Strona główna Analizy Eurostat o popularności internetu wśród seniorów. Jak wypada Polska?

Eurostat o popularności internetu wśród seniorów. Jak wypada Polska?

Zdjęcie autorstwa Marcus Aurelius z Pexels

Eurostat o popularności internetu wśród seniorów. Jak wypada Polska?

Eurostat, czyli Europejski Urząd Statystyczny, od 2002 roku prowadzi nieprzerwanie badania nad wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych wśród osób fizycznych i gospodarstw domowych. Co roku w pierwszym kwartale każde z państw Unii Europejskiej jest kontrolowane w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, internetu, e-administracji oraz powszechności kompetencji cyfrowych. Wśród badanych grup niezmiennie znajdują się również seniorzy. Sprawdźmy, jak ta grupa wypada w świetle najnowszych danych.

Popularność Internetu od lat wzrasta, a jego znaczenie zostało spotęgowane pandemią COVID-19, która ograniczyła możliwości poruszania się i kontaktu fizycznego oraz przeniosła dużą część działań do świata wirtualnego. Aktualnych danych na temat stosowania owej technologii dostarcza Eurostat, który prowadzi badania wśród gospodarstw domowych oraz osób fizycznych w przedziale wiekowym od 16 do 74 lat. Celem Eurostatu jest określenie, kto i w jakim stopniu korzystał z Internetu w przeciągu ostatnich trzech miesięcy. Wszystkie dane pochodzące z badania ICT są dostępne tutaj.

Jak wypadają kraje Unii Europejskiej? A jak Polska? 

W krajach Unii Europejskiej średnio 98 proc. osób w wieku od 16 do 24 lat korzystało z Internetu w ciągu trzech ostatnich, badanych miesięcy. Najwyższy, w tym przedziale wiekowym, wynik osób posługujących się Internetem zarejestrowano w Danii (99 proc.), natomiast najniższy – w Bułgarii (70 proc.). Co ciekawe, wśród osób starszych Internet nie jest jednak równie popularny. Analizę danych dotyczących użytkowania Internetu wśród starszych mieszkańców UE (w języku angielskim) można znaleźć tu

W przypadku grupy wiekowej 65-74 lata europejska średnia dla osób korzystających z Internetu wynosi 61 proc. Krajem cieszącym się najwyższym odsetkiem seniorów wykorzystujących Internet jest Dania z wynikiem 94 proc. Najgorszy wynik odnotowała Bułgaria, w której zaledwie 25 proc. osób w tym wieku korzysta z sieci. 

Polska, na 27 badanych krajów Unii Europejskiej, plasuje się na 22. miejscu z odsetkiem 43 proc. osób w wieku 65-74 lat, korzystających z internetu.

Między Polską a Bułgarią znalazły się cztery kraje: Rumunia (40 proc.), Portugalia (39 proc.), Grecja (33 proc.) oraz Chorwacja (28 proc.). Poniżej progu 50 proc. znajduje się łącznie 9 krajów UE. Oprócz wyżej wymienionych są to: Malta (49 proc.), Litwa (46 proc.) oraz Włochy (45 proc.). 

Źródło: Eurostat

Badanie wykonano dla 27 krajów Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2021 roku nie zalicza się do niej Wielkiej Brytanii, która opuściła UE. Kraje nienależące do Unii Europejskiej, jednak będące członkami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, jak Islandia i Norwegia, odnotowały wynik: 98 proc. oraz 85 proc. 

 

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!