Strona główna Fake News Współczesna medycyna morduje ludzi? Fałsz!

Współczesna medycyna morduje ludzi? Fałsz!

Współczesna medycyna morduje ludzi? Fałsz!

Fot. Roberto Sorin / Unsplash / Modyfikacje: Demagog

Współczesna medycyna morduje ludzi? Fałsz!

Film powiela nieprawdziwe informacje na temat medycyny i niebezpiecznie podważa zaufanie do lekarzy.

FAKE NEWS W PIGUŁCE

  • Link odsyłający do filmu w serwisie Bitchute.com został opublikowany na fanpage’u Świetlistość Mocy.
  • Nagranie jest przykładem teorii spiskowej o Big Pharmie mówiącej o tym, że wielkie koncerny farmaceutyczne oraz lekarze mają na celu generowanie dochodów finansowych kosztem zdrowia pacjentów poprzez sprzedawanie im szkodliwych lub niedziałających leków.
  • wideo pojawiają się także nieprawdziwe informacje na temat Johna D. Rockefellera. Wśród nich pada sugestia, że „WHO została założona w 1948 roku przez Rockefellera eugenika i obsesyjnego globalistę, która miał (i nadal ma) za cel kontrolowanie światowej populacji przez zdrowie (i śmierć)” (czas nagrania 12:19). Co jest logicznie niemożliwe, bowiem John D. Rockefeller zmarł w 1937 roku w wieku 97 lat.
  • nagraniu słyszymy, że częścią spisku Big Pharmy są szczepionki przeciw COVID-19, które „są w rzeczywistości bronią biologiczną” (czas nagrania 13:19). Całość wieńczy kompilacja różnych scen, w których widzimy osoby mdlejące rzekomo po przyjęciu szczepionki (czas nagrania 14:59). Jednak prawdziwym powodem ich zasłabnięcia były m.in. problemy z odwodnieniem.

21 marca na fanpage’u Świetlistość Mocy został opublikowany post zawierający link do filmu zamieszczonego w serwisie Bitchute.com. To brytyjska witryna, na której można udostępniać filmy bez ograniczeń i kontroli treści.

Zrzut ekranu z Facebooka. Na zdjęciu widzimy lekarzy i pacjentów. Na ich tle napisano: “Dlaczego współczesna medycyna nie leczy, wywołuje choroby i morduje ludzi? Post polubiło 20 użytkowników, doczekał się 12 udostępnień.

Źródło: www.facebook.com

Wideo jest kompilacją różnych nagrań, które powielają nieprawdziwe informacje na temat współczesnej medycyny, sugerując, że ta nie leczy, ale wywołuje choroby i morduje ludzi. Bez oparcia w faktach wideo atakuje lekarzy i przyczynia się do podważenia zaufania do nich. W nagraniu słyszymy m.in., że lekarze mają za zadanie depopulację ludzi” (czas nagrania 2:30). Według informacji zawartych w materiale lekarze dają pacjentom leki, których nie powinni im dać – które wchodzą w niepożądane interakcje z innymi lekami albo składnikami diety. A potem pacjenci umierają” (czas nagrania 5:01).

Całość jest przykładem teorii spiskowej o Big Pharmie mówiącej o tym, że wielkie koncerny farmaceutyczne oraz lekarze mają na celu generowanie dochodów finansowych kosztem zdrowia pacjentów poprzez sprzedawanie im szkodliwych lub niedziałających leków. Podobno ma się to odbywać w ramach „spisku elit” – nie ma jednak wiarygodnych dowodów na jego istnienie.

Medycyna służy depopulacji? Nie, ratuje życie

nagraniu wielokrotnie padają nieprawdziwe informacje, które mają na celu deprecjonowanie współczesnej medycyny. Według nich lekarze uczestniczą w wielkim światowym spisku, którego celem jest depopulacja, a sami lekarze ukrywają przed pacjentami istniejące skuteczne metody leczenia.

wideo słyszymy: Mafia medyczna to korporacja, a celem korporacji jest maksymalizacja zysków, kosztem zdrowia pacjentów. To współczesna święta inkwizycja. Oni mają za zadanie depopulacje ludzi” (czas nagrania 2:30). Według lektora lekarze trochę pomagają, by wzbudzić sobie zaufanie, ale jak już się raz wpadnie w ich ręce to trudno się wydostać. Bo klient wyleczony, to klient stracony” (czas nagrania 2:42). Medycy mają rzekomo dawać pacjentom leki, których nie powinni im dać – które wchodzą w niepożądane interakcje z innymi lekami albo składnikami diety. A potem pacjenci umierają” (czas nagrania 5:01).

Lekarze muszą mieć odpowiednie kwalifikacje potwierdzone konkretnymi dokumentami, co regulują przepisy prawa (ustawa o zawodzie lekarza i dentysty). Informację, czy osoba jest praktykującym lekarzem, można znaleźć w rejestrze prowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską.

Lekarzy obowiązuje Kodeks Etyki Lekarskiej, w którym czytamy, że powołaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, leczenie chorych oraz niesienie ulgi w cierpieniu” (art. 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej), a niewypełnianie tych zadań może być podstawą odebrania prawa wykonywania zawodu.

Lekarze w leczeniu pacjentów korzystają z medycyny opartej na faktach (Evidence-Based Medicine, EBM). Medycyna opiera się na dowodach naukowych i jest zbiorem najlepszych wiarygodnych aktualnych danych, które pozwalają precyzyjnie i dokładnie wykorzystać dostępne dowody naukowe w codziennej praktyce klinicznej”.

Nie jest prawdą, że medycyna służy depopulacji, co więcej, jej rozwój przekłada się pozytywnie na ludzkie życie. Przykładem może być zmniejszenie umieralności dzieci i matek (po porodzie), jak wynika z opublikowanego w 2019 roku raportu ONZ przygotowanego pod przewodnictwem UNICEF i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). UNICEF zaznacza, że powodem zmniejszenia umieralności jest „postęp związany z powszechną opieką medyczną”. 

UNICEF zwraca uwagę, że: Od 1990 r. o 56 proc. zmniejszyła się liczba zgonów wśród dzieci poniżej 15 lat (z 14,2 mln zgonów do 6,2 mln w 2018 r.).

W dalszej części czytamy

„Białoruś, Bangladesz, Kambodża, Kazachstan, Malawi, Maroko, Mongolia, Rwanda, Timor Wschodni i Zambia to niektóre z krajów, które osiągnęły znaczny postęp w zmniejszaniu wskaźnika umieralności dzieci i matek. Sukces ten można przypisać politycznej woli poprawy dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej, inwestycjom w personel medyczny czy wprowadzeniu bezpłatnej opieki dla kobiet w ciąży i dzieci”. 

UNICEF 

Nieprawdziwe informacje na temat Johna D. Rockefellera

nagraniu pojawiają się nieprawdziwe informacje na temat amerykańskiego przedsiębiorcy i filantropa Johna D. Rockefellera, który przedstawiony jest jako centralna postać spisku Big Pharmy. Na łamach Demagoga wielokrotnie pisaliśmy o fałszywych informacjach na jego temat. 

wideo pada stwierdzenie, że dzięki architektowi, Rockefellerowi amerykańskiemu monopolu, żadna branża nie ma nad nami takiej władzy co Big Pharma” (czas nagrania 2:22). W innym momencie słyszymy, że „(John D. Rockefeller) czołowy potentat naftowy w Ameryce zamówił armię propagandystów, aby odpowiednio odwrócić rzeczywistość” (czas nagrania 00:38). Spisek miał rzekomo polegać na tym, że Rockefeller następnie przejął kontrolę nad amerykańskim stowarzyszeniem medycznym i zaczął oferować ogromne granty na najlepsze programy nauczania, który on zatwierdził” (czas nagrania 1:00).

Jak już napisano, nie ma wiarygodnych dowodów potwierdzających teorie spiskowe o Big Pharmie, według których wielkie koncerny farmaceutyczne oraz lekarze mają na celu generowanie dochodów finansowych. Tym samym nie ma potwierdzenia, że Big Pharmę miał założyć John D. Rockefeller.

Warto nadmienić, że w nagraniu pojawia się informacja, według której: WHO została założona w 1948 roku przez Rockefellera, eugenika i obsesyjnego globalistę, która miał (i nadal ma) za cel kontrolowanie światowej populacji przez zdrowie (i śmierć)” (czas nagrania 12:19). Co jest logicznie niemożliwe, bowiem John D. Rockefeller zmarł w 1937 roku w wieku 97 lat.

Chemioterapia nie leczy? Fake news!

nagraniu padają nieprawdziwe informacje na temat chemioterapii. Leczenie chemioterapią powoduje zgon – średnio – w ciągu 3,5 roku, a leczenie innymi metodami daje czas przeżycia 13,5 roku (…) Ona (chemioterapia) nie ma żadnych właściwości leczniczych” – słyszymy (czas nagrania 6:13).

To popularny mit, obalony przez ekspertów od leczenia nowotworów. 

Prof. Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP) zwraca uwagę na to, że zasadność stosowania chemioterapii jest „konsekwentnie podważana przez osoby zajmujące się tzw. alternatywnymi terapiami w medycynie”. Według eksperta „do osób, które wygłaszają takie poglądy, nie przemawiają żadne racjonalne dowody”, a „w swoich wywodach posługują się zwyczajnymi kłamstwami”. 

„Twierdzenie, że chemioterapia zabija więcej pacjentów niż rak, jest absurdalne. W istocie chemioterapia jest jedną z podstawowych metod leczenia nowotworów i ratuje życie setkom tysięcy ludzi na całym świecie”. 

Prof. Jacek Jassem w wypowiedzi dla PAP

Dlaczego krytykowany jest prof. Andrzej Frydrychowski?

W kolejnej części nagrania prof. dr hab. Andrzej Frydrychowski czyta swoje oświadczenie i w geście protestu pali dokument potwierdzający jego prawo do wykonywania zawodu lekarza (czas nagrania 9:11).

Nie będę już zmuszany do leczenia w sposób nieskuteczny” – mówi Frydrychowski (czas nagrania 9:51). Przekonuje, że jest karany za skuteczne leczenie i niepowodowanie powikłań” (czas nagrania 10:45).

Profesor Andrzej Frydrychowski to lekarz, który w latach 1973-2017 był zatrudniony w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Jednak macierzysta uczelnia odcięła się od jego działań. W wydanym w 2020 roku oświadczeniu podpisanym przez rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marcina Gruchałę czytamy, że:

Władze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oświadczają, że poglądy dotyczące medycyny naturalnej prezentowane publicznie oraz za pośrednictwem środków masowego przekazu przez prof. Andrzeja Frydrychowskiego są wyłącznie Jego prywatnymi opiniami i w żaden sposób nie mogą być utożsamiane ze stanowiskiem naszej Uczelni (…).

Wszelkie przejawy aktywności propagujące treści niemające potwierdzenia w wiarygodnej i rzetelnej wiedzy medycznej, nie znajdują akceptacji ze strony władz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”.

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marcin Gruchała

Profesor Andrzej Frydrychowski – wbrew swoim twierdzeniom – nie jest krytykowany za skuteczne leczenie”, ale za propagowanie treści niemających potwierdzenia w wiarygodnej i rzetelnej wiedzy medycznej”.

Szczepionki przeciw COVID-19 to narzędzie depopulacji? Fałsz

W końcowej części wideo pojawiają się nieprawdziwe informacje, które uderzają w szczepionki przeciw COVID-19.

WHO zmusiła rządy do »zaszczepienia« swoich populacji nigdy wcześniej nie testowanymi genetycznie zmodyfikowanymi zastrzykami mRNA, których skład nie jest znany nikomu poza przemysłem farmaceutycznym – treść, która okazała się śmiertelna dla dziesiątek milionów ludzi i nadal rośnie” – słyszymy (czas nagrania 13:07). W dalszej części pada informacja, że wszystkie tak zwane szczepionki stosowane na Zachodzie są w rzeczywistości bronią biologiczną(czas nagrania 13:19).

Na naszych łamach wielokrotnie zajmowaliśmy się nieprawdziwymi informacjami na temat szczepień przeciw COVID-19. Jeszcze raz przypominamy, że szczepionki są bezpiecznym sposobem walki z pandemią. 

Nagranie kończy kompilacja różnych scen, w których widzimy mdlejące osoby (czas nagrania 14:59). Rzekomym powodem ich zasłabnięcia miało być przyjęcie szczepionki. Sekwencję tych ujęć dokładnie opisywaliśmy we wcześniejszej analizie. Z pomocą wstecznego wyszukiwania obrazem ujawniliśmy, kim są osoby pokazane w materiale wideo, a następnie zweryfikowaliśmy, co wiadomo na temat ich problemów ze zdrowiem. 

Osoby widoczne na nagraniu nie zemdlały w wyniku przyjęcia preparatu przeciw COVID-19. Prawdziwym powodem ich zasłabnięcia były m.in. problemy z odwodnieniem.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać