Strona główna Fake News Nie, żadne zmiany w „500 plus” nie weszły w życie 1 stycznia 2021 roku

Nie, żadne zmiany w „500 plus” nie weszły w życie 1 stycznia 2021 roku

Nie, żadne zmiany w „500 plus” nie weszły w życie 1 stycznia 2021 roku

Clickbaitowy tytuł artykułu wprowadza w błąd czytelników.

fake news w pigułce

  • Na stronie twojenowinki.pl opublikowano tekst zatytułowany „Właśnie weszły ogromne zmiany w 500+. Wielu rodziców może utracić to świadczenie”. 
  • Tytuł artykułu wprowadza czytelników w błąd – w rzeczywistości 1 stycznia 2021 roku nie wchodzą w życie żadne „ogromne zmiany” we wspomnianym programie.
  • Ustawa nowelizująca program obowiązuje od 1 lipca 2019 roku. Zmiany dotyczyły m.in. rozszerzenia programu również na pierwsze dziecko w rodzinie oraz ustalenia nowego okresu rozliczeniowego od 2021 roku. Sam program „Rodzina 500 plus” obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku.

Program „Rodzina 500 plus” wywołuje silne i skrajne emocje wśród użytkowników mediów społecznościowych. W internecie można odnaleźć wiele publikacji zawierających nieprawdziwe informacje o świadczeniu. Nasza redakcja mierzyła się już z artykułami na temat zmniejszania kwoty świadczenia czy rzekomego wycofywania się rządu z programu. Liczba udostępnień i reakcji użytkowników pod dezinformującymi materiałami sprawia, że internetowi twórcy coraz chętniej sięgają po tę tematykę, chcąc wprowadzać odbiorców w błąd.

Tym razem zarówno oficjalne profile, jak i użytkownicy Facebooka udostępniali tekst umieszczony 3 stycznia na portalu twojenowinki.pl, zatytułowany „Właśnie weszły ogromne zmiany w 500+. Wielu rodziców może utracić to świadczenie”.

 

 

Post ze strony Kocham Róże, zawierający link do artykułu

Źródło: www.facebook.com

 

Obok komentarzy broniących programu pojawiły się również i takie, które wyrażały radość z tego, że świadczenie zostanie ograniczone. Część internautów informowała też, że informacja zamieszczona w tytule artykułu została zmanipulowana (wszystkie komentarze z pisownią oryginalną): „Najlepiej niech zniknie dla wszystkich i będzie święty spokuj Nie będzie gadania bo dla tych nie a dla tych tak nudne już to jest”, „I bardzo dobrze to świadczenie powinni otrzymywać osoby o niskich dochodach” i „Ale bzdury piszą, nigdy świadczenie wychowawcze nie było przedłużane automatycznie. Od początku przyznawane jest na wniosek, tylko były różne okresy przyznawania, ale o tym wnioskodawca jest informowany w decyzji/informacji, którą otrzymuje. I to nie jest żadne zaskoczenie, że w tym roku trzeba będzie złożyć nowy wniosek, aby móc kontynuować i otrzymywać świadczenie wychowawcze na dziecko, które nie ukończyło 18-tego roku życia”.

Jak jest w rzeczywistości?

Autor tekstu wielokrotnie zwraca uwagę czytelników na fakt, że zmiany w programie 500+ są ogromne i mogą wpłynąć na utratę świadczenia. Pisze również o niespełnionych oczekiwaniach wobec programu: 

„Wielu do końca miało nadzieję, że rząd zdecyduje się na podwyżki, jednak władze kraju nie pozostawiły wątpliwości, że w nowym roku na podwyżki rodzice nie mają co liczyć”.

Wspomina, że świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko poniżej 18. roku życia, wynosi 500 zł i nie jest zależne od dochodu miesięcznego rodziny: „Co zatem się zmieniło? Terminy składania wniosków, a także wypłat świadczenia”.

Następnie podaje nowe terminy składania wniosków o tzw. 500 plus. Są one zgodne z treścią ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (weszła w życie 1 lipca 2019 roku). Na mocy nowelizacji art. 21 dotychczasowej ustawy regulującej funkcjonowanie programu otrzymał następujące brzmienie:

„Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku”.

Na końcu artykułu autor przestrzega rodziców: „Do tej pory świadczenie było przedłużane automatycznie. W tym roku jednak uległo to zmianie. Rodzice, którzy pobierali już świadczenie, ale nie złożą wniosku, stracą 500 plus, a ponownie ubiegać będą mogli się o nie dopiero w kolejnym roku. Pamiętajcie o tym, jeżeli nie chcecie stracić pieniędzy”.

Warto jednak zauważyć, że program „Rodzina 500 plus” obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Znajduje się w niej następujący zapis:

„Art. 18. 1. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego”,

z którego wynika, że wniosek o przyznanie świadczenia na dziecko co do zasady należy składać co roku. Wyjątkiem od tej reguły był rok 2020. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg w czerwcu 2020 roku informowała, że

„W tym roku jest inaczej. Rodzice nie muszą składać od lipca nowych wniosków na nowy okres świadczeniowy. W oparciu o wnioski składane w ubiegłym roku, czyli od 1 lipca 2019 r., świadczenia zostały przyznane aż do 31 maja 2021 r.”

Wnioski w nowym okresie rozliczeniowym można składać od 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia – w formie papierowej. Bez złożenia wniosku świadczenie nie będzie przyznane, a co za tym idzie – nie będzie wypłacane.

Marlena Maląg poinformowała 1 kwietnia 2020 roku, że wypłaty świadczeń od początku obowiązywania programu 500 plus wyniosły 102 107 mld zł. Świadczenie to wypłacane jest na blisko 6,5 mln dzieci.

Podsumowanie

Artykuł dotyczący zmian w programie „Rodzina 500 plus” sugeruje, że forma świadczenia została zmodyfikowana w sposób, którego się nie spodziewano, a który może spowodować ograniczenie liczby osób uprawnionych do pobierania świadczenia wychowawczego. W rzeczywistości zmiana dotycząca terminów składania wniosków została wprowadzona 1 lipca 2019 roku wraz z rozszerzeniem programu na pierwsze dziecko. Osoby, którym przyznano popularne 500 plus, otrzymały informację, przez jaki okres będą otrzymywać wypłaty. Warto pamiętać, że od początku działania programu obowiązuje zasada składania wniosków o świadczenie co roku. Wyjątkiem był rok 2020.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać