Strona główna Obietnice wyborcze [Konkret 100.] Zniesienie cenzury na kulturę

[Konkret 100.] Zniesienie cenzury na kulturę

[Konkret 100.] Zniesienie cenzury na kulturę

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Zniesiemy cenzurę nałożoną na polską kulturę: cenzurę ekonomiczną, czyli cofanie środków finansowych dla instytucji kultury niewygodnych dla władzy; cenzurę personalną, czyli obsadzanie instytucji kultury osobami podległymi władzy.

100 konkretów

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

100 konkretów

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Nowa lista czasopism dotowana przez ministerstwo

W połowie marca minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz ogłosił wyniki naboru do programu dofinansowań „Czasopisma”. 

Polityk zadeklarował wówczas, że jednym z kryteriów przy doborze było dla niego: „takie ukształtowanie programu, aby odzwierciedlał całe spektrum debaty publicznej w Polsce”.

Listy instytucji wspieranych przez ministerstwo

W marcu ukazały się wyniki licznych programów dofinansowań ministerialnych dla instytucji kulturowych. 

Pełna lista jest dostępna na stronie Ministerstwa. Finansowanie otrzymuje szerokie spektrum instytucji, nie tylko związanych ideowo z obecną władzą.

Otwarte konkursy do instytucji kultury

Na stronie ministerstwa znajdziemy ogłoszenia o trwających konkursach na stanowisko dyrektora wybranych instytucji kultury. 

Można tutaj wymienić między innymi nabór na stanowisko dyrektora następujących instytucji kultury: Polskiej Opery Królewskiej, Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, Narodowego Starego Teatru w Krakowie.

Instytucje kultury obsadzane bez konkursów

Na początku marca na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Kultury został powołany Robert Piaskowski. Nie został przeprowadzony konkurs w tej sprawie. 

artykule opublikowanym w połowie marca przez Gazetę Wyborczą czytamy, że wkrótce ma zostać ogłoszona bez konkursu nowa dyrekcja Instytutu Adama Mickiewicza (obecnie trwa w nim kontrola). 

GW wspomina też o inicjatywie połączenia ze sobą Instytutu Książki z utworzonym za rządów PiS w 2019 roku Instytutem Literatury. Faktycznie taki zamiar został ogłoszony w styczniu tego roku. Pełnomocnikiem wyznaczonym do tego zadania został Grzegorz Jankowicz. Z informacji Wyborczej wynika, że ma zostać jej dyrektorem, również bez konkursu.

W dzienniku urzędowym widzimy również decyzje o powołaniach do rad wybranych instytucji kultury.

Podsumowanie

Faktycznie w konkursach na dofinansowania z Ministerstwa Kultury środki są przeznaczane na instytucje i inicjatywy kulturowe nie tylko związane ideowo z obecną władzą. 

W wybranych instytucjach kultury prowadzone są otwarte konkursy na stanowisko dyrektorskie, jednak natrafiliśmy również na przypadki instytucji, w których dyrektor został obsadzony decyzją ministra bez konkursu. 

Widzimy działania i inicjatywy podjęte na rzecz wykonania tej obietnicy, dostrzegamy również brak niezależnego od ministra systemu dysponowania środków i stanowisko. Na ten moment oceniamy obietnicę jako częściowo zrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!