Strona główna Fake News Nowy Porządek Świata do 2030 roku? To fake news!

Nowy Porządek Świata do 2030 roku? To fake news!

Nowy Porządek Świata do 2030 roku? To fake news!

To nie jest oficjalny dokument ONZ.

fake news w pigułce

  • W sieci ponownie krążą grafiki, które mają przedstawiać wypunktowane zapisy z dokumentu o nazwie „Nowy Porządek Świata”. Zgodnie z jego treścią do 2030 roku światowa populacja ma zostać zredukowana, nikt nie będzie posiadał własności prywatnej, a administracja zostanie ujednolicona w sposób globalny.
  • Przedstawiana w sieci grafika nie odwołuje się do żadnego istniejącego dokumentu ONZ. Z kolei te istniejące, takie jak Agenda 2030, nie wskazują na to, by populacja miała być zredukowana, ludzie mieliby być pozbawieni własności prywatnej, a na świecie miałby powstać jeden światowy rząd.

Teoria spiskowa o Nowym Porządku Świata cieszy się niesłabnącą popularnością wśród zwolenników konspiracjonizmu. Na poparcie swoich tez nierzadko wykorzystują oni zmyślone informacje, które mają być rzekomym dowodem na istnienie sekretnego planu.

Jednym z przykładów takich treści są grafiki publikowane w sieci, które informują o tym, że jeden z oficjalnych dokumentów ONZ mówi m.in. o depopulacji czy też pozbawienia ludzi własności prywatnej. Takie obrazy pojawiały się również wcześniej w innych formach.

Zrzut ekranu wpisu na Facebooku, w którym można zapoznać się z rzekomymi zapisami o Nowym Porządku Świata. Na wpis zareagowało ponad 40 osób, a 35 udostępniło go na swoich tablicach.

Źródło: www.facebook.com

Zmyślony dokument o Nowym Porządku Świata (NWO)

Pod hasłem „NWO” kryje się teoria spiskowa, która w bardzo prosty sposób stara się wyjaśniać zmiany zachodzące w międzynarodowej polityce, w czym kompletnie pomija złożoność relacji międzynarodowych.

Zaprezentowana lista ma przedstawiać założenia tzw. Nowego Porządku Świata, którego rzekomym celem miałoby być stworzenie światowego rządu, który będzie kontrolować wszystkich ludzi na Ziemi, pozbawiając ich wolności i człowieczeństwa.

Fałszywe przekazy sugerują, że jest to oficjalny dokument, ale nie jest to prawdą. We wpisie nie podano żadnego źródła treści. Nie znajdziemy go też na stronach Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) ani na innych powiązanych stronach, jak to sugerują osoby przekonane o istnieniu spisku.

W swojej formie grafika przypomina doniesienia z 2021 roku, które głosiły, że taki plan miał być zrealizowany w ramach Agendy 21 i Agendy 2030, o czym przeczytasz w jednej z naszych analiz. Doniesieniami na ten temat zajmowała się też redakcja fact-checkingowa fakenews.pl.

Zamieszczona w sieci grafika wygląda na podsumowanie wielu krążących w sieci teorii spiskowych. Zmyślony dokument mógł powstać w ramach internetowego żartu w celu „wkręcenia” osób, które są silnie przekonane o istnieniu globalnego spisku, co bywa częstą praktyką w sieci.

Agenda 2030 to nie plan zawładnięcia nad światem

Faktycznie istniejącym dokumentem, do którego często odwołują się zwolennicy teorii spiskowych, jest natomiast Agenda 2030. Nie jest to jednak żaden plan przejmowania kontroli nad światem, a ogólny program o dość szczytnych założeniach określonych przez ONZ. Do jego realizacji zobowiązały się 193 państwa.

„Agenda 2030” (pełna nazwa „Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”) z 2015 roku wyznacza ogólny program rozwoju, do którego powinny dążyć państwa na świecie w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Dokument określa koncentrację wysiłków w kilku obszarach, w tym wokół ludzi, planety, dobrobytu, pokoju i partnerstwa. Głównym celem programu jest eliminacja ubóstwa we wszystkich jego przejawach przy jednoczesnej realizacji celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych.

Fałszywe informacje powracają jak bumerang

Już w zeszłym roku podobne doniesienia dotyczyły Agendy 21 i Agendy 2030. Jak jednak wykazaliśmy w poprzedniej analizie: „Agenda 21 istnieje i była jedną z kwestii poruszanych podczas obrad Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie środowiska i rozwoju w Rio de Janeiro w 1992 roku.

Nie dotyczy ona jednak przejmowania świata i ustanawiania nowego porządku”. Podobnie Agenda 2030 nie jest żadnym pełnym grozy planem zawładnięcia nad światem.

Ani w jednym, ani w drugim dokumencie nie ma zapisów, które wskazywałyby na to, że populacja będzie zredukowana, czy też nie będzie własności prywatnej – jak to głosi grafika rozpowszechniana w sieci. Jest wręcz przeciwnie. Agenda wskazuje m.in. na to, że należy dążyć do ograniczenia umieralności dzieci, ograniczenia rozpowszechniania chorób zakaźnych oraz zapewnienia możliwości sprawowania własności nad gruntami i innym mieniem.

Podsumowanie

Zanim uwierzymy w nieprawdziwą treść, warto sprawdzić, czy przedstawiane nam informacje mają jakiekolwiek potwierdzenie w faktach. Teorie spiskowe mogą bazować na tzw. pseudodowodach, które opierają się na fałszywych informacjach. Takim pseudodowodem może być grafika, którą zamieszcza się w sieci bez żadnego źródła potwierdzającego jego treść, a która mimo to bywa wykorzystywana w błędnej argumentacji na temat obecnych wydarzeń.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać