Strona główna Obietnice wyborcze Bezpłatny dostęp do archiwów mediów publicznych dla płacących abonament

Bezpłatny dostęp do archiwów mediów publicznych dla płacących abonament

Bezpłatny dostęp do archiwów mediów publicznych dla płacących abonament

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Media publiczne powinny także pełnić ważną rolę edukacyjną, a nie ograniczać się do rozrywki. Archiwa mediów publicznych staną się
bezpłatnie dostępne przez Internet dla wszystkich płacących abonament.

Pogram Prawa i Sprawiedliwości 2014, 13.02.2014

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Pogram Prawa i Sprawiedliwości 2014, 13.02.2014

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Obietnica bezpłatnego dostępu do archiwów mediów publicznych znalazła się w programie PiSu z 2014 r. Partia deklarowała, że “archiwa mediów publicznych staną się bezpłatnie dostępne przez Internet dla wszystkich płacących abonament”.

Archiwa Telewizji Polskiej w swoich zasobach przechowują ogromny zbiór materiałów audiowizualnych: około 125 tysięcy taśm filmowych, ponad 420 tysięcy taśm magnetowidowych, w tym ok. 180 tysięcy taśm cyfrowych (także w standardach HD – ponad 6 tysięcy). Więcej niż połowa zbiorów to produkcja własna TVP S.A.

Jeszcze w listopadzie 2013 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i 19 spółek mediów publicznych podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia Biblioteki Cyfrowej Mediów Publicznych (BCMP) – platformy wymiany scyfryzowanych materiałów audiowizualnych. W pierwszym etapie system BCMP miał być przeznaczony i dostępny dla nadawców publicznych radiowych i telewizyjnych do wewnętrznej wymiany programowej. W drugim etapie, system – po uregulowaniu spraw związanych z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, zwłaszcza do zbiorów zgromadzonych przed rokiem 1994 – miał być udostępniony użytkownikom zewnętrznym.

Pierwotnie zakładano, że projekt zostanie uruchomiony w pierwszym kwartale 2016 r. Ze względów finansowych (brak stabilnych regulacji prawnych dotyczących poboru abonamentu) i organizacyjnych (zmiany w organach zarządczych) Telewizja Polska, jako lider projektu, zdecydowała się na okresowe wstrzymanie realizacji etapu udostępniania plików audialnych i audiowizualnych uczestnikom BCMP.

W marcu 2017 r. Telewizja Polska zaprezentowała nową koncepcję budowy BCMP. Istotą nowego podejścia była zmiana formuły, z opartej wyłącznie na systemach wewnętrznych, działających w TVP i rozgłośniach publicznych, na formułę bazującą na rozwiązaniach internetowych (m.in. opartych o System Dystrybucji Treści i System Zarządzania Treściami). W grudniu 2017 r. przedstawiciele rozgłośni regionalnych podpisali porozumienie o przystąpieniu do realizacji projektu BCMP Online. Zarządy Polskiego Radia SA i Telewizji Polskiej SA podpisały porozumienie 31 stycznia 2018 r.

W 2018 r. Telewizja Polska przedstawiła sprawozdanie z dotychczasowych prac. Nie udało się jednak utrzymać zakładanego harmonogramu. Głównym powodem były problemy komunikacyjne powstałe podczas uzgadniania projektu z pozostałymi 18 uczestnikami (Polskie Radio SA i 17 spółek regionalnej radiofonii publicznej). Aby poprawić komunikację, TVP wprowadziła Biuletyn Informacyjny BCMP Online. Wobec zaistniałych opóźnień w realizacji harmonogramu spół- ki dokonały jego modyfikacji i przyjęły dzień 31 grudnia 2020 r. jako nowy termin zakończenia prac wdrożeniowych. W zakresie dostępu do materiałów TVP, od grudnia 2014 w ramach TVP działa tak zwana Strefa Widza – uprawniająca wszystkie osoby regularnie płacące abonament radiowo-telewizyjny do bezpłatnego korzystania z premierowej i archiwalnej oferty programowej Telewizji Polskiej dostępnej w usłudze VOD. W 2019 roku dodatkowo oferta serwisu wideo TVP została została poszerzona o Strefę Abo, w której znajdują się seriale i filmy od BBC. Dostęp do oferty mają regularnie płacące abonament lub te, które są z niego zwolnione.

Od 1 kwietnia 2019 roku darmowy dostęp do płatnych treści TVP VOD otrzymały osoby ustawowo zwolnione z płacenia abonamentu. Po aktywowaniu konta TVP za pomocą stron tvp.pl lub vod. tvp.pl posiadanym numerem identyfikacyjnym abonenta osoby zwolnione z opłat abonamentowych otrzymują dostęp do treści telewizyjnych TVP.

Osobami zwolnionymi z opłat abonamentowych są m.in:

  • osoby, które ukończyły 75 rok życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia,
  • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego.

W celu uzyskania zwolnienia z opłat abonamentowych należy przedstawienia w urzędzie pocztowym dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz oświadczenie.

Działania te nie realizują jednak w pełni założeń obietnicy z programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. W trybie dostępu do informacji publicznej uzyskaliśmy informację od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, iż prace na rzecz bezpłatnego dostępu do archiwów mediów publicznych dla osób płacących abonament, nie są prowadzone. W związku z tym, uznajemy obietnicę za częściowo zrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

OBIETNICE WYBORCZE

Częściowo zrealizowana

Częściowo zrealizowana

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!