Strona główna Obietnice wyborcze Bilet seniora dla kobiet powyżej 60. roku życia

Bilet seniora dla kobiet powyżej 60. roku życia

Bilet seniora dla kobiet powyżej 60. roku życia

Rafał Trzaskowski

Prezydent Warszawy
Platforma Obywatelska

Dostosujemy Bilet Seniora (50 zł za rok) do nowego wieku emerytalnego kobiet (60. rok życia)

WARSZAWA DLA WSZYSTKICH Program Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej Platforma. Nowoczesna dla Warszawy, 18.09.2018

Działania niepodjęte

Ocena ta przydzielana jest obietnicy, wobec której nie zostały do tej pory podjęte żadne działania zmierzające ku jej urzeczywistnieniu, ale nie przekroczyła ona jeszcze założonego ostatecznego terminu jej realizacji, np. końca kadencji. 

Sprawdź metodologię

WARSZAWA DLA WSZYSTKICH Program Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej Platforma. Nowoczesna dla Warszawy, 18.09.2018

Działania niepodjęte

Ocena ta przydzielana jest obietnicy, wobec której nie zostały do tej pory podjęte żadne działania zmierzające ku jej urzeczywistnieniu, ale nie przekroczyła ona jeszcze założonego ostatecznego terminu jej realizacji, np. końca kadencji. 

Sprawdź metodologię

W programie wyborczym Rafała Trzaskowskiego z 2018 roku w rozdziale „Stolica lepszej komunikacji” na stronie 21 pojawiła się obietnica dostosowania Biletu Seniora do nowego wieku emerytalnego kobiet (60. rok życia).

Bilet seniora

Roczny Bilet Seniora to bilet długookresowy uprawniający osoby, które ukończyły 65 lat, do korzystania ze wszystkich linii dziennych i linii nocnych w strefie 1 i 2. Cena biletu wynosi 50 zł.

Bilet jest imienny i uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania do godziny 23:59 trzysta sześćdziesiątego piątego lub – w roku przestępnym – trzysta sześćdziesiątego szóstego dnia terminu ważności. Aby bilet był ważny, konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek pasażera. Osoby posiadające bilet nie mogą stosować innych ulg dotyczących przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie.

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm VIII kadencji ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw wiek emerytalny dla mężczyzn wynosi 65 lat, a dla kobiet 60 lat. Nowelizacja weszła w życie 1 października 2017 roku, zmieniając tym samym regulacje zawarte w przyjętej przez Sejm VII kadencji ustawie z dnia 11 maja 2012 roku, która podwyższyła wiek emerytalny do 67 lat dla mężczyzn i 65 lat dla kobiet.

Oznacza to, że wiek, w którym można uzyskać Bilet Seniora, pokrywa się z aktualnym wiekiem emerytalnym mężczyzn. Kobietom wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego w wieku 60 lat przysługuje zniżka w wysokości 50 proc., a o Bilet Seniora mogą się ubiegać dopiero po pięciu latach od przejścia na emeryturę.

Osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą korzystać z transportu publicznego w Warszawie bez- płatnie. To samo dotyczy emerytów i rencistów, którzy bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni w Zarządzie Transportu Miejskiego, w Miejskich Zakładach Autobusowych, w Tramwajach Warszawskich, w Metrze Warszawskim oraz Szybkiej Kolei Miejskiej.

Według najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2018 roku (stan na 31 grudnia) Bilet Seniora mogłoby potencjalnie uzyskać 70,7 tys. kobiet w wieku od 60 do 64 lat.

Odpowiedź ZTM

W czasie prac nad raportem zwróciliśmy się do Zarządu Transportu Miejskiego z zapytaniem o to, jak przebiegają prace nad wprowadzeniem biletu seniora dla kobiet powyżej 60. roku życia. ZTM zapewnia, że obietnica jest nadal aktualna, jednak z analiz instytucji wynika, że jej wdroże- nie spowoduje obniżenie dochodów ratusza o 17,5 mln zł rocznie. ZTM poinformował nas także, że ze względu na trudną sytuację epidemiczną i dużą utratę dochodów w budżecie Warszawy projekt dotyczący biletów dla seniorów powyżej 60. roku życia nie został przekazany pod obrady Rady m. st. Warszawy. Z tego względu obietnicę zaliczamy do kategorii „działania niepodjęte’’.

 

 

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!