Strona główna Fake News Nie, Polska nie została wystawiona na sprzedaż jako firma na giełdzie w USA

Nie, Polska nie została wystawiona na sprzedaż jako firma na giełdzie w USA

Zamieszczona w sieci grafika przedstawia fałszywe informacje.

Nie, Polska nie została wystawiona na sprzedaż jako firma na giełdzie w USA

Zamieszczona w sieci grafika przedstawia fałszywe informacje.

5 maja facebookowy profil „Gazeta RDK Republika Demokracja Konstytucja Forum Obywatelskie” zamieścił posta z następującą grafiką:

 

 

Treść zyskała sporą uwagę użytkowników zbierając ponad 200 udostępnień. W dyskusji pod postem, w której nie brak wulgarnych komentarzy, czytamy:

„A pisałam już że jesteśmy sprzedani, pisiory popierające PiS co wy na to”,

„Już pisiorom kasy nie starcza. Sprzedawać zaczynają własny Kraj”,

„Cholerna pisowska mafia! Ten kaczor to sprzedałby własną matkę ja nie mogę patrzeć na ten judaszowski pysk jego i tej całej bandy”.

Pojawił się jednak także – pozostawiony bez reakcji autora posta – głos sceptyczny: „Mógłbym prosić o źródło tej informacji? Chciałbym poczytać na ten temat”.

Czy Polska została wystawiona na sprzedaż na amerykańskiej giełdzie?

Treść opublikowanej grafiki opiera się po części na rzeczywistej interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich, o której pisały również media. W lutym bieżącego roku Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował o skardze złożonej przez obywatela:

Obywatel zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich o zajęcie się sprawą rejestru firm prowadzonym przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych (U.S. Securities and Exchange Commission, strona sec.gov) (rejestr EDGAR).

Znajduje się w nim bowiem podmiot o nazwie: „POLAND REPUBLIC OF”, którego logo jest tożsame z godłem Polski. Jak napisał skarżący, opis i dalsze informacje wskazują, że Ministerstwo Finansów zarejestrowało Polskę jako korporację (firmę).

Obywatel podkreśla, że art. 1 Konstytucji głosi, iż Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Z uwagi na zakres skargi RPO przekazał ją ministrowi spraw zagranicznych Jackowi Czaputowiczowi, z prośbą o jej rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi skarżącemu oraz samemu Rzecznikowi.

O interwencji RPO pisała „Rzeczpospolita”, a także portal Prawo.pl

Zdecydowanie mniej rzetelnie sprawę przedstawił portal Odkrywamy Zakryte, twierdzący w swoim artykule, że 

III RP to syjonistyczyna firma zarejestrowana w USA

W materiale padła groźba rzekomego wykupienia Polski i oszczędności Polaków przez Żydów:

Wiadomo po co, to zostało stworzone i kto to kupi, nie ma co do tego żadnych wątpliwości.

Najwyższy czas wezwać Polaków do wycofywania pieniędzy z banków, nie ma na co czekać.

W każdej chwili te pieniądze mogą być przejęte przez rząd okupacyjny spod niebieskiej gwiazdy!

Jaka jest prawda?

Na stronie Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych rzeczywiście widnieje informacja o zarejestrowaniu tam Polski. Celem wyjaśnienia tej kwestii zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów. W udzielonej nam odpowiedzi resort informuje, że:

Na stronie Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (U.S. Securities Exchange Commission „SEC”) pod numerem CIK (Central Index Key number) 0000079312 znajduje się dokumentacja złożona przez MF do SEC, która jest bezpośrednio związana z możliwością emisji obligacji skarbowych na rynku amerykańskim.

Pełna dokumentacja – Program Shelf, zarejestrowana w SEC przez MF, dostępna jest na naszych stronach internetowych w zakładce Dług Publiczny => Obligacje zagraniczne =>Emisje (Shelf na rynku amerykańskim w przypadku emisji w dolarach amerykańskich), gdzie znajduje się bezpośrednie odwołanie do strony SEC: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/79312/000095012718000040/a18-21_sb-a.htm.

Ostatnia aktualizacja przedmiotowej dokumentacji miała miejsce w 2018 r., zaś ostatnia emisja obligacji skarbowych na rynku amerykańskim w 2016 roku. Obecnie finalizujemy kolejną aktualizację Programu Shelf. Po dopięciu wszystkich formalności zaktualizujemy link znajdujący się na naszych stronach internetowych.

Co ważne emisje skarbowych papierów wartościowych (SPW) na rynku krajowym i zagranicznym służą finansowaniu pożyczkowych potrzeb budżetu państwa.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich emisji SPW są dostępne na stronach internetowych MF w zakładce Dług Publiczny https://www.gov.pl/web/finanse/dlug-publiczny

A zatem Polska zarejestrowana jest w rejestrze Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych celem emisji obligacji skarbowych na rynku amerykańskim. Co istotne, Polska widnieje w rejestrze SEC już od 2002 roku, a więc nieprawdziwa jest również informacja o tym, że jakikolwiek związek z tym faktem ma obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Jak podaje Ministerstwo Finansów, jednym z głównych celów sprzedaży polskich obligacji na rynkach zagranicznych jest ugruntowanie pozycji Polski na międzynarodowym rynku finansowym jako emitenta godnego zaufania. Znaczenie tych emisji jest również istotne z punktu widzenia finansowania pożyczkowych potrzeb budżetu państwa.

Obecność Polski na rynku międzynarodowym pozwala na dywersyfikację źródeł finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz umożliwia dostęp do zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, posiadających poważne zasoby finansowe. Ponadto zagraniczne emisje polskich papierów rządowych stanowią punkt odniesienia (benchmark) dla polskich banków i przedsiębiorstw plasujących własne emisje instrumentów dłużnych na rynku międzynarodowym.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać