Strona główna Fake News HAARP to broń kontrolująca pogodę i umysły? Fake news!

HAARP to broń kontrolująca pogodę i umysły? Fake news!

HAARP to broń kontrolująca pogodę i umysły? Fake news!

Fot. Egonetix_xyz / Pixabay / Modyfikacje: Demagog

HAARP to broń kontrolująca pogodę i umysły? Fake news!

Film powiela nieprawdziwe informacje i teorie spiskowe na temat HAARP.

FAKE NEWS W PIGUŁCE

O teoriach spiskowych dotyczących placówki badawczej High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP) pisaliśmy już wielokrotnie na łamach Demagoga. Nadal pojawiają się jednak kolejne fałszywe informacje na ten temat. 19 lutego na facebookowej stronie Jerzy Weber Wielki Powrót – znanej z powielania dezinformacyjnych treści – pojawił się kolejny film opisujący rzekome niebezpieczne działanie HAARP. 

Według informacji podanych na nagraniu placówka wykorzystywana jest do kontroli pogody (czas nagrania 10:54), a jej moc może wywoływać kataklizmy i klęski żywiołowe (czas nagrania 35:25). W dodatku HAARP ma mieć możliwość kontroli umysłów i wpływania na ludzkie emocje (czas nagrania 5:20). Wypowiadające się na filmie osoby twierdzą, że broń podobną do HAARP oprócz Amerykanów posiadają zarówno Rosjanie i Chińczycy (czas nagrania 35:20), jak i terroryści (czas nagrania 40:47).

Zrzut ekranu z posta na Facebooku. Na zdjęciu Jesse Ventura stojący w ciemnym pomieszczeniu. W opisie informacja, że HAARP to broń do sterowania ludźmi.

Źródło: www.facebook.pl

Nagranie udostępnione w poście pochodzi z telewizyjnej serii „Conspiracy Theory with Jessee Ventura”. Program nie jest wiarygodnym źródłem informacji na temat badań naukowych prowadzonych w ramach HAARP. Pokazany odcinek został wyemitowany w 2009 roku i nosi tytuł „H.A.A.R.P”. Osobą występującą w roli prowadzącego jest tytułowy Jesse Ventura, były polityk, zapaśnik i aktor, znany z rozpowszechniania niesprawdzonych teorii spiskowych, o czym pisaliśmy już w naszych artykułach

HAARP to placówka badawcza, która nie może manipulować pogodą

W omawianym filmie kilkukrotnie pada stwierdzenie, jakoby przy użyciu HAARP możliwe było sterowanie pogodą: „Skierowany w niebo może manipulować pogodą. Energia generowana przez HAARP wystarczy, by przesunąć obłoki (czas nagrania 0:41)”, „Fale emitowane przez HAARP są w stanie wpływać na obłoki i zmieniać pogodę (czas nagrania 10:54)” – to nieprawdziwe informacje.

HARRP to prawdziwa placówka badawcza niemająca możliwości kontroli pogody, ponieważ w ramach badań oddziałuje na jonosferę, która rozpoczyna się na wysokości od ok. 60-80 km ponad ziemią, a kończy powyżej 500 km. To zdecydowanie wyżej od najniższej warstwy atmosfery – troposfery (ok. 10 km), która jest główną przestrzenią kształtowania się procesów pogodowych. Efekty podgrzewania badanej przez HAARP części jonosfery znikają w przedziale czasowym od sekundy do 10 minut. 

Działanie HAARP porównano do wrzucenia kamienia do potoku – fale wywołane przez kamień szybko zanikają i po chwili są niewykrywalne. Dr Chris Fallen – związany z projektem HAARP – zaznacza, że teorie spiskowe na temat ośrodka badawczego są bezpodstawne:

„HAARP, wbrew jednej teorii spiskowej, nie może kontrolować pogody. Ma za mało mocy i wpływa na inną część atmosfery. […] naukowcy zajmujący się fizyką kosmosu skupiają się na obszarach położonych ponad 60 mil (blisko 97 km) nad naszymi głowami, gdzie fale radiowe HAARP są 100 razy słabsze niż te z telefonów komórkowych”. 

Dr Chris Fallen

Katastrofy naturalne też nie są wywoływane przez HAARP

Na nagraniu padają też zapewnienia o istnieniu rzekomych katastrof naturalnych wywoływanych przy użyciu HAARP: „[…] może sterować pogodą na całym świecie. Czy jest w stanie tworzyć huragany lub trzęsienia ziemi? To możliwe, wielu uczonych tak sądzi” (czas nagrania 35:25). W filmie pojawiają się też informacje mające potwierdzić, że możliwe jest celowe wywoływanie klęsk żywiołowych: „W 1977 roku podpisano pewien traktat. Zrobiły to USA, Związek Radziecki i 60 innych krajów, zobowiązujący do zaprzestania wpływania na pogodę i środowisko oraz używania ich jako broni (czas nagrania 35:53)”.

W sprawie fałszywych doniesień na temat zdolności HAARP do wywoływania klęsk żywiołowych wypowiedział się dr Robert McCoy, dyrektor Instytutu Geofizyki na University of Alaska Fairbanks: 

„Twierdzenia (…) o zdolności HAARP do wywoływania klęsk żywiołowych lub kontrolowania ludzkich zachowań są fałszywe (…). HAARP to nadajnik wysokiej częstotliwości (w zasadzie krótkofalówka). Służy do prowadzenia eksperymentów na fragmencie jonosfery o wymiarach 100 na 100 kilometrów. Transmisje z HAARP powodują jedynie kilkusekundowe niewielkie efekty w jonosferze. Ponadto obiekt jest eksploatowany zaledwie przez kilka godzin w roku (…) nie może wpływać na żadne z naturalnych zjawisk (…)”. 

Dr Robert McCoy, dyrektor Instytutu Geofizyki na Uniwersytecie Alaska w Fairbanks, dla portalu Climatefeedback.org

Wspomniany „traktat” to tak dokładnie konwencja o zakazie używania technicznych środków oddziaływania na środowisko, przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych (UN) 10 grudnia 1976 roku. Konwencja zobowiązuje strony do niewykorzystania „[…] w celach militarnych lub jakichkolwiek innych celach wrogich technicznych środków oddziaływania na środowisko, powodujących rozległe, trwałe lub poważne następstwa, jako sposób powodowania zniszczeń, wyrządzania szkód lub strat jakiemukolwiek innemu państwu będącemu Stroną” (art. 1).

Fakt istnienia takiego aktu nie dowodzi, że broń opisana w teorii spiskowej istnieje. Za celowe manipulowanie procesami naturalnymi można rozumieć wiele różnych działań niezwiązanych z HAARP ani z jakąkolwiek formą zdalnej kontroli pogody. 

Czy podobne jednostki istnieją poza USA i jakie jest ich przeznaczenie? 

Wypowiadające się na nagraniu osoby podkreślają, że rzekomą broń posiadają również inne kraje i organizacje na świecie: „Podobną technologią dysponują terroryści. Są zdolni do sprowadzenia klęsk żywiołowych” (czas nagrania 40:47); „Nad własnymi urządzeniami pracują Rosjanie, Chińczycy i inni” (czas nagrania 35:20).

Na świecie istnieją organizacje podobne do HAARP. Przykładowo: w Europie jednostką badającą jonosferę jest European Incoherent Scatter Scientific Association (EISCAT). Jeden oddział – znajdujący się niedaleko miejscowości Tromsø w Norwegii – posiada anteny przeznaczone do podgrzewania jonosfery, które operują w przedziale od 3,85 MHz do 8 MHz. Z kolei w Rosji działa Sura Ionospheric Heating Facility (SURA), zlokalizowana niedaleko zbiegu rzek Sura i Wołga. Obiekt posiada anteny, których moc waha się od 4,5 MHz do 9.3 MHz.

Jednak jak wcześniej zaznaczyliśmy zarówno HAARP, jak i inne podobne jednostki na całym świecie nie są bronią i nie są w stanie wywoływać klęsk żywiołowych. Twierdzenia mówiące o tym, że terroryści posiadają technologię zdolną do manipulacji pogody, nie są poparte żadnymi źródłami – stanowią jedynie element teorii spiskowej.

Kontrola umysłu i emocji przy użyciu HAARP nie jest możliwa

filmie podkreślano, że HAARP wykorzystywany jest do manipulacji ludzkim umysłem: „Fale generowane przez HAARP mogą przenikać głębiej niż dno oceanów. Do ludzkiego mózgu (czas nagrania 5:20)”. Ich zastosowanie ma obejmować także wpływanie na ludzkie emocje: „powoduje zaburzenia snu, niepokój, wpływa na pracę organów wewnętrznych. Można tak dobrać częstotliwość fal, że ich ofiary wpadną w panikę lub doświadczą koszmarów sennych” (czas nagrania 12:54). Wskazywano, że HAARP użyto jako broni „podczas pierwszej wojny w zatoce Perskiej. Napromieniowano pole bitwy i kiedy wtoczyły się na nią czołgi, Iraccy żołnierze wypełzali z bunkrów, masowo się poddając” (czas nagrania 12:33). 

Do doniesień o kontroli mózgu czy wpływie na organizm odniósł się dr Christopher Fallen na stronie University of Alaska Fairbanks. Podkreślił on, że HAARP nie może wpływać na mózg człowieka, a zatem nie może wywoływać problemów z zasypianiem, niepokoju czy koszmarów. Nie ma też znaczenia dla działania ludzkiego układu pokarmowego. Podobnie sprawę komentował Dr Robert McCoy:

„[…] Sygnały elektryczne w umyśle mają bardzo niską częstotliwość. HAARP to bardzo duża częstotliwość, fale mają metry długości. Nie ma więc możliwości kontrolowania umysłów”.

Dr Robert McCoy, dyrektor Instytutu Geofizyki na Uniwersytecie Alaska w Fairbanks, dla agencji AP News

HAARP służy do przeprowadzania badań naukowych na fragmencie jonosfery o wymiarze 100 km na 100 km. Oznacza to również, że promieniowanie nie mogłoby dotrzeć aż do Zatoki Perskiej, oddalonej od Alaski ponad 9 tys. km, aby wpłynąć na umysły żołnierzy. Twierdzenie to jest jedynie elementem teorii spiskowej i nie jest poparte żadnymi źródłami.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać