Finansowanie

Finansowanie i majątek Stowarzyszenia Demagog

Stowarzyszenie Demagog, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną (art. 1 Statutu).

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są (art.30 Statutu):

 1. składki członkowskie;
 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne;
 3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje);
 4. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia;
 5. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty;
 6. dochody z mającej charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.

Granty 2022-2023

IFCN Climate Misinformation Grant Program
Climate Factbot – an educational chatbot

Wysokość grantu: 80 000,00 USD
Okres realizacji: 31.05.2022 – 31.05.2023

W ramach dotacji z programu “Climate Misinformation Grant Program” finansowanego przez International Fact-Checking Network oraz Meta Platforms, Stowarzyszenie Demagog we współpracy z portalem Crazy Nauka oraz Grupą Defence24 zrealizuje projekt “Climate Factbot – an educational chatbot” (“Klimatyczny factbot – chatbot edukacyjny”). W ramach projektu powstanie chatbot edukacyjny oraz największa baza danych agregująca informacje z zakresu zmian klimatu w Polsce, stworzona przez ekspertów i dziennikarzy działających na rzecz przeciwdziałania dezinformacji klimatycznej. Projekt ma na celu ograniczanie fałszywych informacji dotyczących zmian klimatu oraz prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi.

European Fact-Checking Standards Network

Wysokość grantu: 41,935 EUR
Szacowany wkład organizacji: 13,978 EUR
Okres realizacji: 2022-2023

Projekt European Fact-Checking Standards Network jest inicjatywą mającą na celu połączenie organizacji zajmujących się fact-checkingiem i open-source intelligence (OSINT) w celu podjęcia dialogu i zdefiniowania standardów niezależności, przejrzystości oraz jakości metodologicznej i dziennikarskiej, które muszą przyświecać naszym wysiłkom w walce z dezinformacją.

Dyskusja ta zostanie przełożona na Kodeks Etyki Zawodowej dla europejskich organizacji zajmujących się weryfikacją faktów i OSINT.

Projekt ten jest częścią unijnego programu „Integralność mediów społecznościowych”.

Granty 2021-2022

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy – Projekt Sektorowy

Koszty partnera: 50 272,00 EUR
Okres realizacji: 15.01.2021-31.12.2023

W ramach dotacji z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG” Fundacja Instytut Dyskursu i Dialogu we współpracy ze Stowarzyszeniem Demagog zrealizuje projekt „Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”. W ramach projektu zorganizowane zostaną m.in. 4 edycje „Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO” dla organizacji o charakterze: równościowym, pomocowym, rzeczniczym, strażniczym. Projekt ma na celu wyposażenie przedstawicieli różnych typów organizacji pozarządowych w wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji medialnej, krytycznego myślenia, weryfikowania źródeł informacji czy też przeciwstawiania się propagandzie medialnej.

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Wysokość grantu: 54 000,00 EUR
Okres realizacji: 01.01.2021-30.06.2022

Stowarzyszenie Demagog w ramach dotacji z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG zrealizuje projekt “Fakty w debacie publicznej”. Projekt opiera się na działaniach fact-checkingowych służących podniesieniu jakości debaty publicznej oraz kampanii edukacyjnej, która ma na celu walkę z fałszywymi informacjami i naukę krytycznego myślenia. W ramach działań powstanie 300 fact-checków, nagranych zostanie 30 odcinków podcastu z ekspertami oraz edukatorami, równolegle będą prowadzone działania edukacyjne w postaci kampanii edukacyjnej, warsztatów dla uczniów, studentów i seniorów. Ważnym elementem projektu będzie zaangażowanie obywatelskie w postaci monitoringu debaty publicznej oraz weryfikacji informacji. W ramach projektu przeszkolonych zostanie ponad 100 nauczycieli, którzy zdobędą umiejętności fact- checkingowe niezbędne do pracy z uczniami i kształtowania umiejętności krytycznego myślenia.

Granty 2020-2021

Ambasada Stanów Zjednoczonych

Wysokość grantu: 20.460.00 $
Okres realizacji: 01.07.2020-30.06.2021

Stowarzyszenie Demagog w latach 2020-2021 realizuje pt. “Akademia Fact-Checkingu –  warsztaty na temat edukacji medialnej dla szkół podstawowych”. Dzięki współpracy przeprowadzimy zajęcia dla uczniów i nauczycieli w temacie fake news, wiarygodnych źródeł informacji i fact-checkingu.

Granty 2017-2019

Ambasada Stanów Zjednoczonych

Wysokość grantu: 12.000.00 $
Okres realizacji: 29.08.2017-31.03.2018

Stowarzyszenie Demagog w roku 2017 realizowało z Ambasadą Stanów Zjednoczonych projekt pt. “Akademia Fact-Checkingu czyli jak radzić sobie z fałszywymi informacjami”. Dzięki współpracy przeprowadziliśmy zajęcia dla uczniów i nauczycieli w temacie fake news, wiarygodnych źródeł informacji i fact-checkingu. Podczas organizacji warsztatów podjęliśmy współpracę z ekspertami od medialnej manipulacji i fact-checkingu. Warsztaty realizowane były również w ramach współpracy z American Corners.

Fundacja Batorego

Wysokość grantu: 141.400.00 zł
Okres realizacji: 1.04.2018-31.03.2019

Stowarzyszenie Demagog w 2017 roku otrzymało dotację w ramach umowy grantowej z Fundacją im. Stefana Batorego. W ramach projektu rozbudowany zostanie portal Demagog.org.pl, a także powstanie strategia komunikacji oraz fundraisingu. Analitycy portalu przeanalizują stan realizacji obietnic wyborczych i publicznych wypowiedzi polityków, a zasięg Akademii Fact-Checkingu zostanie poszerzony poprzez przeprowadzenie warsztatów w 60 miastach.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)

Wysokość grantu: 275. 600.00 zł
Okres realizacji: 1.07.2018-31.12.2019

Stowarzyszenie Demagog nawiązało współpracę z Narodowym Instytutem Wolności przy projekcie „Krytyczny umysł – Obywatele w walce o prawdę!” Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018. W ramach projektu przeprowadzony zostanie monitoring wyborów samorządowych, rozwiniemy projekt Akademia Fact-Checkingu o platformę e-learningową, przeprowadzimy pierwsze w Polsce badanie dotyczące fake news. Analitycy portalu przeanalizują stan realizacji obietnic wyborczych i publicznych wypowiedzi polityków, a zasięg Akademii Fact-Checkingu zostanie poszerzony poprzez przeprowadzenie warsztatów w 35 miastach.

 

Inne źródła finansowania

W tej części wymienione są niegrantowe źródła finansowania stanowiące powyżej 5% przychodów Demagoga w minionym roku.

 • Facebook: Od września 2019 roku jesteśmy członkiem Programu niezależnej weryfikacji treści Facebooka. W jego ramach zajmujemy się weryfikacją nieprawdziwych treści (artykułów, zdjęć, filmów) w celu ograniczenia rozprzestrzenianie się fake newsów w mediach społecznościowych.

Przyjmując jakiekolwiek zewnętrzne źródło finansowania, działalności Stowarzyszenia Demagog zastrzegamy, że nie ma ono żadnego wpływu na zakres merytoryczny naszej pracy.

Cała odpowiedzialność za dobór tematyczny naszych artykułów, a także przeprowadzany w nich proces analityczny, spoczywa wyłącznie na zespole redakcyjnym portalu Demagog.

 

Darowizny i składki członkowskie

Jedynym stałym dochodem naszego Stowarzyszenia są składki członkowskie w wysokości 10 zł miesięczne, które stanowią jedynie minimalną część wpływów do budżetu organizacji. Aktualnie stowarzyszenie liczy 32 osoby.

Suma składek członkowskich wynosiła w:

 • 2018 roku: 1940 zł
 • 2019 roku: 1850 zł 

Drugim istotnym dla nas źródłem finansowania są darowizny.

Suma darowizn wynosiła w: 

 • 2018 roku: 4331,80 zł 
 • 2019 roku: 26 499 zł 

Sprawozdania finansowe

Wesprzyj Nas!

Każda nawet symboliczna, lecz regularna kwota pomoże nam rozwijać się oraz profesjonalizować walkę o prawdę!

  

 

   

 

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub