Strona główna Fake News Pandemia nie została zaplanowana przez Światowe Forum Ekonomiczne

Pandemia nie została zaplanowana przez Światowe Forum Ekonomiczne

Cory Bernardi powielił dezinformujący przekaz na temat pandemii.

Pandemia nie została zaplanowana przez Światowe Forum Ekonomiczne

Cory Bernardi powielił dezinformujący przekaz na temat pandemii.

Na Facebooku krąży 6-minutowy film z udziałem Cory’ego Bernardieg. Jego głównym przekazem jest sugestia, że Światowe Forum Ekonomiczne zaplanowało pandemię COVID-19. Rzekomym dowodem, który miałby to potwierdzać, było to, że w 2019 roku forum zorganizowało wydarzenie o nazwie Event 201 – trzyipółgodzinną symulację odzwierciedlającą scenariusz wybuchu pandemii. W rzeczywistości wydarzenie to nie było „zaplanowaniem pandemii”, a jedynie formą szkolenia na wypadek jej wystąpienia.

Film udostępniono m.in. na profilach Kot Wszechkot – informacje z Norwegii i Wszechświata oraz dwukrotnie na Szlachetnie Zdrowy (1,2), gdzie często pojawia się wiele dezinformujących przekazów na temat pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Zrzut z ekranu Facebooka. „Informacja z telewizji Sky News Australia” - czytamy w treści posta. Na zdjęciu widać także prezentera siedzącego w studiu telewizyjnym.

Źródło: www.facebook.com

Jedna z popularniejszych kopii nagrania uzyskała ponad 12 tys. wyświetleń, a na dostępne posty pozytywnie reagowało setki osób. W sekcji komentarzy pod jednym z postów można było przeczytać, że: To co Pan mowi szczera prawda”. 

Kim jest osoba, która występuje w wideo? Czego dokładnie dotyczyły jej stwierdzenia?

Na nagraniu pojawia się australijski polityk i były senator (w 2020 roku złożył rezygnację) Cory Bernardi, który od 29 stycznia 2021 roku ma w telewizji Sky News Australia swój cotygodniowy program publicystyczny o nazwie „Bernardi”. Podczas swojej politycznej kariery Cory Bernardi przykuwał uwagę australijskich mediów kontrowersyjnymi wypowiedziami; jako polityk np. nie wierzył w zmiany klimatyczne.

Wideo udostępnione na Facebooku jest zapisem fragmentu jego programu telewizyjnego, które można obejrzeć także na oficjalnym kanale Sky News Australia na YouTube. Cory Bernardi sugeruje w nim, że Światowe Forum Ekonomiczne zaplanowało pandemię koronawirusa. Dowodem na przedstawioną przez niego tezę ma być zorganizowane przez forum wydarzenia o nazwie Event 201. Jego zdaniem Światowe Forum Ekonomiczne to „środowisko autokratów chcących przedefiniować kapitalizm tak, byś nie posiadał nic i jeszcze był z tego powodu szczęśliwy” (czas nagrania: od 1:21). Ta organizacja – jak mówi Bernardi – „nigdy nie odpuszcza okazji do wciśnięcia ludziom socjalistycznej agendy światowego rządu” (czas nagrania: od 1:33). Bernardi sugeruje, że plan realizowany przez Światowe Forum Ekonomiczne prowadzi do Wielkiego Resetu. Chodzi o popularną teorię spiskową, która głosi, że celem Światowego Forum Ekonomicznego jest „globalny program monitorowania i kontrolowania świata poprzez globalny nadzór”.

O Event 201 pisaliśmy już na łamach Demagoga w ramach innej analizy. Wydarzenie było przygotowane przez Johns Hopkins Center for Health Security, Światowe Forum Ekonomiczne oraz Fundację Billa i Melindy Gatesów i odbyło się 18 października 2019 roku w Nowym Jorku. Jego szczegóły można znaleźć na oficjalnej stronie wydarzenia, co pokazuje, że – choć wydarzenie jest opisywane przez Cory’ego Bernardiego w sensacyjnym tonie i że jak twierdzi „zniknęła strona dotycząca planowania reakcji w serwisie Światowego Forum Ekonomicznego” (czas nagrania: od 3:54) – informacja ta jest cały czas ogólnodostępna.

Czym był Event 201? To nic innego jak planowanie na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej

Event 201 to trwająca trzy i pół godziny symulacja odzwierciedlająca scenariusz wybuchu hipotetycznej, lecz naukowo wiarygodnej pandemii. W trakcie gry uczestnicy konfrontowani byli z trudnymi dylematami odnośnie do decyzji podejmowanych w odpowiedzi na kolejne etapy rozprzestrzeniania się pandemii. Ćwiczenie składało się z fikcyjnych relacji medialnych tworzących „fabułę” przebiegu pandemii, symulacji posiedzeń sztabów kryzysowych, a także moderowanych dyskusji na wybrane tematy. Wbrew założeniom Cory’ego Bernardiego wydarzenie nie jest żadnym dowodem na to, że obecna pandemia została „zaplanowana”.

Jaki w rzeczywistości cel miała ta symulacja? Jak podkreślają organizatorzy, na świecie dochodzi do ok. 200 zdarzeń epidemicznych rocznie (stąd też nazwa Event 201). Liczba ta stale się zwiększa, a z uwagi na procesy globalizacyjne i rosnącą współzależność państw świata w przeciwdziałaniu hipotetycznej pandemii – zdarzeniu nr 201 – konieczna okazuje się koordynacja działań na szczeblu międzynarodowym.

Decyzje podejmowane przez uczestników symulacji ilustrowały potrzebę współpracy pomiędzy rządami państw, przedstawicielami biznesu, organizacjami międzynarodowymi i społeczeństwem obywatelskim. Wszystko to miało na celu zapobiegnięcie katastrofalnym skutkom globalnej pandemii. Tego typu ćwiczenia mają także uświadamiać polityków i inne osoby odpowiedzialne za kreowanie polityki publicznej o zagrożeniach oraz konsekwencjach wybuchu ogólnoświatowej pandemii.

Planowanie i przygotowanie na wypadek potencjalnych sytuacji kryzysowych to elementy składowe zarządzania kryzysowego. Dla przykładu, jeżeli w miejskim planie zarządzania kryzysowego (np. Wrocławia) uwzględniono możliwość i ryzyko wystąpienia – przykładowo – powodzi i zawarto tam rozwiązania, które należy wdrożyć na jej wypadek, to nie oznacza to, ze powódź została zaplanowana. W zglobalizowanym świecie to samo znajduje odniesienie do międzynarodowych spotkań, czego przykładem może być m.in. omawiany Event 201, podczas którego poruszono problematykę globalnego zagrożenia w postaci pandemii. Organizacja takich wydarzeń jest powszechnie praktykowana od wielu lat. W 2018 roku zorganizowano symulację Claude X, w 2005 ćwiczenia Atlantic Storm, a w 2001 roku – Dark Winter. W ich trakcie nie podejmowano prób przewidzenia wybuchu żadnej pandemii, a jedynie sprawdzano stopień bieżącego przygotowania i efektywności działań poszczególnych podmiotów na wypadek wystąpienia takiego scenariusza. Sam fakt, że mamy do czynienia obecnie z realną pandemią choroby zakaźnej, może dowodzić jeszcze większej konieczności i celowości organizacji takich spotkań, by móc na nie sprawniej reagować.

Nie jednemu wirusowi koronawirus na imię. Event 201 nie dotyczył SARS-CoV-2

Cory Bernardi sugeruje, że sam fakt, że symulacja odnosiła się do fikcyjnego koronawirusa (czas nagrania: od 3:25) może być już dowodem na to, że pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 została zaplanowana. Prezenter pomija jednak fakt, że do grupy koronawirusów zalicza się wiele patogenów, a wśród nich znajduje się również i takie, u których od dawna upatrywano się potencjału epidemicznego, stąd też nie powinno dziwić, że fikcyjny scenariusz mógł odnosić się do tego rodzaju wirusów. To, że on o tym wcześniej nie słyszał, nie znaczy, że jest to w jakiś sposób niewiarygodne.

Należy uwzględnić, że scenariusz symulacji dotyczył nieokreślonego koronawirusa i wybuchu pandemii, która rozpoczęła się w Brazylii. Sugestia, że symulacja Event 201 przewidziała wystąpieniu dokładnie tej choroby, z jaką mamy do czynienia obecnie, jest dezinformująca.  Trwająca właśnie pandemia wywołana jest przez koronawirusa SARS-CoV-2. Jest to nowy przedstawiciel dużej rodziny tzw. koronawirusów, których nosicielami mogą być ludzie i zwierzęta. Wirusy te powodują choroby dróg oddechowych, mogące mieć zarówno łagodny (np. zwykłe przeziębienie), jak i bardzo ostry przebieg. Do ciężkich chorób spowodowanych koronawirusami można zaliczyć m.in. bliskowschodni zespół oddechowy (MERS – ang. Middle East respiratory syndrome) i zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS – ang. severe acute respiratory syndrome).

Jak czytamy o ludzkich koronawirusach w artykule „Postępy Nauk Medycznych”, autorstwa mikrobiologa Krzysztofa Pyrcia:

Pierwsze wzmianki o ludzkich koronawirusach pochodzą z lat 60. XX wieku, kiedy to udało się wyizolować i opisać dwa patogeny – HCoV-229E oraz HCoV-OC43. Koronawirusy przez lata znajdowały się na uboczu głównego nurtu badań w wirusologii i medycynie, ponieważ te dwa gatunki wywołują łagodne przeziębienie, które bez żadnej interwencji ustępuje w ciągu kilku dni. Dopiero początek XXI wieku przyniósł światu epidemię choroby wywołanej przez nieznany wcześniej, wysoce zakaźny gatunek koronawirusa SARS (ang. severe acute respiratory syndrome). Dzięki zastosowanym środkom zaradczym oraz naturalnej sezonowości występowania koronawirusów, już po kilku miesiącach wirus zniknął z ludzkiej populacji. Epidemia przyczyniła się do zintensyfikowania prac badawczych, które doprowadziły w następnych latach do identyfikacji i opisania kolejnych, niskopatogennych ludzkich koronawirusów – ludzkiego koronawirusa NL63 oraz HKU1. W 2012 roku, po 10 latach od epidemii SARS-CoV, pojawiły się przypadki nowej, ciężkiej i często śmiertelnej choroby układu oddechowego wywoływanej przez koronawirus MERS”.

Krzysztof Pyrć, „Postępy Nauk Medycznych”

Od czasu epidemii SARS (a więc od niemal dwóch dekad) wiemy więc o istnieniu szerokiej rodziny zwierzęcych koronawirusów, które przekraczając barierę gatunkową i korzystając z braku wykształconej odporności u człowieka, mogą wywoływać poważne choroby układu oddechowego. Fakt, że wirusy te przenoszone są drogą kropelkową, sprzyja ich potencjałowi epidemicznemu, co w rezultacie może prowadzić do wybuchu epidemii, a nawet – w skrajnych przypadkach – ogólnoświatowej pandemii.

Zagrożenie wybuchem epidemii nowego, nieznanego wcześniej koronawirusa, który może potencjalnie doprowadzić do pandemii, było więc przewidywane przez wirusologów na długo przed pojawieniem się SARS-CoV-2 i zorganizowaniem wydarzenia Event 201.

Podsumowanie

Informacja przedstawiona w poście, wskazująca, że Światowe Forum Ekonomiczne zaplanowało pandemię COVID-19, jest nieprawdziwa. Fakt, że Światowe Forum Ekonomiczne w 2019 roku podczas Event 201 przeprowadziło symulację wybuchu pandemii, nie dowodzi, że zaplanowano pandemię COVID-19. Podobnie jak ćwiczenia wojskowe (np. Defender Europe 2020) nie są oznaką bliskiego wybuchu trzeciej wojny światowej, ćwiczenia antyterrorystyczne nie wskazują na potencjalny zamach terrorystyczny, a ćwiczenia przeciwpowodziowe nie zapowiadają wystąpienia powodzi.

Z wiarygodnymi informacjami na temat koronawirusa SARS-CoV-2 i szczepionek przeciw COVID-19 można zapoznać się na stronach Światowej Organizacji Zdrowia, Amerykańskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób i Europejskiej Agencji Leków.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać