Strona główna Fake News Wszyscy przekraczający granicę mają paszporty? Fałsz!

Wszyscy przekraczający granicę mają paszporty? Fałsz!

Wszyscy przekraczający granicę mają paszporty? Fałsz!

Wjazd na terytorium RP możliwy jest za okazaniem innych dokumentów.

fake news w pigułce

  • Post na Facebooku zwraca uwagę na dużą liczbę Ukraińców posiadających paszport przy przekraczaniu granicy. Ma być to dowód na celowe przygotowanie akcji przesiedleńczej.
  • Jak informuje polska strona rządowa, do przekroczenia granicy upoważniają także inne dokumenty oprócz paszportu. W wyjątkowych okolicznościach opisanych w art. 6 ust. 5 lit. c możliwe jest również przekroczenie jej bez potrzebnych dokumentów.

W mediach społecznościowych nadal utrzymuje się duża popularność dezinformacji skierowanej przeciwko uchodźcom. W ostatnich dniach pojawiły się zarzuty, że Ukraińcy bogacą się kosztem Polaków oraz że wspieranie uchodźców to celowe wynaradawianie Polski.

Wątpliwości stara się również zasiać post opublikowany na profilu Zmienić bieg historii. Wpis rzuca podejrzenie na fakt, że wiele osób przekraczających granicę ma wcześniej przygotowane paszporty. Wśród nich mają być nawet małe dzieci. Tego typu przekaz wpisuje się w narracje o celowym przenoszeniu Ukraińców do Polski. Podobne doniesienia kilkukrotnie analizowaliśmy na naszym portalu.

 

Wpis na Facebooku uznający za podejrzane przekraczanie przez Ukraińców granicy z wyrobionym wcześniej paszportem.

Źródło: www.facebook.com

Niektórzy komentujący wpis również podejrzanie podchodzą do kwestii posiadania przez Ukraińców paszportów i uznają, że jest to dowód na plan przesiedlenia. Część z komentarzy zwraca jednak uwagę, że Ukraińcy przekraczali granicę także bez paszportu: „To jest przesiedlenie zorganizowane.Slepy i głuchy może tego nie dostrzec”, „Jak to powiedzieli w rządzie PRZESIEDLEŃCY…”, „Mieli wyrobione bo czesc chciala wczesniej przyjechac do pracy… wystarczy ich o to zapytac, czesc ma stare niewazne paszporty… czesc dostaje kartke na wjazd bez paszportu…”, „Proszę jechać do urzędu, ambasady i zobaczyć ile ludzi nie ma paszportów i składa dokumenty o wydanie właśnie takiego dokumentu. Mnóstwo ludzi przekraczało granice tylko na dowód, lub z aktem urodzenia, bez paszportu”.

Straż Graniczna: pomagamy niezależnie, czy ktoś ma dokumenty

Chcąc dowiedzieć się, czy wszyscy ukraińscy uchodźcy przekraczający granicę z Polską posiadają paszporty, poprosiliśmy o komentarz Straż Graniczną (SG). W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że funkcjonariusze SG pomagają niezależnie od tego, czy osoby chcące wjechać na terytorium Rzeczypospolitej mają odpowiednie dokumenty:

„Funkcjonariusze Straży Granicznej pomagali i pomagają wszystkim osobom uciekającym z Ukrainy przed wojną, niezależnie od dokumentów, które posiadają bądź nie. Wszystkie osoby są zweryfikowane przez Straż Graniczną, potwierdzona jest ich tożsamość i sprawdzone są w bazach i systemach czy nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski i Polaków”.

Por. SG Anna Michalska, p.o. rzecznika prasowego Komendanta Głównego Straży Granicznej, w komentarzu dla Demagoga

Jakie dokumenty są potrzebne przy przekraczaniu granicy?

Wykaz dokumentów potrzebnych, aby wjechać na terytorium Rzeczypospolitej, dostępny jest na polskich stronach rządowych. Z nich możemy dowiedzieć się, że paszport jest tylko jednym z kilku dokumentów, które uprawniają do przekroczenia granicy polsko-ukraińskiej. Oprócz tego na teren Polski można dostać się także, posiadając:

  • wizę krajową (D) lub wizę Schengen (C),
  • wizę z oznaczeniem D lub C, lub dokument pobytowy wydany przez inne państwo Schengen,
  • zezwolenie na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu,
  • wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożony na polskim przejściu granicznym,
  • zgodę komendanta Straży Granicznej, udzieloną podczas przekraczania granicy.

Przekroczenie granicy jest możliwe także bez posiadania dokumentów. Zgodę na to wydaje komendant Straży Granicznej

Zgodnie z art. 32 ust 1 ustawy o cudzoziemcach w wyjątkowych przypadkach (doprecyzowanych w art. 6 kodeksu granicznego Schengen) komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego SG, może wydać pozwolenie na wjazd dla cudzoziemca na okres nie dłuższy niż 15 dni

Przepis ten regulowany jest przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2016 roku. Dotyczy ono unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice. 

Art. 6 Rozporządzenia precyzuje zasady, zgodnie z którymi udzielane jest pozwolenie na wjazd do danego państwa. Wśród wymogów opisanych w ust. 1, które należy spełnić, jest m.in. posiadanie odpowiednich dokumentów, takich jak wiza lub paszport. Jednak zgodnie z art. 6 ust. 5 lit. c możliwe jest dokonanie odstępstwa od tej reguły z uwagi na wyjątkowe okoliczności:

„Obywatele państw trzecich, którzy nie spełniają jednego lub większej liczby warunków ustanowionych w ust. 1, mogą uzyskać zezwolenie państwa członkowskiego na wjazd na jego terytorium ze względów humanitarnych, ze względu na interes narodowy lub zobowiązania międzynarodowe”.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

Ukraińskie dzieci mogą otrzymywać paszport od dnia narodzin

Facebookowy wpis podaje także w wątpliwość fakt, że małe dzieci przekraczające granice posiadają już paszport. Tymczasem jak informuje ukraińska strona dedykowana paszportom, dokument może być wydawany już nowo narodzonym dzieciom:

„Każdy obywatel Ukrainy ma prawo do otrzymania paszportu obywatela Ukrainy na wyjazd za granicę. Taki paszport można wydać od urodzenia”. 

pasport.org.ua

Podsumowanie

Cudzoziemcy mogą przekraczać granicę Polski nie tylko na podstawie paszportu, ale również mając inne dokumenty. W wyjątkowych przypadkach mogą zostać wpuszczeni na okres do 15 dni bez posiadania paszportu lub wizy. Ukraińskie dzieci mogą otrzymać paszporty od dnia urodzenia. Zgodę na wjazd małoletniego na terytorium RP można udzielić na podstawie aktu urodzenia i dokumentacji medycznej. Więcej o zasadach wjazdu do Polski z terytorium Ukrainy można dowiedzieć się z naszego artykułu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać