowego stosowania maseczek – tzn. w połączeniu z częstym myciem rąk mydłem i wodą lub z używaniem płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60 procent).

W Polsce od 16 kwietnia wprowadzony jest obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym musi nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

6. Jak używać maseczki, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo zakażenia?

Należy pamiętać, że przed założeniem maseczki ręce powinny być dokładnie umyte szarym mydłem lub inną substancją dezynfekującą. W przeciwnym przypadku maseczka może stać się źródłem infekcji. Po jej założeniu należy upewnić się, że zakrywa ona usta, nos i podbródek: między twarzą a maseczką nie powinno być żadnych luk. Podczas noszenia maseczki nie należy jej też dotykać.

Aby zdjąć maseczkę, należy usunąć ją od tyłu (nie dotykając jej przodu). Następnie należy wyrzucić używaną maseczkę do zamkniętego pojemnika i ponownie umyć ręce. Kiedy tylko maseczka stanie się wilgotna, natychmiast należy wymienić ją na nową. Jednorazowych maseczek nie wolno używać ponownie.

7. Jakie są objawy zakażenia koronawirusem?

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), z badań przeprowadzonych na grupie 1420 pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym przebiegiem choroby COVID-19 wynika, że najczęstszymi objawami były:

 • ból głowy (70,9% przypadków)
 • utrata węchu (70,2%)
 • niedrożność nosa (67,8%)
 • kaszel (63,2%)
 • ogólne osłabienie (63,3%)
 • bóle mięśni (62,5)
 • katar (60,1%)
 • zaburzenia smaku (54,2%)
 • ból gardła (52,9%)

ECDC przytacza także badania zrealizowane przez m.in. International Severe Acute Respiratory and Emerging Infections Consortium na grupie 25 849 chorych. Najczęstszymi objawami, które stwierdzono u hospitalizowanych pacjentów to: gorączka, duszności, kaszel, zmęczenie i dezorientacja. Z kolei analiza badań przeprowadzonych na pacjentach głównie z Chin wykazała, że trzema najczęstszymi objawami były: gorączka (80,5%), kaszel (58,3%) oraz duszności (23,8%)

Podobne symptomy przytaczane są przez Światową Organizacje Zdrowia (WHO). Zdaniem organizacji do najczęstszych objawów COVID-19 zalicza się:

 • gorączkę
 • suchy kaszel
 • zmęczenie

Ponadto z mniej powszechnych objawów wystąpić może: przekrwienie błony śluzowej nosa, ból głowy, zapalenie spojówek, ból gardła, biegunka, utrata smaku lub węchu, wysypka bądź przebarwienie palców u rąk i stóp.

Stwierdzono, że niektórzy zarażeni nie mają żadnych objawów i czują się dobrze. Tak więc około 80 procent ludzi wraca do zdrowia bez konieczności specjalnego leczenia. Liczba zgonów spowodowanych koronawirusem oscyluje wokół 3,5 procenta ogółu przypadków. Opisane wyżej symptomy są kryteriami klinicznymi, według których lekarz rozpoznaje zakażenie.

Warto zwrócić uwagę na kryteria epidemiologiczne. Według Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczą one osób, które w okresie czternastu dni przed wystąpieniem objawów spełniały co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • podróżowały/przebywały w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2,
 • miały bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym),
 • pracowały lub przebywały jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.

8. Co zrobić w przypadku podejrzenia zakażenia?

W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z wyżej opisanych symptomów należy natychmiast zwrócić się do stacji sanitarno-epidemiologicznej lub oddziału zakaźnego (obserwacyjno-zakaźnego). Osoba spełniająca kryteria kliniczne (tzn. objawy) oraz kryteria epidemiologiczne podlega hospitalizacji „z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego”.

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) uruchomił całodobową infolinię, w ramach której można otrzymać informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia koronawirusa. Kontakt z NFZ jest dostępny pod numerem 800-190-590.

Całodobowa infolinia NFZ

Całodobowa infolinia NFZ

Warto przypomnieć, że pod koniec lutego pojawiła się informacja o odpłatnym badaniu na obecność koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło jednak, że obecnie badania dla osób ze wskazaniem koronawirusa, również tych nieubezpieczonych, są całkowicie bezpłatne.

9. Czy grypa jest groźniejsza od koronawirusa?

Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, grypa sezonowa dotyka co roku 5-10 procent dorosłych oraz 20-30 procent dzieci, a jej śmiertelność wynosi 0,1-0,5 procenta (oznacza to, że 1 do 5 osób na 1000 umiera). Z kolei według WHO śmiertelność grypy sezonowej wynosi zazwyczaj mniej niż 0,1 procenta, jednak wysokość tego wskaźnika zależy w dużym stopniu od dostępności i jakości opieki zdrowotnej w danym kraju. Od 3 do 5 mln osób rocznie przechodzi ciężką postać grypy, co kończy się śmiercią 290 tys.-650 tys. ludzi. 90 procent zgonów występuje u osób powyżej 60. roku życia.

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę

Jeżeli chodzi o śmiertelność koronawirusa, 24 lutego została ona oceniona przez WHO 2-4 procent w Chinach, oraz na 0,7 procenta poza tym krajem. 3 marca podano, że śmiertelność spośród wszystkich zaraportowanych przypadków wyniosła 3,4 procenta. Najczęściej z powodu koronawirusa umierają osoby starsze oraz cierpiące na choroby przewlekłe.

Podobieństwa COVID-19 i grypy:

 1. Powodują choroby układu oddechowego.
 2. Mają szeroki zakres chorób, występujących bezobjawowo czy łagodnie, lub powodują ciężkie choroby, a nawet zgony.
 3. Przenoszą się drogą kropelkową oraz poprzez bezpośredni kontakt fizyczny lub pośredni kontakt.

Różnice COVID-19 i grypy:

 1. Szybkość transmisji wirusa: okres inkubacji grypy wynosi średnio 3 dni, podczas gdy dla COVID-19 ten okres szacuje się średnio 5-6 dni.
 2. Współczynnik występowania infekcji wtórnych dla COVID-19 jest wyższy niż dla grypy i stanowi 2-2,5 na osobę.
 3. COVID-19 znacznie rzadziej spotykana jest w grupie wiekowej 0-19 lat. Co więcej, badania w Chinach sugerują przenoszenie koronawirusa z dorosłego na dziecko, a nie odwrotnie.
 4. Dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze, osoby z chorobami przewlekłymi lub z obniżoną odpornością są najbardziej narażoną grupą na zakażenie grypą. Natomiast COVID-19 jest groźniejszy dla osób o wieku starszym lub mających współistniejące choroby.
 5. Objawy COVID-19 są w 80 procentach przypadków łagodniejsze lub bezobjawowe. Tylko 15 procent i 5 procent osób ma odpowiednio ciężką lub krytyczną postać choroby. W przypadku grypy odsetek osób mających ciężkie lub krytyczne objawy byłby znacznie niższy.
 6. Współczynnik umieralności dla COVID-19 jest wyższy niż dla grypy. Dotychczasowe badania pokazują, że ogólny wskaźnik śmiertelności stanowi 3-4 procent. W przypadku grypy sezonowej stopień śmiertelności jest poniżej 0,1 procenta.

Źródło: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200306-sitrep-46-covid-19.pdf?sfvrsn=96b04adf_2

10. Ile osób do tej pory zaraziło się wirusem?

Zgodnie ze stanem na 13 grudnia 2020 roku, ogólna liczba zarażonych koronawirusem wynosi 70 476 836. Poniżej prezentujemy dane dla wybranych krajów z największą liczbą potwierdzonych przypadków:

 • w Azji:
  • Indie – 9 857 029,
  • Iran – 1 100 818,
  • Indonezja – 611 631,
  • Irak – 573 622,
  • Bangladesz – 489 178,
  • Filipiny – 448 331,
  • Pakistan – 435 056,
  • Arabia Saudyjska – 359 749.
 • w Europie:
  • Rosja – 2 653 928,
  • Francja – 2 324 603,
  • Włochy – 1 825 775,
  • Wielka Brytania – 1 830 960,
  • Hiszpania – 1 730 575,
  • Niemcy – 1 320 716.
 • W Ameryce Południowej:
  • Brazylia – 6 836 227,
  • Argentyna – 1 489 328,
  • Kolumbia – 1 408 909,
  • Peru – 980 943,
  • Chile – 569 781.
 • W Ameryce Północnej:
  • USA – 15 648 098,
  • Meksyk – 1 229 379,
  • Kanada – 448 841.
 • W Afryce:
  • RPA – 852 965.

Zgodnie ze stanem na 16 grudnia 2020 roku, w Polsce odnotowano 1 159 901 przypadków koronawirusa.

Aktualne dane WHO dotyczące liczby zarażonych wirusem oraz osób, które zmarły, można znaleźć TUTAJ.

Aktualne dane Ministerstwa Zdrowia można znaleźć TUTAJ.

11. Ile osób do tej pory umarło?

Zgodnie ze stanem na 7 grudnia 2020 roku, ogólna liczba zgonów z powodu COVID-19 wynosi . Poniżej prezentujemy dane dla wybranych krajów z największą liczbą zgonów:

 • w Azji:
  • Indie – 143 019,
  • Iran – 51 949,
  • Indonezja – 18 653,
  • Irak – 12 565,
  • Filipiny – 8 730,
  • Pakistan – 8 724,
  • Bangladesz – 7 020.
 • w Europie:
  • Włochy – 64 036,
  • Wielka Brytania – 64 026,
  • Francja – 57 392
  • Hiszpania – 47 624,
  • Rosja – 46 941,
  • Belgia – 17 945.
 • w Ameryce Północnej:
  •  USA – 293 129,
  • Meksyk – 113 019,
  • Kanada – 13 251.
 • w Ameryce Południowej:
  • Brazylia – 180 437,
  • Argentyna – 40 606,
  • Kolumbia – 38 669,
  • Peru – 36 544,
  • Chile – 15 846.
 • W Afryce:
  • RPA – 23 106.

Zgodnie ze stanem na 8 grudnia 2020 roku, w Polsce z powodu koronawirusa zmarło 23 914 osób.

Aktualne dane WHO dotyczące liczby zarażonych wirusem oraz osób, które zmarły, można znaleźć TUTAJ.

Aktualne dane Ministerstwa Zdrowia można znaleźć TUTAJ.

12. W jakich państwach do tej pory pojawił się koronawirus?

Zgodnie z danymi WHO koronawirusa odnotowano w ponad 180 krajach.

4 marca Ministerstwo Zdrowia potwierdziło pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Wykryto go u pacjenta w Zielonej Górze.

Koronawirus dotarł już na wszystkie kontynenty z wyłączeniem Antarktydy.

11 marca WHO ogłosiła pandemię koronawirusa.

Codzienne aktualizacje danych można śledzić na stronie Światowej Organizacji Zdrowia.

13. Czy istnieje szczepionka?

Ponieważ koronawirus SARS-Cov-2 jest nowym wirusem, aktualnie nie ma szczepionki, która mogłaby skutecznie uchronić nas przed zarażeniem. Nie istnieją również odpowiednie leki przeciwko chorobie COVID-19.

Obecnie możliwie skuteczne leki i szczepionki są w trakcie testowania w ramach prób klinicznych. WHO koordynuje podejmowane wysiłki, współpracując z międzynarodową siecią eksperckich laboratoriów.

WHO rozpoczęła także program badawczy pod nazwą „Solidarity”. Projekt ma wymiar globalny i obejmuje skoordynowane testy wielu laboratoriów, uniwersytetów i ośrodków badawczych w celu sprawdzenia czterech najbardziej obiecujących metod leczenia COVID-19: remdesiviru, chlorochiny i hydroksychlorochiny, ritonaviru/lopinaviru oraz ritonaviru/lopinaviru z interferonem-beta.

14. Jak wygląda leczenie COVID-19?

Leczenie polega na łagodzeniu objawów zakażenia, a wyzdrowienie pacjenta zależy od ogólnego stanu jego zdrowia. Stąd najbardziej narażona na rozwinięcie choroby i zgony są osoby w starszym wieku, z obniżoną odpornością czy innymi problemami zdrowotnymi (m.in. chorobami przewlekłymi lub onkologicznymi).

15. Jak chronić się przed koronawirusem?

Aby zapobiec zakażeniu, zalecane są przedsięwzięcia profilaktyczne:

 • mycie rąk mydłem i wodą albo używanie płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60 procent),
 • zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kichania lub kaszlu,
 • unikanie dotykania ust, nosa i oczu,
 • używanie maseczek zasłaniających nos i usta w przypadku objawów ze strony układu oddechowego,
 • unikanie zatłoczonych miejsc,
 • zachowywanie bezpiecznej odległości od innych osób – co najmniej 1 metr,
 • unikanie kontaktu ze zwierzętami,
 • w przypadku występowania jakichkolwiek objawów przeziębienia lub trudności w oddychaniu należy zwrócić się do lekarza.
COVID-19 Disease caused by the SARS-CoV-2 virus

COVID-19 Disease caused by the SARS-CoV-2 virus

Na osoby, które miały styczność z osobami zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem, nakładana jest kwarantanna.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia od 2 września 2020 roku zmianom uległy zasady dotyczące kwarantanny i izolacji domowej.

Izolacją objęta jest osoba, u której stwierdzono pozytywny wynik na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

W przypadku niewystąpienia objawów charakterystycznych dla COVID-19 pacjent będzie mógł opuścić izolację po 10 dniach bez konieczności wykonania kolejnego testu. Odmienna procedura ma zastosowanie do pacjentów, u których stwierdzono objawy choroby. Taka osoba może opuścić izolację po co najmniej trzech dniach bez objawów, ale nie wcześniej niż w 13 dniu izolacji. 

Kwarantanną z kolei obejmuje się osoby zdrowe, które mogły mieć potencjalny kontakt z osobą zakażoną. Jest również stosowana wobec osób powracających z zagranicy.

Według najnowszych przepisów kwarantanna wynosi 10 dni licząc od dnia następującego po dniu styczności ze źródłem zakażenia albo 10 dni po dniu przekroczenia granicy. Istotna zmiana dotyczy testów. Decyzją MZ odstąpiono od testowania osób bezobjawowych w kwarantannie.

16. Jak Polska walczy z koronawirusem? Jakie obostrzenia są obecnie obowiązujące?

Wszystkie najważniejsze informacje na temat działań podejmowanych przez polskie władze w walce z koronawirusem można znaleźć na tej stronie.

 1. Zdrowie i życie

10 marca rząd podjął decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych.

Od 12 marca zamknięto uczelnie, przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze.

Stan zagrożenia epidemicznego

Kolejnym krokiem polskiego rządu byłowprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, który obowiązywał od 14 do 20 marca. Wprowadził on szereg ograniczeń, z których najważniejsze to:

 • wstrzymanie działalności barów, pubów i restauracji – jedynie „na dowóz”,
 • ograniczenie działalności galerii handlowych do sklepów spożywczych, aptek, drogerii i pralni,
 • wstrzymanie działalności kin, muzeów, bibliotek,
 • zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób,
 • wstrzymanie w Polsce międzynarodowych pasażerskich przewozów kolejowych,
 • obowiązek 14-dniowej kwarantanny dla każdej osoby wjeżdżającej na terytorium Polski

Od 14 marca obowiązuje także – z drobnymi wyjątkami – zakaz przyjmowania międzynarodowych lotów pasażerskich.

Od 15 marca:

 • przywrócona została kontrola graniczna na przejściach granicznych z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą, a także w portach morskich i lotniczych;
 • zawieszony jest ruch graniczny na niektórych przejściach granicznych z Rosją, Ukrainą i Białorusią;
 • na pozostałych przejściach granicznych (z Niemcami, Czechami, Słowacją, Litwą, lotniczych i morskich przejściach granicznych, a także na niezawieszonych przejściach granicznych z Rosją, Ukrainą i Białorusią) ruch graniczny dla cudzoziemców został ograniczony. 

Polskie Linie Lotnicze zorganizowały w dniach od 15 marca do 5 kwietnia przewozy Polaków, którzy przebywali w tym czasie za granicą. 

Stan epidemii

20 marcarozporządzeniem Ministra Zdrowia wprowadzony został na terenie Polski stan epidemii. Podtrzymuje on poprzednie środki zapobiegawcze, a także wprowadza nowe. Są to m.in.:

 • zakaz wywozu lub sprzedaży innym krajom respiratorów oraz kardiomonitorów
 • nałożenie na przedsiębiorców obowiązku zgłoszenia wojewodzie zamiaru wywozu lub sprzedaży innym krajom maseczek, ochraniaczy, rękawiczek, kombinezonów, gogli, środków dezynfekcyjnych. Wojewoda może natomiast zawnioskować do Premiera o zakazanie tej czynności;
 • ograniczenie funkcjonowania urzędów administracji publicznej do świadczenia niezbędnej pomocy obywatelom, bez kontaktu bezpośredniego;
 • nakaz udostępnienia nieruchomości – jeśli jej wykorzystanie zostało założone przez wojewodę w planie działania na wypadek epidemii

24 marca Łukasz Szumowskiwprowadził do powyższego rozporządzenia m.in. następujące zmiany:

 • terytorium Polski zostało objęte zakazem poruszania się z osób, z wyjątkiem tych, które mają na celu wykonywanie czynności zawodowych, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, przeciwdziałanie skutkom COVID-19 (także wolontaryjnie) lub uczestniczenie w obrzędach religijnych,
 • w środkach transportu publicznego może znajdować się maksymalnie połowa dopuszczalnej liczby pasażerów na miejscach siedzących,
 • ograniczenie do max. 5 osób uczestniczących w obrzędach religijnych
 • ograniczenie zgromadzeń do spotkań z najbliższymi – z wyjątkiem wykonywania czynności zawodowych
 • osoby przekraczające granicę z RP w ramach wykonywania pracy mogą na własny wniosek otrzymać skierowanie do odbycia kwarantanny

Rozporządzenie z 31 marca wprowadziło:

 • zakaz korzystania z parków i innych terenów zielonych
 • obowiązek separacji od drugiej osoby na odległość co najmniej 2 m,
 • zakaz wychodzenia z domu dla niepełnoletnich bez osoby dorosłej,
 • obowiązek zapewnienia pracownikom rękawiczek lub płynu do dezynfekcji rąk
 • limit jednoczesnego przebywania klientów na poczcie w wymiarze 2 osoby na stanowisko,
 • limit jednoczesnego przebywania klientów w sklepie w wymiarze 3 osoby na jedną kasę w sklepie,
 • godziny dla seniorów w sklepach od 10.00 do 12.00
 • obowiązek używania rękawiczek w czasie zakupów

Utworzonyzostał także Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19. Placówki zajmujące się leczeniem zarażonych są zobowiązane do przekazywania szeregu danych dotyczących przebiegu choroby.

Rozporządzenie z 10 kwietnia to:

 • obowiązek zakrywania ust i nosa przebywając poza miejscem zamieszkania,
 • kwarantanna także dla osób zamieszkujących wspólnie z osobą, która przyjechała z zagranicy.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia przesuwa termin rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Ma on być udostępniony na stronie MEN. Terminy matur, egzaminów zawodowychegzaminów ósmoklasisty zostały przesunięte przez Dyrektora CKE na czerwiec.

Zgodnie z rozporządzeniem wydanym 19 kwietnia od poniedziałku 20 kwietnia:

 • możliwe jest wychodzenie z domu w celach rekreacyjnych
 • otwarte zostały lasy i parki
 • samemu wychodzić mogą dzieci powyżej 13 roku życia
 • w sklepie o powierzchni większej niż 100 m2 i w kościele może znajdować się 1 osoba na każde 15 m2
 • w sklepie mniejszym – cztery osoby na jedną kasę
 • pozostałe obostrzenia się nie zmieniają.

Rozporządzenie z 2 maja zezwala na wznowienie swojej działalności przez biblioteki, muzea, hotele oraz galerie handlowe – przy zachowaniu stosownych środków ochrony. Możliwe jest także uprawianie sportu przez ograniczoną ilość osób w tym samym czasie, np. maksymalnie 4 użytkowników i trener w korcie tenisowym, 6 osób na jeden dołek golfowy lub boisko typu Orlik.

Rozporządzenie z 16 maja zezwala na wznowienie działalności zakładom fryzjerskim i kosmetycznym – przy zachowaniu odpowiednich środków ochrony – oraz lokalom gastronomicznym, w których na jedną osobę ma przypadać co najmniej 4m2. Ponadto, w kościele może przebywać jedna osoba na 10 m2, dzieci poniżej 13 roku życia mogą wychodzić same z domu, a pewne zajęcia szkolne i uczelniane będą mogły być wznowione zgodnie z wydanymi zaleceniami.

 Reguły, które mają obowiązywać do końca walki z pandemią to:

 • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
 • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
 • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
 • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
 • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Istotne poluzowanie obostrzeń wprowadzono na podstawie rozporządzenia z dnia 29 maja.

Od 30 maja:

 • zniesiono obowiązek zakrywania ust i nosa w otwartej przestrzeni publicznej pod warunkiem zachowania 2-metrowego dystansu społecznego. Maseczka pozostała obowiązkowa w pomieszczeniach zamkniętych m.in. sklepach czy komunikacji publicznej
 • usunięto przepis mówiący o limicie osób przypadających na określoną powierzchnię w sklepie, restauracji, poczcie i targu.
 • zniesiono obostrzenia dotyczące liczby osób w miejscach kultu religijnego oraz na pogrzebach
 • dozwolono organizację zgromadzeń na świeżym powietrzu do 150 osób (zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego)

Od 6 czerwca:

 • dozwolono organizacje wesel i komunii do 150 osób. Uczestnicy tych wydarzeń nie muszą jednak nosić maseczek
 • w określonych warunkach sanitarnych działalność wznowić mogą kina, teatry, opery, balety, a z sektora sportowo-rekreacyjnego: baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki

Zgodnie z kolejnym rozporządzeniem Rady Ministrów od 13 czerwca otwarte zostały granice dla państw UE. Zniesiono także obowiązkową kwarantannę dla powracających z zagranicy. Na mocy przytoczonego aktu prawnego zezwolono zapełnienie w 25% niektórych obiektów sportowych (od 19 czerwca).

Na mocy rozporządzenia z dnia 24 lipca modyfikacji uległa zasada dystansu społecznego – skróconego go z 2 do 1,5 metra. Ponownie poluzowano restrykcje dla branży sportowo-rekreacyjnej. Publiczność będzie mogła wypełnić obiekty sportowe w 50 proc. W przypadku basenów zdegradowano limit liczby osób mogących korzystać z kompleksów. Limit natomiast objął aquaparki, w których obowiązuje limit do 75 proc. obłożenia obiektu. Natomiast w sektorze kulturowym zniesiono obowiązek naprzemiennego zajmowania miejsc w kinach i na imprezach artystycznych i rozrywkowych, które odbywają się w pomieszczeniach.

6 sierpnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wprowadzeniu regionalizacji obostrzeń. Jest to skutek wzrostu zachorowań na COVID-19 w niektórych regionach Polski.

Resort zdrowia wyodrębnił powiaty zielone, w których będą obowiązywać dotychczasowe obostrzenia. Z kolei w powiatach żółtych i czerwonych zostaną wprowadzono bardziej restrykcyjne regulacje.

 Jakie obostrzenia będą obowiązywać w powiatach żółtych i czerwonych?

Informacja to została zawarta w rozporządzeniu Rady Ministrów. Zgodnie z aktem prawnym do najważniejszych obostrzeń dotyczących życia codziennego w powiatach czerwonych możemy zaliczyć:

 • obowiązek noszenia maski publicznej w przestrzeni publicznej (zarówno na świeżym powietrzu, jak i pomieszczeniach zamkniętych)
 • ograniczenie pojemności w środkach transportu publicznego do 50% miejsc siedzących
 • ograniczenie liczby osób podczas wesel i innych spotkań rodzinnych do 50 osób
 • zakaz organizacji wydarzeń kulturalnych
 • zamknięcie kin
 • ograniczenie liczby osób przebywających w lokalach gastronomicznych tj. 1 osoba na 4 mkw
 • ograniczenie liczby osób przebywających w kościołach tj. 1 osoba na 4 mkw. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz może wziąć w nim udział 150 osób (z zachowaniem zasady dystansu społecznego oraz obowiązek zakrywania ust i nosa)
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności 
 • zamknięcie siłowni 
 • zamknięcie parków rozrywki
 • zakaz organizacji kongresów i targów

W przypadku powiatów żółtych obostrzenia są mniej rygorystyczne:

 • ograniczenie liczby osób podczas wesel i innych spotkań rodzinnych do 50 osób
 • ograniczenie liczby osób biorących udział w wydarzeniach kulturalnych do 25%, jeżeli odbywa się ono w pomieszczeniu zamkniętym bądź też obiekcie sportowym na otwartej przestrzeni. W przypadku wydarzeń realizowanych w pełni na świeżym powietrzu obowiązuje limit 100 osób.
 • ograniczenie liczby widzów w kinach do 25% pojemności sali 
 • ograniczenie liczby osób przebywających w lokalach gastronomicznych tj. 1 osoba na 4 mkw
 • ograniczeniu liczby kibiców w trakcie wydarzeń sportowych do 25% pojemności obiektu sportowego
 • ograniczenie liczby osób przebywających na siłowniach tj. 1 osoba na 4 mkw
 • ograniczenie liczby osób w parkach rozrywki. W tym przypadku 1 osoba na 10 mkw
 • ograniczenie liczby w trakcie organizacji kongresów i targów tj. 1 osoba na 4 mkw

Od 10 października:

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października całe terytorium Polski (z wyłączeniem tzw. powiatów czerwonych) zostało objęte żółtą strefą, począwszy od 10 października do odwołania. Oznacza to m.in.:

 • obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na świeżym powietrzu. Co istotne nakaz ten obowiązuje niezależnie od odległości między ludźmi tj. zachowując dystans społeczny (1,5 metra) jesteśmy zobligowani także do zasłania ust i nosa. Od powyższej zasady rządzący przewidzieli kilkanaście wyjątków. Przepisu nie stosuję się do osób poniżej 5. roku życia, osób uprawiających sport czy też osób  wykonujących funkcję służbowe w pracy. Zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa będzie możliwe jednakże pod warunkiem posiadania stosownego zaświadczenia od lekarza.
 • zakaz organizowania zgromadzeń powyżej 150 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami mającymi miejsce w tym samym czasie musi wynosić co najmniej 100 metrów.
 • ograniczenie liczby osób biorących udział w wydarzeniach rodzinnych np. w weselach. Od 17 października limit będzie wynosić 75 osób.
 • ograniczenia dotyczące pojemności pojazdów komunikacji publicznej – 100% miejsc siedzących lub 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
 • zamknięcie klubów nocnych, dyskotek oraz innych form działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego.
 • ograniczenie liczby osób przebywających w lokalach gastronomicznych – 1 osoba na 4 m2. Obowiązuje zasłanie ust i nosa do momentu rozpoczęcia spożywania posiłku. Obsługa w restauracjach jest zobowiązania do zakrywania ust i nosa przez cały czas.
 • ograniczenie liczby uczestników wydarzeń kulturalnych w pomieszczeniach zamkniętych do 25% pojemności obiektu. Uczestnikom należy także zapewnić miejsce co czwarte siedzenie. Jeśli nie jest to możliwe, wówczas należy zachować dystans 1,5 metra między osobami. Tutaj również obowiązuje zasłanianie ust i nosa.
 • ograniczenie liczby uczestników wydarzeń kulturalnych w przestrzeni otwartej do 100 osób. Pozostałe restrykcje jak powyżej.
 • obowiązek zakrywania ust i nosa w kościele, z wyłączeniem osób sprawujących kult. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 metra odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).
 • ograniczenie liczby kibiców w wydarzeniach sportowych do 25% pojemności obiektu, którzy powinni zasiadać co czwarte kolejne miejsce w rzędach naprzemiennie. Obowiązuje zasłanianie ust i nosa.
 • ograniczenie liczby osób korzystających z siłowni – jedna osoba na 7 m2..
 • ograniczenie liczby osób przebywających w salonach kosmetycznych i tatuażu – oprócz obsługi w środku budynku przebywać może wyłącznie obsługiwany klient.

Z kolei w strefie czerwonej obowiązują co do zasady te same restrykcje, która zostały opisane już wcześniej. Wprowadzone zmiany dotyczą:

 • możliwość organizowania wydarzeń kulturalnych  na warunkach jak w strefie żółtej. 
 • ograniczenia funkcjonowanie restauracji, która mogą być otwarte od 6:00 do 22:00. Przepis nie ma zastosowania w przypadku wydawania posiłków na wynos.
 • możliwość funkcjonowanie siłowni z zastrzeżeniem, iż jedna osoba przypada na 10m2.
 • możliwość organizacji zgromadzeń na zasadach jak w strefie żółtej
 • ograniczenie liczby wiernych do 50% pojemności kościoła bądź też innego budynku oraz obowiązek zasłania ust i nosa. W przypadku wydarzeń organizowanych na zewnątrz należy zachować dystans społeczny oraz zasłaniać usta i nos.
 1. Gospodarka

Aby przeciwdziałać skutkom kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią, rząd polski uchwalił pakiet ustaw mający wspierać polskich przedsiębiorców. Stworzona została takżestrona internetowa poświęcona temu zagadnieniu.

 Tarcza Antykryzysowa

Na tzw. Tarczę Antykryzysową składają się ustawy:

 • o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. specustawa),
 • o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju.

Pierwsza z nich reguluje bardzo szeroki zakres spraw. Określa np. rozwiązania związane z utylizacją odpadów potencjalnie zarażonych, sytuacją sądownictwa czy przedłużeniem ważności pewnych dokumentów. Znajdują się tam także zapisy o pomocy oferowanej przedsiębiorcom dotyczące m.in. dofinansowania na utrzymanie miejsc pracy, świadczenia postojowego, otrzymania pożyczki, zwolnień z opłacania składek ZUS-u.

Druga ma na celu przekazanie dystrybucji środków finansowych w ręce Polskiego Funduszu Rozwoju.

Ponadto, w celu stymulowania gospodarki, Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na kolejne obniżenie stóp procentowych. NBP będzie także skupywał papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa na rynku wtórnym oraz oferował kredyty wekslowe. Dotychczas zorganizowano jeden przetarg na skup obligacji skarbowych, a kolejne dwa są zapowiedziane.

Ustawa z 16 kwietnia 2020 r., czyli tzw. Tarcza 2.0, uzupełnia poprzednie rozwiązania i poszerza zakres np. świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą i zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz zwolnień z opłacania połowy składek na ubezpieczenia społeczne także dla firm zatrudniających do 49 pracowników.

17. Jak działa aplikacja ProteGo Safe?

Motyw przewodni działania aplikacji

Aplikacja ProteGo Safe została stworzona z myślą o ograniczeniu rozprzestrzeniania koronawirusa SARS-CoV-2. Warunek jest jednak jeden: musi dotrzeć do jak najszerszego grona w społeczeństwie. Najnowsze dostępne statystyki wskazują, iż aplikacje zainstalowało jedynie 150 tys. osób.

Funkcje aplikacji

Aplikacja pełni dwie funkcje:

Pierwsza – polega na analizie otoczenia, w którym się znajdujemy. W sytuacji, gdy spotkaliśmy się z drugim użytkownikiem aplikacji, który w przeciągu następnych 14 dni od zetknięcia zachorował na COVID-19, wówczas możemy dostać stosowną informację na nasz telefon. Otrzymania potencjalnej informacji zależy jednak od decyzji osoby zakażonej. Co istotne, prywatność tej osoby zostaje zachowana tj. w powiadomieniu otrzymujemy komunikat, że mieliśmy kontakt z osoba zarażoną. Aplikacja wskazuje też jakie kroki powinniśmy podjąć w dalszej kolejności.

Drugą – wyraża się w samokontroli stanu zdrowia. Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego użytkownik aplikacji ma możliwość wypełnienia ankiety na podstawie, której klasyfikuje się go do odpowiedniej grupy ryzyka. Ponadto użytkownik może skorzystać z opcji prowadzenia Dziennika Zdrowia, w którym to na bieżąco opisuje się swoje samopoczucie.

Zasady działania aplikacji 

Aplikację może pobrać każdy, który posiada telefon na oprogramowaniu Android oraz IOS.

W tym celu należy skorzystać odpowiednio ze sklepu Google Play bądź App Store. Pobranie aplikacji jest darmowe.

Należy pamiętać, iż żeby aplikacja spełniała swoją funkcję nr 1 (analiza otoczenia) wychodząc z domu należy pamiętać o włączonym Bluetooth. Tylko w ten sposób urządzanie dwóch odmiennych użytkowników będą wstanie się wykryć i zapamiętać wzajemnie.

18. Czy przesyłki z Chin lub z regionów narażonych na koronawirusa są bezpieczne?

Nie ma się czego obawiać! Osoby otrzymujące przesyłki z Chin lub z regionów narażonych na koronawirusa nie mogą się nim zarazić. Skoro wirus najczęściej przenoszony jest drogą kropelkową (tzn. przy okazji kontaktu człowiek-człowiek), to ryzyko zakażenia przez otrzymany z Chin przedmiot jest znikome.

To prawda, wirus może przetrwać na powierzchni od kilku godzin do nawet kilku dni. Jednak ze względu na warunki, w których są transportowane paczki (czas dostawy, wilgotność i temperatura przechowania), prawdopodobieństwo zarażenia się koronawirusem jest niskie.

19. Czy mogę zarazić się koronawirusem od zwierzęcia domowego (psa, kota?)

Jak dotąd nie odnotowano ani jednego przypadku zarażenia człowieka koronawirusem od zwierzęcia domowego. SARS-CoV-2 roznosi się drogą kropelkową pomiędzy ludźmi, dlatego tak istotne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa epidemicznego, takich jak ograniczenie do absolutnego minimum wychodzenia z domu, częste mycie rąk czy dezynfekcja.

20. Jak przebiega proces przekraczania granic?

Od 13 czerwca rząd przywrócił ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Oznacza to, iż polscy obywatele mogą swobodnie podróżować i przekraczać granice w obrębie państw członkowskich UE. Zniesiona została także obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna. Na granicy lądowej kontrole sanitarne będą prowadzone wyrywkowo.

Należy mieć na uwadze, iż państwa mogą arbitralnie podjąć decyzje o zamknięciu granicy bądź też wprowadzaniu kwarantanny dla podróżnych z danego państwa. Władze państw mogą też zdecydować się na wstrzymanie ruchu lotniczego. Podstawą do takiego kroku jest często przelicznik liczby zachorowań na COVID-19 w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców.

Informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej oraz wprowadzonych obostrzeniach w poszczególnych państwach znajdziemy na stronie polskiego MSZ.

21. Czym jest kwarantanna i jak wygląda w praktyce?

Kwarantanna dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Od 15 marca kwarantanna jest obowiązkowa przede wszystkim dla każdego, kto wraca z zagranicy.

Kwarantanna nie jest tym samym co nadzór epidemiologiczny. Ten drugi dotyczy osób, które nie miały bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się ich stan zdrowia. Nadzór epidemiologiczny trwa dziesięć dni, nie oznacza jednak całkowitego zakazu kontaktu z innymi. W czasie jego trwania należy przejść na pracę zdalną w domu, zawiesić życie towarzyskie, ograniczyć do minimum wyjścia, a także dwa razy dziennie mierzyć sobie temperaturę oraz kontrolować swój stan zdrowia.

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie osoby, która jest:

 • zakażona,
 • chora na chorobę zakaźną,
 • podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną,
 • miała styczność ze źródłem tzw. biologicznego czynnika chorobotwórczego.

W każdym z tych przypadków osoba ma przeprowadzony test na obecność koronawirusa w miejscu odbywania kwarantanny. Badania są organizowane przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną oraz wojewodę.

Osoba objęta obowiązkową kwarantanną przebywa w swoim mieszkaniu przez dziesięć dni — liczonych od dnia ostatniego kontaktu z zakażonym lub od dnia powrotu z regionu ryzyka. Nie wolno jej wychodzić, nawet z psem na spacer, do sklepu czy do lekarza. To bardzo ważne, ponieważ można być zakażonym, nie mając objawów choroby, i nadal zarażać innych ludzi. Do osoby objętej kwarantanną nie wolno też nikomu przychodzić. Jeśli taka osoba poczuje się gorzej, a zwłaszcza jeśli pojawią się następujące objawy: gorączka, kaszel, problemy z oddychaniem, powinna ona bezzwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala (listy placówek wraz z danymi kontaktowymi dostępne są tutaj).

Jeśli wracając z zagranicy, nie ma się możliwości odbywania kwarantanny w domu, należy ją odbyć we wskazanym przez służby ośrodku. Osoby powracające z zagranicy podczas przekroczenia granicy otrzymują informację o objęciu kwarantanną oraz ulotkę z instrukcjami co do dalszego postępowania. W czasie odbywania kwarantanny należy przestrzegać następujących zasad:

 • Zostań w domu – pod żadnym pozorem nie wychodź! Nie przyjmuj nikogo. Jeśli w domu są osoby bliskie, które miały z tobą kontakt po tym, jak zetknąłeś się z koronawirusem, one też podlegają kwarantannie.
 • Jeśli musisz mieć kontakt z kimś, zachowaj odstęp na 2 m.
 • Wywieś kartkę o kwarantannie na drzwiach/ogrodzeniu.
 • W miarę możliwości powinieneś przebywać w określonym pokoju, a jeśli w domu jest więcej łazienek, korzystaj tylko z jednej. Ogranicz powierzchnię, która będzie wymagała dezynfekcji.
 • Ogranicz kontakt ze zwierzętami domowymi i innymi zwierzętami: Chociaż nie ma doniesień o zachorowaniu zwierząt domowych lub innych zwierząt na COVID-19, nadal zaleca się, aby ograniczać z nimi kontakt. Unikaj szczególnie głaskania, przytulania, całowania lub lizania oraz dzielenia się jedzeniem. Jeśli musisz opiekować się swoim zwierzęciem lub przebywać w jego pobliżu podczas kwarantanny, umyj ręce przed i po kontakcie z nim oraz załóż maskę na twarz.
 • Załóż maskę lub szalik/chustkę na twarz, jeśli ma do ciebie przyjechać lekarz lub karetka.
 • Przestrzegaj zasad higieny:
  • codziennie czyść wszystkie dotykane powierzchnie: blaty, klamki, armatury łazienkowe, toalety, telefony, klawiatury, tablety i stoliki nocne,
  • codziennie czyść dokładnie łazienkę i kuchnię,
  • pierz swoje rzeczy, pościel, ręczniki, ubrania (jak najczęściej) w temperaturze 60 stopni. Nie używaj niczego, co wymaga prania ręcznego,
  • dezynfekuj miejsca zanieczyszczone płynami ustrojowymi, czyść również wszystkie powierzchnie, które mogą zawierać krew, stolec lub płyny ustrojowe.
 • Używaj środków czyszczących/dezynfekujących zgodnie z instrukcjami na etykiecie. Jeśli sięgnąłeś po produkt, którego na co dzień nie używasz, a który ci polecono jako skuteczny na wirusy, sprawdź, czy możesz używać tego w pomieszczeniu, w którym przebywają ludzie lub zwierzęta, i czy nie powinieneś przy jego stosowaniu zachować środków ostrożności, np. używać rękawiczek i zapewnić dobrą wentylację.
 • Dbaj o to, by organizm miał zapewnione wszystko, co niezbędne do dobrego funkcjonowania: wysypiaj się, jedz lekkostrawne posiłki z dużą ilością warzyw i owoców, pij dużo wody.
 • Monitoruj swój stan zdrowia:
  • regularnie mierz sobie temperaturę,
  • zastanów się, jak się czujesz, czy nie masz problemów z oddychaniem, bólów mięśni, kaszlu lub innych niepokojących objawów,
  • jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zasięgnij porady medycznej przez telefon.

Jeżeli po dziesięciu dniach kwarantanny nie wystąpiły żadne objawy typowe dla zakażenia koronawirusem, kontrolę można zakończyć. Jeśli jednak objawy wystąpią, należy:

 • pozostać w domu,
 • bezzwłocznie poinformować telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub
 • zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania.

Osoba objęta kwarantanną powinna nie mieć bliskiego kontaktu z domownikami. W praktyce oznacza to konieczność zapewnienia jej osobnego pokoju z łazienką. Taka osoba nie może również sprawować opieki nad dzieckiem – jeśli małżeństwo ma dziecko, które jest chore, a jedno z rodziców objęte jest kwarantanną, to tylko rodzic nieobjęty kwarantanną może sprawować nad tym dzieckiem opiekę.

Pracownikowi poddanemu kwarantannie przysługują wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub zasiłek opiekuńczy. W przypadku, gdy państwowy inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, decyzja ta stanowi podstawę do wypłaty świadczenia z tytułu choroby własnej lub zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem (sześćdziesiąt dni w roku na wszystkie dzieci do lat 14, a na niepełnosprawne w wieku 14-18 lat – trzydzieści dni) lub członkiem rodziny (czternaście dni w roku kalendarzowym, np. na poddane kwarantannie lub izolacji dzieci powyżej lat 14). Za czas trwania kwarantanny lub izolacji przysługuje wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub zasiłek opiekuńczy w wysokości 80 procent podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, czyli w przypadku pracownika – 80 procent wynagrodzenia z okresu dwunastu miesięcy.

Należy jednak pamiętać, że o objęciu kwarantanną trzeba osobiście poinformować pracodawcę. Lekarz nie wystawi L4 dla osoby zdrowej.

Jeśli osoba czuje się dobrze, może w czasie kwarantanny wykonywać pracę zdalnie. Warunkiem jest niełamanie wydanych przez inspektora sanitarnego zaleceń (opisanych w ulotce, którą osoby powracające otrzymują na granicy).

Osoby objęte kwarantanną w ramach kontroli regularnie odwiedza policja. Funkcjonariusze kontrolują, czy osoby te pozostają w miejscu zamieszkania. Nieuzasadnione przypadki złamania kwarantanny są karane, włącznie z nakładaniem wysokich kar finansowych. Osoby, które łamią nakaz kwarantanny, zagrażają przede wszystkim innym, zwłaszcza osobom starszym. Przepisy przewidują możliwość nałożenia na nieprzestrzegających kwarantanny kary finansowej do . Decyzja co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

W celu usprawnienia codziennych kontroli policyjnych Ministerstwo Cyfryzacji opracowało aplikację mobilną Kwarantanna domowa. Osoby objęte kwarantanną, które zdecydują się na takie rozwiązanie, codziennie będą proszone SMS-em o zrobienie selfie i odesłanie go w ciągu 20 minut od otrzymania wiadomości. Dzięki geolokalizacji oraz nowoczesnemu systemowi porównywania twarzy każdorazowo wiadomo jest, że to na pewno ta osoba i że przechodzi ona kwarantannę w miejscu zadeklarowanym w formularzu lokalizacyjnym. Jak zapewnia minister cyfryzacji Marek Zagórski, „Dane osób »meldujących się« na kwarantannie są bezpieczne. Nie będą niepotrzebnie gromadzone, ani przechowywane”.

Osoby, które nie mają wsparcia w czasie kwarantanny, a szczególnie ludzie starsi i niepełnosprawni, mogą liczyć na pomoc wielu instytucji państwowych, m.in. ośrodka pomocy społecznej i policji. Również w sytuacji braku zapewnionego ciepłego posiłku lub produktów żywieniowych można się zwrócić o taką pomoc do gminy. Udzielać jej będą osoby wyznaczone w danej gminie, we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych. Ośrodek pomocy społecznej współpracuje także z miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Policją, Wojskiem Obrony Terytorialnej.

Ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie zapewniają też pomoc psychologiczną.

22. Czy osoby, których domownicy objęci są obowiązkową kwarantanną, również jej podlegają?

Co do zasady przebywanie w jednym mieszkaniu z osobą objętą kwarantanną nie jest podstawą do tego, by samemu zostać jej poddanym. Osoba objęta kwarantanną powinna nie mieć bliskiego kontaktu z domownikami, co oznacza, że musi mieć zapewniony osobny pokój z łazienką. Domownicy mogą nie być objęci kwarantanną, jeśli mieszkają w dużym domu i są w stanie zapewnić, że nie będą się spotykać z osobą poddaną kwarantannie. Inspektor sanitarny – graniczny lub powiatowy – decyduje indywidualnie w każdej sytuacji. Jeśli osoba poddawana kwarantannie takiego miejsca nie posiada lub nie ma możliwości spędzenia kwarantanny w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła się udać.

Dopiero w sytuacji, kiedy dojdzie do bliskiego kontaktu między osobą poddaną kwarantannie a innymi osobami, ci również muszą zostać objęci kwarantanną. Definicja bliskiego kontaktu:

 • pozostawanie w bezpośrednim kontakcie lub w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 min. bez odzieży ochronnej albo
 • prowadzenie rozmowy twarzą w twarz w odległości do 1 m bez odzieży ochronnej.

W przypadku styczności z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem należy kontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną. Przez telefon wypełnia się ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem. Ważne, aby podać listę osób, z którymi miało się kontakt od momentu styczności z koronawirusem. Lista numerów do placówek w całej Polsce znajduje się tutaj.

23. Co z wyborami prezydenckimi?

5 lutego Marszałek Sejmu Elżbieta Witekzarządziła przeprowadzenie wyborów prezydenckich na dzień 10 maja 2020 roku. Zarejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą zostało 10 kandydatów.

Ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV- 2 rząd 31 marca wprowadził ustawę (tzw. specustawa), która m.in. zmodyfikowała dotychczasowy kodeks wyborczy w ten sposób, że uprawnione do głosowania korespondencyjnego stały się nie tylko osoby niepełnosprawne, ale także przebywające w kwarantannie oraz po 60. roku życia. 

6 kwietnia Sejm przegłosował ustawę wprowadzającą głosowanie wyłącznie korespondencyjne. Poczta Polska miałaby dostarczyć wyborcom kompletne pakiety wyborcze bez konieczności składania żadnego wniosku. Wypełnione karty, włożone do zwrotnych kopert, byłyby następnie umieszczone przez wyborców w specjalnie przygotowanych skrzynkach pocztowych. Ustawa miała także nadać Ministrowi Aktywów Państwowych uprawnienia do określenia wzoru kart i kopert do głosowania, a także zarządzenia ich wydruku, co zgodnie z kodeksem wyborczym należy do obowiązków PKW. Ustawa trafiła pod obrady Senatu, któryzawetował ją 5 maja. Następnie, 7 maja Sejmodrzucił uchwałę Senatu.

W trakcie, gdy trwały obrady Senatu, uchwalona została ustawa z 16 kwietnia, która odebrała PKW możliwość określenia wzoru kart do głosowania i zarządzenia ich wydruku.

W tym samym dniu, w którym Sejm odrzucił weto Senatu, tj. 7 maja, PKW podała informację, że art. 102ustawy z 16 kwietnia br. odebrał jej możliwość ustalenia wzoru kart do głosowania i zarządzenia ich wydruku, a zatem przeprowadzenie wyborów jest niemożliwe.

10 maja PKW podjęła uchwałę, że w czasie wyborów nie można było oddać głosu na kandydatów, a zatem konieczne jest wyznaczenie nowego terminu wyborów.

12 maja Sejm przegłosował ustawę o przeprowadzeniu wyborów prezydenckich. Uchyliła ona poprzednie przepisy i wprowadziła rozwiązanie, zgodnie z którym głosowanie korespondencyjne nie będzie obligatoryjne, ale możliwe dla każdego (także Polaków za granicą) po zgłoszeniu takiego zamiaru. Jednocześnie kandydaci, którzy zostali zarejestrowani przez PKW przed wyborami 10 maja, nie będą musieli ponownie zbierać podpisów, ale możliwe będzie zarejestrowanie także nowych kandydatów. PKW podejmie uchwałę dotyczącą ewentualnego wykorzystania elementów pakietów wyborczych wydrukowanych przed 10 maja.

Nowy termin wyborów może być zmieniony przez Marszałka Sejmu – po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia i PKW. Jednocześnie Minister Zdrowia może zarządzić głosowanie wyłącznie korespondencyjne na określonym obszarze – jeśli będzie na to wskazywała sytuacja epidemiczna. 

3 czerwca Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła, że wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca 2020 roku. PKW miała być powiadomiona o utworzeniu komitetów do 5 czerwca, a kandydaci mieli być zgłoszeni do 10 czerwca. Do 21 czerwca PKW miała możliwość – na wniosek Ministra Zdrowia – zadecydować o wyłączności głosowania korespondencyjnego na określonym terenie. Do 23 czerwca wyborcy przebywający na kwarantannie mogli zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego. Do tego dnia również pakiety wyborcze mają być dostarczone wyborcom. Do 26 czerwca zamiar głosowania korespondencyjnego mogły zgłaszać osoby, które zostały poddane kwarantannie mniej niż 5 dni przed datą wyborów. Do tego również dnia osoby głosujące korespondencyjnie mogły oddawać swoje głosy w nadawczych skrzynkach pocztowych. Kampania wyborcza zakończyła się w piątek 26 czerwca o północy.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 czerwca określało, że członkowie obwodowych komisji wyborczych mieli być wyposażeni w rękawiczki, maski i przyłbice. W lokalach mógł przebywać maksymalnie jeden wyborca na każde 4 m2. Przy wejściu zapewniony był płyn do dezynfekcji, a powierzchnie dotykane przez wyborców – dezynfekowane minimum 6 razy.

24Szkoła w dobie pandemii

Podstawowe wytyczne

5 sierpnia 2020 roku minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski przedstawił na konferencji prasowej plan działania dla szkół, które otworzą się od 1 września dla uczniów.

Wytyczne dla placówek edukacyjnych zostały opracowane przez MEN w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Podstawową zasadą jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny takich jak: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki oraz regularne czyszczenie pomieszczeń. Co istotne, uczniowie przebywający w klasach nie będą musieli nosić maseczek ochronnych

Dalsze funkcjonowanie szkoły w przypadku zakażenia

MEN przygotowało trzy warianty organizacji kształcenia w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie szkoły: 

 • wariant A – tradycyjna forma kształcenia, która zakłada uczestnictwo uczniów w zajęciach stacjonarnych. Na terenie szkoły należy obowiązkowo przestrzegać zaleceń GIS, MZ i MEN. Ewentualna decyzja o zawieszeniu zajęć w takiej formule będzie należeć do dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego. Warunkiem takiego postępowania jest stwierdzenie wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego,
 • wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa), która przewiduje prowadzenie zajęć zarówno zdalnie, jak i stacjonarnie. Taką formą kształcenia może zostać objętą konkretna klasa, grupa wychowawcza czy oddział edukacyjny. Ten wariant przewiduje także wprowadzenie zajęć zdalnych wyłącznie z konkretnego przedmiotu.Procedura podjęcia decyzji jest identyczna jak w wariancie A,
 • wariant C – kształcenie zdalne, które wprowadzane jest przez dyrektora szkoły dla całej placówki edukacyjnej. Decyzja ta podejmowana jest identycznie jak w wariancie A i B, tj. po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Funkcjonowanie szkół w strefie żółtej i czerwonej

MEN wydało także zalecenia dla szkół znajdujących się na terenie tzw. żółtych i czerwonych powiatów, w których sytuacja epidemiologiczna jest gorsza niż w pozostałych częściach kraju. Poza oczywistymi zasadami, takimi jak przestrzeganie zasad higieny w szkole, resort edukacji sugeruje ograniczenie kontaktu między uczniami, co ma wyrażać się np. w elastycznych godzinach początku zajęć. MEN dopuszcza także sytuacje, w której dyrektor szkoły ograniczy przychodzenie do placówki osób trzecich. Warto też podkreślić, że dyrektorzy mają możliwość wprowadzenia obowiązku zasłaniania ust i nosa np. w szatni czy na korytarzu.

Mówiąc o regionalizacji obostrzeń, warto wspomnieć o roli wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych. Przykładowo ta z siedzibą w Rzeszowie rekomenduje szkołom na terenie woj. podkarpackiego wyposażenie stanowisk uczniowskich w przyłbicę dla każdego ucznia/nauczyciela.

Stanem na 9 października, 208 szkół prowadziło naukę w trybie zdalnym, z kolei 811 placówek – w trybie mieszanym.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

25. Rodzaje testów na obecność koronawirusa

Możemy wyróżnić trzy rodzaje testów na koronawirusa SARS-CoV-2:

 • test metodą RT-PCR – potocznie określony jako „wymaz”. Polega na pobraniu od pacjenta wymazu z gardła lub nosogardzieli w celu wykrycia RNA wirusa. Jako że próbka jest wymazem błon śluzowych badanego, wykrycie SARS-CoV-2 przed rozpoczęciem jego inwazji jest niemożliwe. Oznacza to, że test PCR można skutecznie przeprowadzić dopiero po jakimś czasie: przyjmuje się, że od 3 do 5 dni po kontakcie z osobą zakażoną.
 • test serologiczny – polega na pobraniu od pacjenta próbki krwi żylnej. Celem testu jest wykrycie przeciwciał anty SARS-CoV-2. Pozytywny wynik testu świadczyć może o przebyciu zakażenia w przeszłości bądź toczącej obecnie się infekcji. Z drugiej stronywynik ujemny nie świadczy o braku infekcji i nie daje podstaw do jej wykluczenia, ponieważ może wystąpić u osoby zakażonej w tzw. okienku serologicznym, czyli okresie po zainfekowaniu, kiedy organizm nie zdążył jeszcze wytworzyć przeciwciał odpornościowych, lub w przypadkach, gdy czułość testu serologicznego jest niewystarczająca.
 • test immunochromatograficzny –  wyróżnia się tutaj dwa typy tego rodzaju testów: kasetkowy (pobranie próbki krwi włośniczkowej z palca lub krwi żylnej) oraz serologiczny (pobranie próbki krwi żylnej).Oba typy testów mają za zadanie wykrycie przeciwciał – test kasetkowy dostarcza wynik szybciej, lecz jest mniej dokładny niż test serologiczny wykonywany na analizatorach automatycznych, które dodatkowo dokonują podziału przeciwciał na klasy.

26. Seniorzy w czasie pandemii

Z racji rosnącej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało kampanię pod hasłem „Bezpieczny Senior”. Inicjatywa ma na celu spopularyzowanie i upowszechnienie stosowania zasad higieny i bezpieczeństwa w czasie pandemii.

Jak zaznacza minister Marlena Maląg:

Część społeczeństwa, zmęczona trochę obowiązującymi zasadami, zaczęła lekceważyć zagrożenie. Tymczasem to właśnie dystans, dezynfekcja i maseczki są dzisiaj najskuteczniejszą formą ochrony przed zakażeniem. Uczulamy na to wszystkich, ale szczególnie seniorów.

Pamiętajmy, że to właśnie osoby w podeszłym wieku są najbardziej narażone na ostry przebieg COVID-19 i ryzyko zgonu.

Od 20 października realizowany jest także program Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Jakie są główne złożenia programu?

Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Kto jest bezpośrednim realizatorem programu?

Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy (w zakresie organizacji i realizacji dostarczania w artykułów pierwszej potrzeby do osób starszych).

W jaki sposób finansowany jest program?

Gminy będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia. Środki gminy będą mogły przeznaczyć m.in. na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów. Na realizację dofinansowania przeznaczono kwotę 100 mln zł.

Jak wygląda mechanizm udzielania pomocy w ramach programu?

Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – 22 505 11 11

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior

Kto może skorzystać z programu?
Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.

Na jaka pomoc mogą liczyć osoby starsze w ramach programu?
W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.

Czy mamy się czego obawiać?

Koronawirus SARS-CoV-2 powoduje infekcje dróg oddechowych, których przebieg może być zarówno łagodny (np. zwykłe przeziębienie), jak i bardzo ciężki. Nie ma jeszcze lekarstwa ani szczepionek przeciwko wirusowi, ponieważ póki co nie jest on wystarczająco zbadany. Aby ochronić się przed chorobą, należy unikać zatłoczonych miejsc oraz dbać o higienę. Osoby zarażone podczas kichania i kaszlu muszą zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Należy pamiętać, aby w żadnym wypadku nie panikować, ale stosować środki ostrożności. W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów – gorączki, kaszlu, problemów z oddychaniem, bólów mięśniowych, zmęczenia – należy natychmiast skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem (obserwacyjno-) zakaźnym w miejscu zamieszkania albo zadzwonić na całodobową infolinię NFZ pod numerem 800-190-590.

Warto pamiętać również o tym, że w sieci bardzo często pojawiają się fake newsy i artykuły dezinformacyjne na temat koronawirusa. Demagog wraz z organizacjami fact-checkingowymi należącymi do grupy IFCN bierze udział w walce z nieprawdziwymi wiadomościami odnośnie nowego wirusa.

Do tej pory udało nam się sprostować już kilkadziesiąt informacji. Wszystkie sprawdzone przez nas informacje znajdziesz TUTAJ.

Koronawirus – zestawienie fałszywych informacji

Koronawirus – zestawienie fałszywych informacji

Aby nie dać nabrać się na fake newsy dotyczące koronawirusa, polecamy śledzenie kolejnych fact-checków na jego temat, które pojawiają się na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Bądź bezpieczny. Dowiedz się więcej!

Wszystkie najważniejsze i potwierdzone informacje na temat koronawirusa znajdziesz na specjalnej dedykowanej stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Światowa Organizacja Zdrowia stworzyła kurs e-learningowy (dostępny w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim i chińskim) na temat wirusów układu oddechowego (w tym COVID-19). Film edukacyjny przedstawia ogólny przegląd informacji nt. koronawirusa. Dostępny jest w języku angielskim.

W języku polskim dostępny jest również film stworzony przez Główny Inspektorat Sanitarny, który przedstawia najważniejsze informacje na temat koronawirusa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub