Strona główna Fake News Nowa ustawa zabiera Polakom wolność? Te przepisy mają 20 lat!

Nowa ustawa zabiera Polakom wolność? Te przepisy mają 20 lat!

Nowa ustawa zabiera Polakom wolność? Te przepisy mają 20 lat!

Fot. Scott Graham / Unsplash / Modyfikacje: Demagog.org.pl

Nowa ustawa zabiera Polakom wolność? Te przepisy mają 20 lat!

Posty w większości przedstawiają obowiązujące przepisy jako nowe propozycje zmian w prawie.

FAKE NEWS W PIGUŁCE

  • Wpisy na Facebooku (1,2,3,4) udostępniają zrzut ekranu z projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej, argumentując, że to nowe przepisy ograniczające wolności obywatelskie.
  • Przepisy widoczne na zdjęciu w większości pokrywają się z obowiązującymi regulacjami zawartymi w ustawie o stanie klęski żywiołowej z 2017 roku. Zmiany dotyczą kilku podpunktów i są związane np. ze sposobem numeracji czy zrezygnowaniem z obowiązku szczepień ochronnych.

Wybiórcze przedstawianie przepisów prawnych i ustaw to jedna z technik manipulacji przekazem w mediach społecznościowych. Niektóre profile lub fanpage’e – prezentując wybrane fragmenty – starają się przekonać swoich odbiorców, że nowe rozwiązania legislacyjne są szkodliwe i uderzają w wolności obywatelskie. Przykładem tego typu działań były nieprawdziwe informacje dotyczące projektu nr 1449, promowane m.in. przez Justynę Sochę ze STOP NOP. 

Tym razem na Facebooku część profili (1,2,3,4) zaczęła udostępniać zrzut ekranu przedstawiający fragment projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej. Zdjęcie zawiera dwa artykuły z projektu wraz z wyróżnionymi urywkami. Jeden z użytkowników Facebooka negatywnie określił przygotowywane propozycje: „A tu nam legalizują obozy koncentracyjne i wysiedlenia oraz grabież majątku . Czytać!!!!!!”. Doniesienia o rzekomo nowych, szkodliwych przepisach udostępniły także strony takie jak: STOP NOP, Globalna Świadomość czy MIR.tv.

Wpis na Facebooku zawierający zrzut ekranu przedstawiający fragment projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Fragmenty dokumentu zostały podkreślone na czerwono

Fot. Facebook.com

Doniesienia o projekcie ustawy wywołały poruszenie wśród internautów, którzy w negatywny sposób ocenili domniemane nowe propozycje: „Już za sam projekt należy się im najwyższy wymiar kary”, „ale szykują nam piekło i więzienia .Koniec wolności i praw obywatelskich”, „Stan klęski żywiołowej to również bezkarne testowanie pewnego eksperymentu medycznego”.

Czym jest projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej?

Informacje o projekcie ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej można znaleźć na stronach rządowych i na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt został opublikowany po raz pierwszy 25 sierpnia 2022 roku, a osobą odpowiedzialną za jego opracowanie jest sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik.

Jak informuje strona gov.pl, istotą wprowadzonych przez ustawę zmian jest wzmocnienie roli organów administracji publicznej. Zadania ochrony ludności mają być finansowane z odpowiedniego funduszu, a osoby poszkodowane wskutek klęsk żywiołowych mają otrzymać zasiłek.

Przepisy związane ze stanem klęski żywiołowej obowiązują od wielu lat

Wpisy na Facebooku (1,2,3,4) przedstawiają projekt ustawy jako nowe zagrożenie dla wolności obywatelskiej w Polsce. Tymczasem przywoływane przez nich przepisy funkcjonują od dłuższego czasu.

Projekt proponowanych zmian jest dostępny do pobrania na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Obecnie obowiązują przepisy o stanie klęski żywiołowej znowelizowane w 2017 roku. Ich pierwotna wersja została uchwalona w 2002 roku.

Gdy porównamy ze sobą te trzy dokumenty, to okaże się, że brzmienie wyróżnionych na zdjęciach z postów art.42art.43 (1,2,3,4) jest zbliżone do sposobu sformułowania przepisów z art. 20art. 21 z przeszłości (1,2). Podpunkty 2,3,4 oraz od 8 do 21 nowego projektu ustawy są tak samo sformułowane jak w obecnie obowiązujących przepisach.

Poniżej prezentujemy, jak wyglądają różnice w tych trzech dokumentach:

tabelka zawierająca porównanie przepisów z trzech ustaw dotyczących klęsk żywiołowych w Polsce

Fot. Demagog

Podsumowanie

Nowy projekt ustawy w części wyróżnionej we wpisach (1,2,3,4) powiela przepisy prawne z przeszłości (1,2). Zaproponowane zmiany dotyczą sposobu numerowania podpunktów, zmiany brzmienia niektórych z nich, a także usunięcia obowiązku poddania się szczepieniom ochronnym (przy jednoczesnym stosowaniu innych środków profilaktycznych). Profile na Facebooku – publikując elementy z nowego projektu bez odpowiedniego kontekstu – manipulują swoimi odbiorcami i wprowadzają ich w błąd.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram