Strona główna Fake News Smugi za samolotami są „jak komora gazowa”? Fałsz

Smugi za samolotami są „jak komora gazowa”? Fałsz

Fałszywe twierdzenia na temat smug kondensacyjnych, określanych w analizowanym wpisie jako chemtrails.

Smugi za samolotami są „jak komora gazowa”? Fałsz

Fot. Pixabay / Modyfikacje: Demagog

Smugi za samolotami są „jak komora gazowa”? Fałsz

Fałszywe twierdzenia na temat smug kondensacyjnych, określanych w analizowanym wpisie jako chemtrails.

FAKE NEWS W PIGUŁCE

  • Na Facebooku opublikowano post ze zdjęciem przedstawiającym smugi kondensacyjne za samolotem, nazywane we wpisie chemtrailsami. Przypisano im wiele szkodliwych właściwości – według autora posta mają one wywoływać m.in. paragrypę i osłabienie oraz sprawiać, że się „gorzej myśli”.
  • Jak już wielokrotnie (np. 1, 2, 3) pisaliśmy na łamach Demagoga, smugi kondensacyjne nie są ani toksyczne, ani niebezpieczne dla zdrowia.
  • Jak podaje Agencja Ochrony Środowiska (EPA): „smugi kondensacyjne składają się głównie z wody (mającej tu postać kryształów lodu) i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi”.

4 maja 2023 roku opublikowano na Facebooku post ze zdjęciem przedstawiającym smugi kondensacyjne za samolotem. Grafikę opatrzono komentarzem: „ostra depopulacja chemtrailsem. Od tego możecie mieć para grypę, osłabienie i gorzej myśleć. Jest to jak komora gazowa oprysk jest większy. Metale ciężkie. Wojsko jest w to zamieszane i funduje tą geoinżynierię.”

Zrzut ekranu z facebookowego posta z widocznym zdjęciem przedstawiającym smugi kondensacyjne za samolotem. Liczba reakcji: 56, liczba komentarzy: 20, liczba udostępnień: 33.

Fot. Facebook

Treść posta potraktowano poważnie. Użytkownicy komentowali go m.in. tak: „życzę tym mordercom, wszystkiego co najgorsze !!!!” oraz tak: „żeby wszystkich w to zamieszanych szlag trafił ! Żeby zdychali w mękach !”.

Czy paragrypę wywołują smugi kondensacyjne? Nie, to choroba wirusowa

Jak już wielokrotnie (np. 1, 2, 3) pisaliśmy na łamach Demagoga, smugi kondensacyjne, określane w poście jako chemtrails, nie są ani toksyczne, ani niebezpieczne dla zdrowia. W wymienionych analizach możesz też dokładniej przeczytać, w jaki sposób smugi się formują i jakie warunki atmosferyczne sprawiają, że stają się one widoczne.

Nie wywołują też paragrypy, ponieważ ta jest chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirusy. Jak podaje Cleveland Clinic:

„Paragrypa to szerokie pojęcie, którego medycy używają do opisania infekcji wywołanych przez ludzkie wirusów paragrypy (HPIV) – grupy zakaźnych drobnoustrojów. Wirusy paragrypy mogą wywoływać różne typy infekcji dolnych oraz górnych dróg oddechowych. Schorzenia te mogą mieć przebieg od łagodnego do ciężkiego, do typowych objawów należą ból gardła, kaszel i duszność”.

Cleveland Clinickomentarzu na stronie

Smugi nie powodują osłabienia

poście napisano również, że smugi kondensacyjne powodują osłabienie. Jak jednak zwracaliśmy już uwagę, nie mają one bezpośredniego wpływu na zdrowie. Potwierdzają to organizacje zajmujące się weryfikacją informacji, np. PolitiFact, a także instytucje, takie jak Agencja Ochrony Środowiska (EPA), Narodowa Agencja Oceanów i Atmosfery (NOAA), Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) i Amerykańska Agencja Kosmiczna (NASA), które opublikowały wspólny dokument na ten temat. Podają w nim (s. 5): „utrzymujące się dłużej smugi kondensacyjne nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia publicznego”.

Również w dokumencie informacyjnym przygotowanym przez EPA, napisano: „smugi kondensacyjne składają się głównie z wody (mającej tu postać kryształów lodu) i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi”.

Smugi kondensacyjne nie powodują osłabienia sprawności umysłowej

poście nie podano też żadnych dowodów na to, że przez smugi kondensacyjne miałoby się „gorzej myśleć”. Naukowcy wskazują jednak na istnienie pewnego powiązania pomiędzy funkcjonowaniem mózgu a wiarą w chemtrails. Mianowicie, osoby, które wierzą w teorie spiskowe, takie jak ta dotycząca rzekomego rozpylania chemikaliów w atmosferze, wykazują szereg charakterystycznych cech psychologicznych.

Wiara w teorie spiskowe koreluje m.in. z paranoidalnymi wzorcami myślenia, a także – jak dowiedziono w badaniu opublikowanym w „Social Psychology” – z wysokim poczuciem bycia wyjątkowym. Na łamach „European Journal of Social Psychology” wskazano natomiast, że osoby wierzące w spiskowe koncepcje wykazują zniekształcenie procesów poznawczych, co objawia się m.in. w tym, że doszukują się ukrytych wzorców w losowych, nieuporządkowanych sygnałach i bodźcach.

Smugi kondensacyjne nie są „jak komora gazowa” i mogą zawierać jedynie śladowe ilości metali

We wpisie napisano również, że smugi kondensacyjne są „jak komora gazowa”. Porównanie to jest bardzo nietrafione. Smugi bowiem, jak już wspomniano, składają się głównie z wody. Natomiast w komorach gazowych stosowano cyjanowodór, który jest związkiem bardzo toksycznymszkodliwym dla organizmu.

Twierdzenie, jakoby w smugach kondensacyjnych znajdowały się metale ciężkie, weryfikowaliśmy już bardziej szczegółowo w analizie opublikowanej we wrześniu 2021 roku.

Zaznaczmy jednak raz jeszcze: smugi nie składają się z toksycznych substancji. Śladowe ilości składników innych niż woda, np. metali (niekoniecznie ciężkich), mogą wprawdzie znajdować się w smugach, ale ich pochodzenie może być zarówno technologiczne (np. jako efekt drobnych erozji silnika lub śladowe zanieczyszczenia paliwa), jak i atmosferyczne (czyli już wcześniej były w powietrzu).

To nie wojsko „rozpyla” smugi. One się tworzą za wszystkimi samolotami

poście napisano również, że „wojsko jest w to zamieszane i funduje tą geoinżynierię”. W jednej z naszych wcześniejszych analiz pisaliśmy już o tym, że nie ma podstaw, by doszukiwać się w smugach kondensacyjnych tajnych działań wojskowych. W zasadzie jedyne powiązanie z wojskiem jest takie, że smugi mogą powstawać również za samolotami militarnymi.

Działań geoinżynieryjnych na razie się nie prowadzi, a smugi nie mają z tymi technologiami nic wspólnego

Nieprawdziwa jest również podana w poście informacja, jakoby smugi kondensacyjne formujące się za samolotami były elementem działań geoinżynieryjnych, co opisaliśmy szerzej w analizie z września 2022 roku. Jak podaje Harvard University:

„Geoinżynieria to zestaw rozwijanych wciąż technologii, które mogłyby oddziaływać na środowisko i częściowo równoważyć niektóre skutki zmiany klimatu. Geoinżynieria słoneczna nie ma zastąpić zmniejszania emisji gazów, ani też nie ma zastąpić adaptacji do zmian klimatycznych; mogłaby jednak uzupełniać te wysiłki”.

Harvard University na swojej podstronie poświęconej geoinżynierii

Powyższe działania nie są jeszcze wdrażane, a jedynie – rozważane. Nie mają też nic wspólnego z wodnymi smugami formującymi się za samolotami.

Podsumowanie

Chemtrails to często powtarzana teoria spiskowa, której dokładne brzmienie jest dowolnie modyfikowanedostosowywane do aktualnej sytuacji (epidemiologicznej, pogodowej). Niezależnie od odmiany koncepcja ta bazuje na fałszywych twierdzeniach.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać