Strona główna Fake News Chorowanie zamiast szczepienia lepszym wyborem? Manipulacja!

Chorowanie zamiast szczepienia lepszym wyborem? Manipulacja!

Chorowanie zamiast szczepienia lepszym wyborem? Manipulacja!

Nabycie naturalnej odporności wiąże się z ryzykiem poważnych powikłań po zachorowaniu oraz ryzykiem zgonu.

FAKE NEWS W PIGUŁCE

  • Na portalu dorzeczy.pl pojawił się artykuł, w którym zamieszczona została analiza dokumentu amerykańskiego Centers for Disease Control and Prevention (CDC). W tekście znalazły się tezy dotyczące naturalnej odporności, która rzekomo miałaby być znacznie lepsza od tej nabytej przez szczepienie, a jednocześnie nie wskazano na to, że szczepienie jest bezpieczniejszą drogą nabycia odporności.
  • Przechorowanie COVID-19 może wiązać się z poważnymi powikłaniami, zwłaszcza w przypadku osób starszych lub cierpiących na choroby przewlekłe. W związku z tym osoby niezaszczepione bez naturalnej odporności są obarczone większym ryzykiem w czasie zachorowania na COVID-19. Szczepienie pozwala minimalizować ryzyko hospitalizacji i zgonu.

Na początku lutego na portalu dorzeczy.pl opublikowany został tekst pt. „CDC przyznaje: Ozdrowieńcy chronieni znaczenie lepiej niż zaszczepieni”. Tekst sugeruje, że lepszym sposobem ochrony przed COVID-19 jest naturalne przechorowanie. Nie zgadza się to jednak z tezami zawartymi w badaniu Centers for Disease Control and Prevention (CDC), na które się powołano. 

Artykułdorzeczy.pl został udostępniony w mediach społecznościowych, m.in. na facebookowym profilu Towarzystwo Lekarzy Medycyny Zintegrowanej.

Wpis na Facebooku zawierający link do tekstu dorzeczy.pl Zdjęcie przedstawia osobę w kombinezonie i goglach ochronnych pobierającą wymaz

Źródło: www.facebook.com

Co opisane zostało w badaniu CDC? Wyniki dot. naturalnej i poszczepiennej odporności

Jak możemy przeczytać w artykule dorzeczy.pl: „Autorzy raportu, który został opublikowany przez rządową agencję, dokonali analizy na podstawie przypadków COVID-19 w Kalifornii i Nowym Jorku, zdiagnozowanych w tych stanach od 30 maja do 20 listopada 2021 roku. Naukowcy porównali ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród czterech grup osób: osób zaszczepionych i niezaszczepionych bez wcześniejszego zakażenia COVID-19 oraz osób zaszczepionych i niezaszczepionych, które przeszły wcześniej COVID-19”.

W dalszej części tekstu możemy się dowiedzieć, że badanie miało wykazać, że choć początkowo osoby zaszczepione były dobrze chronione przed zachorowaniem na COVID-19, to wraz z pojawieniem się wariantu Delta ryzyko zachorowania wzrosło. W tym czasie lepiej mieli być chronieni ozdrowieńcy. W tekście nie pojawiły się żadne informacje, które wskazywałyby na to, że szczepienia są bezpieczniejszą opcją nabywania odporności, poprzez co sugerowano, że szczepionki przeciw COVID-19 są zbędne.

Opublikowana 28 stycznia analiza CDC sprawdzała liczbę przypadków i hospitalizacji z powodu COVID-19, w zależności od statusu zaszczepienia. Badanie było przeprowadzone w dwóch amerykańskich stanach: Kalifornii i Nowy Jork, w okresie od maja do listopada 2021 roku. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy:

  • zaszczepieni, którzy przeszli wcześniej COVID-19,
  • zaszczepieni bez wcześniejszego przechorowania,
  • niezaszczepieni ozdrowieńcy po COVID-19,
  • niezaszczepieni bez przejścia choroby.

Dokument CDC opisuje ryzyko zakażenia dla każdej z tych grup. Dla stanu Kalifornia obliczone zostało także ryzyko hospitalizacji. 

Jak możemy przeczytać w podsumowaniu wyników badania:

„Wskaźniki przypadków były początkowo najniższe wśród osób zaszczepionych bez wcześniejszej diagnozy COVID-19; jednak po pojawieniu się wariantu Delta i z biegiem czasu częstość występowania zakażeń w tej grupie gwałtownie wzrosła, ale tylko nieznacznie zarówno wśród zaszczepionych, jak i nieszczepionych osób z wcześniej rozpoznanym COVID-19. W całym okresie badania osoby z odpornością pochodzącą ze szczepionek i infekcji miały znacznie niższy wskaźnik hospitalizacji w porównaniu z osobami nieszczepionymi”.

„COVID-19 Cases and Hospitalizations by COVID-19 Vaccination Status and Previous COVID-19 Diagnosis — California and New York, May–November 2021”.

Naturalna odporność po przechorowaniu COVID-19 pomogła w trakcie dominacji wariantu Delta

W tekście dorzeczy.pl czytamy, że: „początkowo najlepszą ochronę przed koronawirusem dawało niedawne szczepienie i stanowiło ono nawet lepszą barierę dla infekcji niż odporność nabyta po zakażeniu, ale wraz z upływem czasu i pojawieniem się wariantu Delta sytuacja zupełnie się zmieniła i proporcje uległy kompletnemu odwróceniu. To już kolejne potwierdzenie, że ozdrowieńcy są dobrze chronieni przed koronawirusem”.

Wbrew temu, co sugeruje tytuł tekstu, w CDC nie przyznaje w swoim raporcie, że ozdrowieńcy są chronieni znacznie lepiej niż zaszczepieni. W tabeli nr 2 możemy zobaczyć, że od 18-24 lipca ub.r. ryzyko zachorowania wśród ozdrowieńców bez szczepienia było ok. 4 razy niższe niż wśród osób zaszczepionych bez poprzednio przebytego zakażenia. Dane te znajdują potwierdzenie zarówno dla Kalifornii, jak i Nowego Jorku.

Opisują to również we wnioskach autorzy raportu:

„Wyniki te sugerują, że szczepienie chroni przed COVID-19 i związaną z nim hospitalizacją, a przejście poprzedniej infekcji chroni przed ponownym zakażeniem. Co ważne, ochrona nabyta po infekcji była większa po tym, jak wysoce zakaźny wariant Delta stał się dominujący, co zbiegło się z wczesnym spadkiem odporności wywołanej szczepionką u wielu osób”.

„COVID-19 Cases and Hospitalizations by COVID-19 Vaccination Status and Previous COVID-19 Diagnosis — California and New York, May–November 2021”.

Przypomnijmy, że żadna szczepionka nie jest skuteczna w 100 proc., więc w rzadkich sytuacjach zawsze dojdzie do przypadków zakażeń. Jak podkreśla amerykańskie CDC, osoby w pełni zaszczepione, które zachorują na COVID-19, są mniej narażone na poważny przebieg choroby niż osoby niezaszczepione. Oznacza to mniejsze ryzyko hospitalizacji i zgonu.

W badaniu przeczytamy również, że naukowcy opracowujący badanie uznają szczepienia za bezpieczną metodę na walkę z pandemią, a takie informacje nie pojawiły się w analizowanym artykule.

„Chociaż epidemiologia COVID-19 może się zmienić wraz z pojawieniem się nowych wariantów, szczepienia pozostają najbezpieczniejszą strategią zapobiegania przyszłym zachorowaniom, hospitalizacjom, długoterminowym konsekwencjom choroby i zgonom. Wszystkim kwalifikującym się osobom zaleca się szczepienia podstawowe, dawki dodatkowe i dawki przypominającej”.

„COVID-19 Cases and Hospitalizations by COVID-19 Vaccination Status and Previous COVID-19 Diagnosis — California and New York, May–November 2021”.

Wyniki badania mówią jasno: najbardziej ryzykują osoby niezaszczepione!

Artykuł dorzeczy.pl pomija jednak informację o ryzyku wśród osób niezaszczepionych. Jak się okazuje, zebrane przez badaczy statystyki wskazują, że wskaźnik zachorowań wśród osób niezaszczepionych, które nie przeszły wcześniej infekcji, był najwyższy spośród wszystkich analizowanych grup.

W Kalifornii z grupy niezaszczepionej bez przejścia przechorowania COVID-19 chorowało 128,5 osób na 100 tys. mieszkańców. Z kolei w Nowym Jorku wskaźnik ten wynosił 104,2 osoby na 100 tys. mieszkańców. Wskaźnik zachorowań dla osób zaszczepionych bez wcześniejszej infekcji wynosił 15,5 osoby na 100 tys. mieszkańców w Kalifornii i 18,2 na 100 tys. mieszkańców w Nowym Jorku.

Z kolei wśród ozdrowieńców bez szczepienia chorowało średnio 5 osób na 100 tys. w Kalifornii i 6,2 na 100 tys. w Nowym Jorku.

Najniższe wskaźniki zachorowań na COVID-19 odnotowano wśród osób zaszczepionych, które były jednocześnie ozdrowieńcami. Wśród nich chorowało średnio 3,6 osób na 100 tys. mieszkańców i 4,9 osoby na 100 tys. mieszkańców.

Jakie są ograniczenia badania CDC?

Jak przyznają sami autorzy opracowania, w trakcie zbierania statystyk zachorowań i hospitalizacji w USA nie rozpoczęło się jeszcze podawanie trzeciej dawki szczepionki. Szczepienie przypominające było odpowiedzią na problem spadającej odporności na COVID-19 po dwóch dawkach szczepionki.

Dodatkowo w pracy zawarte zostały tylko dane dotyczące hospitalizacji w jednym ze stanów, bez szczegółowych statystyk zebranych w drugim z badanych miejsc. W badaniu nie znalazły się również statystyki dotyczące zgonów w analizowanych grupach.

Badacze nie uwzględnili także charakteru zachorowania na COVID-19. Nie wiemy zatem, czy ozdrowieńcy przechodzili chorobę w taki sam sposób jak osoby niezaszczepione.

 Co ważne, badanie nie uwzględnia również, jak zachowa się naturalna odporność w kontakcie z wariantem Omikron. O tym, że szczepienia w skuteczny sposób pomagają ograniczyć zachorowania i hospitalizacje w kontakcie z nowym wariantem dominującym, przeczytasz w jednej z naszych analiz.

Odporność hybrydowa to najlepszy sposób ochrony przed COVID-19

artykule dorzeczy.pl możemy przeczytać, że wątpliwości wzbudza szczepienie ozdrowieńców, ponieważ osoby z odpornością hybrydową miałyby mieć 20-krotnie większe ryzyko hospitalizacji niż osoby niezaszczepione po przejściu COVID-19.

Jak czytamy na stronie: „statystyki CDC pokazały przy okazji niepokojącą rzecz dotyczącą odporności hybrydowej – okazało się bowiem, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy badania u osób zaszczepionych po infekcji występowało 20-krotnie wyższe ryzyko hospitalizacji, niż u tych, które zachorowały i nie przyjęły preparatu”.

Podane informacje nie odzwierciedlają wniosków badaczy. W badaniu nie pojawia się stwierdzenie o tym, jakoby odporność hybrydowa była niepokojąca. Jest wręcz przeciwnie, czego przykładem są statystyki.

badanym okresie z powodu COVID-19 hospitalizowanych było 273 pacjentów po szczepieniu i wcześniejszym przejściu COVID-19. Z kolei liczba ozdrowieńców wymagających pomocy w szpitalu wyniosła 378. Dla obydwu grup w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców ryzyko hospitalizacji wynosiło 0,3. Inne dostępne w badaniu obliczenia nie potwierdzają, by u zaszczepionych ozdrowieńców dochodziło do „niepokojącej sytuacji”.

Uzyskanie naturalnej odporności wiąże się z ryzykiem

Informacje zawarte w dokumencie CDC zostały wykorzystane w artykule dorzeczy.pl do postawienia tezy, że odporność po zachorowaniu jest lepsza od tej oferowanej przez szczepionki. Stanowisko to jednak pomija istotną kwestię, jaką jest sposób nabycia naturalnej odporności.

Jak mogłeś przeczytać w naszych tekstach, przechorowanie COVID-19 może wiązać się z poważnymi powikłaniami, zwłaszcza wśród najbardziej narażonych grup pacjentów. O wiele bardziej narażone na ciężki przebieg choroby i śmierć są osoby starsze czy cierpiące na choroby przewlekłe. Nie da się dokładnie przewidzieć, czy przejdziemy chorobę lekko, czy ciężko. Dlatego bezpieczniejszym sposobem na nabycie odporności jest zaszczepienie się.

Naturalna odporność po przechorowaniu COVID-19 nie jest dana na zawsze, a szczepienie może pomóc ja umocnić. Jak wykazali bowiem autorzy jednej z publikacji w czasopiśmie naukowym „The Lancet”, już po ok. trzech miesiącach od szczytowego poziomu przeciwciał wzrasta ryzyko ponownego zachorowania.

Naturalna ochrona przeciw SARS-CoV-2 trwaponad połowę krócej niż w przypadku innych koronawirusów. Z kolei, jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia, ryzyko ponownego zachorowania u osób powyżej 65. roku życia wynosi 50 proc

Jak wskazują statystyki CDC, w grudniu 2021 roku ryzyko hospitalizacji po przechorowaniu COVID-19 dla osób niezaszczepionych powyżej 18 lat było 16 razy wyższe niż w grupach osób zaszczepionych.

Prezentuje to poniższa grafika przedstawiająca wskaźnik hospitalizacji na 100 tys. mieszkańców wśród osób niezaszczepionych (niebieska linia) i zaszczepionych (zielona linia). Dane zbierane były od stycznia do grudnia 2021.

Wykres przedstawia wskaźnik hospitalizacji na 100 tys. mieszkańców dla osób niezaszczepionych i w pełni zaszczepionych w okresie od stycznia do grudnia 2021

Źródło: www.covid.cdc.gov

Ekspert przywołany w artykule dorzeczy.pl zachęca do szczepień. Jego wypowiedź wyrwano jednak z kontekstu

tekście dorzeczy.pl przywołana zostaje także wypowiedź prof. Jeffreya Klausnera, wykładowcy w Keck School of Medicine. Prof. Klausner komentował badanie CDC dla portalu „The Hill”

„Wzorzec lepszej ochrony po naturalnej infekcji ma sens. Zawsze tak było. Tak działa odporność na infekcje (…) podczas gdy mutacje w białku wypustek SARS-CoV-2 tworzą się naturalnie w procesie ewolucji wirusa, ukierunkowane przez szczepionkę podejście do atakowania białka wypustek, choć nadal skuteczne, nie jest tak solidne, jak uzbrojenie stworzone z przetrwania prawdziwej infekcji”. 

artykule dorzeczy.pl znalazł się jedynie fragment wypowiedzi profesora, dotyczący skuteczności naturalnej odporności w walce z COVID-19. Nie znalazł się już jednak cytat, w którym prof. Klausner zachęca do szczepień:

„Z nowego raportu CDC we wszystkich okresach jasno wynika, że ​​najgorszą grupą, w której można się znaleźć, jest grupa nieszczepiona bez wcześniejszego COVID-19. Ta grupa jest najbardziej narażona na zachorowanie, a jeśli jest również narażona na ciężką chorobę – w wieku 65 lat, otyła, przewlekle chora lub z obniżoną odpornością – najbardziej narażona na śmierć z powodu infekcji. Dlatego, jeśli jesteś w tej grupie, zaszczep się!

Prof. Jeffrey Klausner dla portalu „The Hill”

Dodatkowo w tym samym tekście prof. Klausner porównuje również szczepienie z naturalnym przechorowaniem COVID-19. Jak wskazuje, szczepienie jest mniej ryzykowne niż próba nabycia naturalnej odporności:

„Szczepienia przewyższają naturalną infekcję, ponieważ ryzyko śmierci lub ciężkich długotrwałych objawów jest astronomicznie mniejsze”.

Prof. Jeffrey Klausner dla portalu „The Hill”

Podsumowanie

Szczepienia skutecznie ograniczają ryzyko zakażenia i ciężkiego przejścia COVID-19. Osoby niezaszczepione znajdują się w najbardziej zagrożonej grupie, co potwierdzają eksperci. Nabycie naturalnej odporności związane jest z ryzykiem poważnych powikłań w czasie choroby.

Z wiarygodnymi informacjami na temat szczepionek na COVID-19 można zapoznać się na stronach Światowej Organizacji Zdrowia, Amerykańskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Europejskiej Agencji Leków, a także w białej księdze pt. „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność”, opracowanej przez inicjatywę Nauka przeciw pandemii.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać