Strona główna Analizy Co szósty młody dorosły w UE nie kształcił się ani nie pracował

Co szósty młody dorosły w UE nie kształcił się ani nie pracował

Co szósty młody dorosły w UE nie kształcił się ani nie pracował

14 lipca, z okazji Światowego Dnia Umiejętności Młodzieży (ang. World Youth Skills Day), Eurostat opublikował coroczne badanie dotyczące młodych osób między 20. a 34. rokiem życia, które nie podejmują pracy zarobkowej, a także nie studiują. W stosunku do roku 2019 liczba biernych osób wzrosła o 1,2 proc.

Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży

W 2014 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło 15 sierpnia Światowym Dniem Umiejętności Młodzieży. Celem organizacji jest podkreślanie znaczenia edukacji młodzieży oraz nabywania zdolności przedsiębiorczych, które są niezbędne do godnej pracy i zatrudnienia. Wydarzenia związane z tym dniem są okazją do dialogu między młodymi ludźmi a instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego, firmami, organizacjami pracodawców i pracowników oraz decydentami politycznymi. 

W 2021 roku święto to przypada na trudny okres związany z pandemią COVID-19. UNESCO podkreśla, że w połowie krajów świata szkoły były – między marcem 2020 a majem 2021 roku – całkowicie lub częściowo zamknięte średnio przez ponad 30 tygodni. Nauczanie na odległość stało się najpowszechniejszym sposobem przekazywania wiedzy, bardzo wadliwym, m.in. przez brak dostosowania programów nauczania, brak przygotowania nauczycieli, problemy z łącznością czy niedostosowane do warunków pracy online procesów oceny i certyfikacji. 

Poza tym szacunki Międzynarodowej Organizacji Pracy wskazują, że globalnie zatrudnienie młodzieży spadło o 8,7 proc. w 2020 roku, w porównaniu z 3,7 proc dla osób dorosłych. Wyraźny spadek odnotowano w krajach o średnich dochodach. Eksperci przewidują, że konsekwencje znaczącego spadku zatrudnienia będą mieć negatywny wpływ na rynek pracy w najbliższych latach.

Wyniki badania Eurostatu

badania Eurostatu wynika, że w 2020 roku 17,6 proc. osób w wieku od 20. do 34. roku życia nie kształciło się ani nie pracowało zawodowo. Poniższy wykres prezentuje wyniki badania. Wyraźnie zaznacza się malejąca tendencja liczby młodych osób, niezatrudnionych oraz nieuczących się nieprzerwanie w latach 2014–2019. 2020 roku po raz pierwszy przyniósł wzrost o 1,2 punktu proc. 

Źródło: Eurostat

We wszystkich trzech wydzielonych grupach wiekowych zanotowano wzrost w ciągu 2020 roku. Wśród osób w wieku 20-24 lata o 1,2 punktu proc. (15,7 proc.), wśród osób w wieku 25-29 lat o 1,4 punktu proc. (18,6 proc.), a wśród osób w wieku 30-34 lat o 0,8 punktu proc. (18,2 proc.). Autorzy badania podkreślają, że przyczyną wzrostu jest negatywny ekonomiczny wpływ pandemii COVID-19.  

Wyniki badań dotyczą również dysproporcji płci w zakresie osób nieuczących się oraz niezatrudnionych. W przypadku kobiet odsetek jest wyższy i wynosi 21,5 proc. w porównaniu z 13,8 proc. dla mężczyzn. Co istotne, w każdym z unijnych państw odsetek ten wśród kobiet jest wyższy. 

Źródło: Eurostat

Najniższy odsetek dla mężczyzn jest w Czechach (5,6 proc.), a dla kobiet w Holandii (9,5 proc.). Najwyższy wystąpił zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn we Włoszech (odpowiednio 35 proc. oraz 24 proc.). W ośmiu państwach unijnych dysproporcja płci sięgnęła ponad 10 proc. Różnicę w wysokości 10,5-14,7 punktu proc. zaobserwowano w Bułgarii, Włoszech, Estonii i Polsce, a w wysokości 17,5-24,2 punktu proc. w Rumunii, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Najmniejsze dysproporcje wystąpiły w Portugalii, Luksemburgu, Szwecji i na Litwie. 

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!