Strona główna Fake News Chemtrails doprowadzą do zasłonięcia słońca? Fake news!

Chemtrails doprowadzą do zasłonięcia słońca? Fake news!

Chemtrails doprowadzą do zasłonięcia słońca? Fake news!

Fot. SAXSTL / Pixabay / Modyfikacje: Demagog

Chemtrails doprowadzą do zasłonięcia słońca? Fake news!

Kolejne treści odnoszące się do teorii spiskowych o chemtrails.

FAKE NEWS W PIGUŁCE

  • Na Facebooku pojawił się post, którego autor twierdzi, że smugi powstające po przelocie samolotów to chemtrails, powodujące zasłonięcie słońca.
  • Obłoki, które pozostawiają samoloty, to smugi kondensacyjne, które złożone są z kryształków lodu, powstałych w procesie kondensacji pary wodnej.
  • Twierdzenia o zasłanianiu słońca za pomocą chemtrails są prawdopodobnie błędną interpretacją zapowiadanego projektu Harvarda Stratospheric Controlled Perturbation Experiment (SCoPEx), którego do tej pory nie zrealizowano. 

Na Facebooku pojawił się wpis twierdzący, że powstałe na niebie smugi po przelocie samolotów to trujące chemtrails. Mają być to „perłowe” obłoki, które „zmieniają się w czasie, przekształcając się w twory przypominające chmury, pęcznieją aż doprowadza do zasłonięcia słońca”. Post sugeruje, że spowodują one całkowite pokrycia nieba, lecz nie wyszczególnia powodów, dla których dany proceder miałby mieć miejsce, ani nie podaje, kto za nim stoi. 

Do wpisu dołączone zostały zdjęcia nieba pokrytego obłokami, które przypominają kłębiasto-pierzaste chmury cirrocumulus i smugi pozostawione przez samoloty. 

Post z Facebooka. Opis chemtrails i zdjęcia nieba pokrytego obłokami.

Źródło: www.facebook.com

Post w krótkim czasie zdobył ponad 100 udostępnień, 170 polubień i 40 komentarzy, popierających twierdzenia autora. Użytkownicy podkreślają, że są świadkami częstych mgieł, doświadczają ekstremalnych upałów bez widocznego na niebie słońca, czy niepokoją się ilością pyłów, które osadzają się na ich podwórkach.

Smug na niebie nie trzeba się bać

Jak tłumaczyliśmy w innym naszym artykule, powstające za samolotami chmury to nie chemtrails, lecz smugi kondensacyjne.

Zgodnie z opiniami ekspertów Urzędu Lotnictwa Cywilnego są to chmury złożone z kryształków lodu, powstałych w procesie kondensacji pary wodnej. Para osadza się najczęściej na cząstkach stałych przypadkowo obecnych w powietrzu lub na cząstkach sadzy w strudze gazów spalinowych, wypływających z napędów lotniczych, które tworzą chmurę drobnych kropelek wody.

Te po pewnym czasie zamarzają, stając się kryształkami lodu. Przebieg procesu powstawania tego typu chmur i ich wygląd zależy od temperatury i wilgotności. Czasami nie powstają wcale, a bywa, że przekształcają się w chmury pierzaste. Tempo znikania smugi kondensacyjnej zależy od wilgotności powietrza.

Zjawisko to tłumaczy zdjęcia zamieszczone w poście, gdzie rozchodzące się smugi kondensacyjne przekształcają się w szerokie półprzezroczyste obłoki.

Chemtrails to popularna teoria spiskowa 

Zrzucanie substancji chemicznych z samolotów stanowi kluczowy element teorii spiskowej związanej z chemtrails, która krąży w sieci od lat 90. XX wieku. Dotychczas nie przedstawiono żadnych wiarygodnych dowodów, potwierdzających tę teorię.

Zwolennicy tezy o chemtrails nie są zgodni co do przyczyny prowadzonych działań. Niektórzy z nich twierdzą, że powodem jest program modyfikacji pogody lub klimatu.

Istnieje wśród nich rozłam na dwie grupy. Część uważa, że program ten jest jedną z przyczyn globalnego ocieplenia, a inni, że wręcz przeciwnie – ma on zapobiegać globalnemu ociepleniu. Pozostali zwolennicy owej teorii uważają, że celem tworzenia smug chemicznych jest trucie ludności, kontrola populacji (depopulacja) oraz kontrola umysłów. 

Czy smugi pozostawiane przez samoloty zawierają truciznę?

Osoby powielające teorie o chemtrails niejednokrotnie podkreślają negatywny wpływ rzekomo rozpylanych chemikaliów na zdrowie ludzkie. Nie istnieje jednak żaden dowód na to, że taki proceder istnieje.

W 2016 roku brytyjsko-irlandzki Instytut Fizyki (IOP – Institute of Physics) przeprowadził ankietę wśród chemików atmosferycznych ze specjalizacją w smugach kondensacyjnych oraz geochemików pracujących nad osadzaniem się pyłu i zanieczyszczeń w atmosferze. Wyniki wskazują, że 76 na 77 badanych naukowców nie spotkało się z dowodami, które mogłyby potwierdzić prawdziwość teorii.

Celem chemtrails jest zaciemnienie słońca? 

poście na Facebooku pada stwierdzenie, że chemtrails mają za zadanie całkowite przysłonięcie słońca. Podobne zdanie pada również w komentarzu: „A ludziom piszą kit, że te opryski mają schładzać klimat!”.

W tym przypadku autor odwołuje się do teorii, według której chemtrails mają być rozpylanymi w atmosferze chemikaliami, a celem chemtrails jest zaciemnienie słońca i odwrócenie efektu globalnego ocieplenia. Teoria ta nie jest prawdziwa i została przez nas szczegółowo opisana w tym artykule. 

Prawdopodobnym źródłem, z którego powstała omawiana teza, jest Stratospheric Controlled Perturbation Experiment (SCoPEx), opracowany przez pracowników Uniwersytetu Harvarda. Sednem projektu SCoPEx było poszerzenie wiedzy na temat zarówno ewentualnych zagrożeń, jak i skuteczności geoinżynierii słonecznej. 

Jego celem nie było „zaciemnienie Słońca”, lecz obserwacja masy powietrza o długości ok. 1 km i średnicy 100 m, która miała powstać po wypuszczeniu od 100 g do 2 kg węglanu wapnia na wysokości 20 km. 

Eksperyment miał być przeprowadzony w Szwecji, jednak w marcu 2021 roku poinformowano na stronie projektu, że Szwedzka Agencja Kosmiczna odwołała go. Na tę decyzję miały wpływ głosy sprzeciwu zgłaszane przez ludność rdzenną czy grupy zajmujące się ekologią.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram