Strona główna Analizy Miks energetyczny UE: OZE coraz bardziej istotne, spada udział węgla

Miks energetyczny UE: OZE coraz bardziej istotne, spada udział węgla

OZE są trzecim źródłem energii w Unii Europejskiej. W 2020 roku udział OZE w mikście energetycznym wzrósł prawie o 2 punkty proc. Po drugiej stronie znajduje się węgiel, który piąty rok z rzędu odnotowuje spadek zużycia w procesie produkcji energii.

Miks energetyczny UE: OZE coraz bardziej istotne, spada udział węgla

OZE są trzecim źródłem energii w Unii Europejskiej. W 2020 roku udział OZE w mikście energetycznym wzrósł prawie o 2 punkty proc. Po drugiej stronie znajduje się węgiel, który piąty rok z rzędu odnotowuje spadek zużycia w procesie produkcji energii.

OZE rośnie w siłę

2020 roku ropa i gaz ziemny były nadal najważniejszymi źródłami paliw w miksie energetycznym Unii Europejskiej (odpowiednio 34,5 proc.23,7 proc.). Trzecim co do wielkości źródłem w mikście energetycznym okazały się odnawialne źródła energii (OZE), które odpowiadały za 17,4 proc. energii.

Po wyprzedzeniu węgla (10,1 proc.) i energii jądrowej (12,7 proc.) OZE są na najlepszej drodze do stania się najważniejszym źródłem energii dla unijnej gospodarki w kolejnych latach.

Energia uzyskana z OZE wzrosła o 3,3 proc. w stosunku do 2019 roku. Natomiast udział OZE w miksie energetycznym UE wzrósł o blisko 2 punkty proc.

Węgiel traci na znaczeniu

W 2020 roku stałe paliwa kopalne (węgiel) odnotowały spadek zużycia w wytworzeniu energii o ponad 18 proc. Był to piąty kolejny rok z rzędu, w którym spada ilość energii wytwarzanej z węgla. W porównaniu z rokiem 2015 zużycie węgla spadło o 40 proc

Udział w miksie energetycznym wynosi obecnie niewiele ponad 10 proc., podczas gdy w 1990 roku odsetek ten przebijał 25 proc. 

W 2020 roku energia wytwarzana z gazu ziemnego spadła o 2,4 proc. względem roku poprzedniego. Jednak w miksie energetycznym UE udział gazu ziemnego wzrósł nieznacznie o 1,4 punktu proc.

Spadek zanotowała również energia atomowa (o 10,7 proc.). Co więcej, energia z atomu osiągnęła najniższy poziom od 1990 roku. Najniższy poziom uzyskanej energii od 30 lat odnotowano w przypadku ropy naftowej wraz z produktami ropopochodnymi. Spadek energii z tego źródła w mikście energetycznym wyniósł blisko 2 punkty proc.

Wpływ COVID-19 na finalną konsumpcję

W przypadku konsumpcji finalnej wpływ COVID-19 był bardziej widoczny w zużyciu produktów naftowych (spadek o 10,3 proc.) niż gazu ziemnego (spadek o 2,6 proc.) i energii elektrycznej (spadek o 3,8 proc.). 

Jak podkreśla Eurostat, ograniczenia w podróżowaniu związane z lockdownami wpłynęły bardziej na część produktów naftowych niż na inne paliwa. 

Przykładowo paliwo typu nafta do silników odrzutowych odnotowało spadek aż o 48,1 proc. W przypadku benzyny silnikowej spadek wyniósł 13,9 proc.

Ropa nadal pozostaje najważniejszym paliwem po stronie odbiorców końcowych z udziałem 35,0 proc. Za nią plasuje się energia elektryczna z 23,2 proc. i gaz ziemny z 21,9 proc.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!