Strona główna Analizy Płaca minimalna w 2022 roku. Jak Polska wypada na tle państw UE?

Płaca minimalna w 2022 roku. Jak Polska wypada na tle państw UE?

Płaca minimalna w 2022 roku. Jak Polska wypada na tle państw UE?

Na pierwszy rzut oka nierówności w wysokości pensji minimalnej w państwach UE mogą wydawać się stosunkowo wysokie. Jednak po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej różnice maleją. Wówczas wynagrodzenie minimalne w Niemczech jest wyższe niż w Polsce o ⅓. Przy braku uwzględnienia siły nabywczej Niemcy zarabiają 2,5 raza więcej niż Polacy.

Powszechna płaca minimalna w 21 państwach

Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że płacę minimalną na poziomie krajowym ma 21 z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. W gronie 6 państw, które nie przewidują kwot gwarantowanych, znajdują się Dania, Włochy, Cypr, Austria, Finlandia i Szwecja.

przypadku Cypru płaca minimalna jest określona przez rząd dla poszczególnych zawodów. W pozostałej piątce minimalne wynagrodzenie regulują układy zbiorowe w ramach poszczególnych sektorów gospodarki.

Najwyższa płaca minimalna w Luksemburgu

Spośród 21 państw najwyższa płaca minimalna została przewidziana w Luksemburgu. Najniższe wynagrodzenie opiewa tam na kwotę 2 257 euro.

Na drugim biegunie plasuje się Bułgaria, w której minimalna pensja to 332 euro. Pensja minimalna Bułgara jest więc blisko siedmiokrotnie niż mieszkańca Luksemburga.

Polska w grupie państw o najniższej minimalnej

Eurostat dzieli państwa na trzy grupy. W krajach należących do pierwszej z nich pensja minimalna wynosi powyżej 1 500 euro. Należą do niej: Luksemburg (2 257 euro), Irlandia (1 775 euro), Holandia (1 725 euro), Belgia (1 658 euro), Niemcy (1 621 euro) i Francja (1 603 euro).

Druga grupa to państwa, w których pensja minimalna mieści się w przedziale od 1 000 do 1 500 euro. Zaliczają się do niej wyłącznie Hiszpania (1 126 euro) i Słowenia (1 074 euro).

Najwięcej państw (13 – na mapie w kolorze jasnoniebieskim) należy do grupy, w której pensja minimalna jest na poziomie poniżej 1 000 euro. W tej grupie znajduje się Polska.

EU Map: minimum wages, January 2022

Źródło: Eurostat

Pensja minimalna 2,5 raza większa w Niemczech

W 2022 roku pensja minimalna w Polsce wynosi 655 euro. Większe minimalne wynagrodzenie można otrzymać w 12 państwach UE (spośród 21). Wśród nich są państwa, których PKP per capita jest wyższe od Polski.

Pensja minimalna w Polsce jest obecnie o ok. 2,5 raza mniejsza niż w Niemczech. Z kolei w porównaniu do Luksemburga o ok. 3,5 raza mniejsza.

Uwzględniając parytet siły nabywczej, Polska idzie w górę

Bardziej rzetelnym porównaniem pensji minimalnych w poszczególnych państwach UE jest uwzględnienie parytetu siły nabywczej (PPP), który pozwala na wskaźniki poziomu różnic w cenach pomiędzy krajami. W tym celu używa się standardu siły nabywczej (PPS), czyli sztucznej jednostki walutowej.

Na podstawie PPP Eurostat wyróżnił dwie grupy państw. W pierwszej z nich pensja minimalna wynosi powyżej 1 000 PPS. Znajduje się w niej 10 państw: Luksemburg, Niemcy, Holandia, Belgia, Francja, Irlandia, Słowenia, Hiszpania, Polska i Litwa.

Drugą grupę stanowią państwa z pensją minimalną poniżej 1 000 PPS. Są to: Rumunia, Portugalia, Malta, Chorwacja, Grecja, Węgry, Czechy, Estonia, Słowacja, Łotwa i Bułgaria.

Bar chart: minimum wages in PPS, January 2022

Źródło: Eurostat

Minimalna nadal mniejsza niż w Niemczech, lecz różnica zmalała

O ile w przypadku liczb bezwzględnych pensja minimalna w Luksemburgu była większa prawie 7 razy większa niż w Bułgarii, tak w przypadku parytetu siły nabywczej różnica maleje. 

Z uwzględnieniem PPS minimalne wynagrodzenie w Luksemburgu (1 707 PPS) było ok. 3 razy większe niż w Bułgarii (604 PPS).

Różnica maleje również między Polską i Niemcami. W tym wypadku pensja minimalna w Niemczech była już wyższa jedynie o  (w Polsce 1 332 PPS, a w Niemczech 1 516 PPS).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!