Strona główna Fake News Czy wulkany są odpowiedzialne za efekt cieplarniany? To fake news!

Czy wulkany są odpowiedzialne za efekt cieplarniany? To fake news!

Samochody osobowe wytworzyły więcej dwutlenku węgla w ciągu roku niż jeden z największych wybuchów wulkanu w XX wieku.

Czy wulkany są odpowiedzialne za efekt cieplarniany? To fake news!

Samochody osobowe wytworzyły więcej dwutlenku węgla w ciągu roku niż jeden z największych wybuchów wulkanu w XX wieku.

FAKE NEWS W PIGUŁCE

  • Według posta opublikowanego na jednym z profili „Wszystkie auta na świecie przez 100 lat nie wyprodukują tyle dwutlenku węgla co podczas jednego wybuchu wulkanu. a wy dalej wierzycie w efekt cieplarniany”.
  • Samochody osobowe tylko w 2020 roku wyprodukowały 3 mld ton dwutlenku węgla. Jeden z największych wybuchów wulkanu w XX wieku wyemitował 42 mln ton CO2.
  • Ocieplanie się klimatu jest faktem i istnieje konsensus naukowy, który mówi, że odpowiedzialna jest za to głównie działalność człowieka.

W sieci możemy znaleźć wiele fałszywych informacji na temat ocieplenia klimatu. Mimo tego, że konsensus naukowy mówi o tym, że główną przyczyną gwałtownego ocieplania się klimatu jest działalność człowieka, nierzadko możemy przeczytać, że jest inaczej.

W taką dezinformację wpisuje się post opublikowany na facebookowym profilu GlosGminny.pl. Według mema „Wszystkie auta na świecie przez 100 lat nie wyprodukują tyle dwutlenku węgla co podczas jednego wybuchu wulkanu. a wy dalej wierzycie w efekt cieplarniany”. Jest to informacja, która wprowadza w błąd.

Zrzut ekranu posta opublikowanego na Facebooku. Zdjęcie, którym zilustrowano mema przedstawia wulkan w trakcie erupcji widziany z lotu ptaka.

Źródło: www.facebook.com

Czy jeden wybuch wulkanu emituje więcej dwutlenku węgla niż wszystkie samochody w ciągu 100 lat? To nieprawda

Według badań naukowych emisje CO2 przez wulkany mogą wpływać na globalny klimat, jednak wskaźniki te są nieznaczne w porównaniu z tymi, które są związane z działalnością człowieka.

Do jednej z największych erupcji wulkanów w XX wieku doszło na Filipinach. W 1991 roku uaktywnił się wulkan Pinatubo. Emisję CO2 w trakcie erupcji oszacowano na 0,05 gigaton (Gt) dwutlenku węgla.

Jeśli spojrzymy na wykresy zamieszczone w serwisie Statista, zauważymy, że tylko w 2020 roku emisja dwutlenku węgla przez samochody (i to wyłącznie osobowe!) osiągnęła 3 Gt. To wielokrotnie więcej niż podano w poście.

Statistic: Carbon dioxide emissions from passenger cars worldwide from 2000 to 2020 (in billion metric tons) | Statista

Źródło: www.statista.com

Czym jest efekt cieplarniany i jak wpływa na ocieplenie klimatu?

Efekt cieplarniany obserwujemy, kiedy następuje wzrost temperatury na powierzchni planety. Atmosfera ziemska przepuszcza dużą część promieniowania słonecznego i zatrzymuje znaczną część promieniowania wysyłanego przez powierzchnię Ziemi.

Jeśli w atmosferze jest duże stężenie gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla, metanu, tlenków azotu, ozonu, freonów), będą one absorbować promieniowanie ziemskie. Powoduje to wzrost temperatury oraz ocieplanie się klimatu Ziemi.

W ostatnich latach obserwujemy gwałtowne ocieplanie się klimatu. Skalę tego zjawiska dobrze przedstawia wykres dotyczący wzrostu globalnej średniej temperatury powierzchni Ziemi.

Wykres przedstawiający wzrost temperatury na powierzchni Ziemi na przestrzeni XX wieku.

Źródło: www.climate.gov

Jak możemy zauważyć, od lat 80. XX wieku temperatura wyłącznie wzrastała – od 0,2 stopnia do 1,0 stopnia Celsjusza. Wiemy też, że od 2005 zdarzyło się 10 najcieplejszych lat w historii, z których najcieplejszymi były lata 2016 i 2020.

Dlaczego nie wulkany?

Konsensus naukowy potwierdza, że to działalność człowieka jest przyczyną ocieplenia klimatu. Z badania przeprowadzonego w 2021 roku wynika, że ponad 99 proc. zrecenzowanych prac naukowych od 2012 roku to potwierdza. Podobne wnioski płynęły także z badań przeprowadzanych przez naukowców w przeszłości.

To, że wulkany emitują więcej dwutlenku węgla niż ludzie, to popularny mit. W rzeczywistości wydzielają one ok. 0,3 mld ton CO2/rok, czyli mniej niż 1 proc. emisji ze spalania paliw kopalnych.

Według danych z 2019 roku wulkany w ciągu jednego rok emitowały tyle CO2 co ludzie w 2,5 doby.

Kto odpowiada za największą emisję gazów cieplarnianych?

Z informacji Światowego Instytutu Zasobów (WRI) wynika, że w 2018 roku za 76 proc. światowej emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialny był sektor energetyczny. Zalicza się do niego m.in.:

  • produkcję elektryczności i ciepła (31,9 proc. światowej emisji CO2),
  • transport (14,2 proc.),
  • produkcję i budownictwo (12,6 proc.).

W 2018 roku sektor energetyczny wyemitował do atmosfery 37,2 Gt ekwiwalentu dwutlenku węgla (GtCO2e).

W 2020 roku – ze względu na pandemię i lockdowny – odnotowano największy spadek emisji CO2 – o prawie 5,8 proc. Mimo to globalne emisje CO2 związane z sektorem energii utrzymały się na poziomie 31,5 Gt. To przyczyniło się do osiągnięcia kolejnego rekordu – najwyższego w historii średniego rocznego stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Jak podaje International Energy Agency (IEA) to ok. 50 proc. więcej niż na początku rewolucji przemysłowej.

Podsumowanie

Nie jest prawdą, że wszystkie auta na świecie przez 100 lat nie wyprodukują tyle dwutlenku węgla co podczas jednego wybuchu wulkanu. Samochody osobowe w 2020 roku wyprodukowały go w ilości 3 mld ton. To o wiele więcej niż jeden z największych wybuchów wulkanu w XX wieku, podczas którego do atmosfery trafiło 42 mln ton CO2. Ocieplanie się klimatu jest faktem i istnieje konsensus naukowy, który mówi, że odpowiedzialna jest za to głównie działalność człowieka.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać