Strona główna Obietnice wyborcze [Konkret 14.] Ograniczenie wycinki lasów

[Konkret 14.] Ograniczenie wycinki lasów

[Konkret 14.] Ograniczenie wycinki lasów

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Wyłączymy najcenniejsze przyrodniczo obszary lasów z wycinki i przeznaczymy je tylko na funkcje przyrodnicze i społeczne.

100 konkretów

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

100 konkretów

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Organizacje społeczne i PAN apelują o wstrzymanie wycinki

W grudniu 2023 roku 116 organizacji społecznych wystosowało apel do kierownictwa Lasów Państwowych i Ministerstwa Środowiska. Domagały się zatrzymania wycinek drzew na terenie najcenniejszych lasów w Polsce. W apelu wskazano m.in. takie miejsca jak Podgórze Przemyskie, Lasy Suchedniowskie i Puszcza Białowieska.

Podobne wezwanie znajdziemy w styczniowym komunikacie komitetu Polskiej Akademii Nauk. Wobec wyzwań związanych ze zmianami klimatu jako jedno z najpilniejszych działań naukowcy wskazali bezzwłoczne ograniczenie lub eliminację wycinki drzew (szczególnie liściastych) m.in. na obszarach chronionych i najcenniejszych przyrodniczo.

Rząd ogranicza wycinkę lasów w 10 lokalizacjach

8 stycznia 2024 roku Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska poinformowała o ograniczeniu wyrębów przewidzianych w 2024 roku w 10 polskich obszarach leśnych.

– Od słów przechodzimy do czynów. Podjęliśmy decyzję o wydaniu pierwszej decyzji o ograniczeniu i wstrzymaniu wycinek najcenniejszych obszarów leśnych w Polsce – informowała w czasie konferencji minister.

Do 10 obszarów, w których ograniczono wycinkę, należą: lasy trójmiejskie, lasy wokół Wrocławia, Puszcza Świętokrzyska, Iwonicz-Zdrój, Bieszczady, Puszcza Karpacka, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Augustowska, Puszcza Romincka i Puszcza Borecka.

Ograniczeniem wycinki będą objęte najcenniejsze fragmenty lasów

Hennig-Kloska podkreśliła, że chodzi o ograniczenie wycinek w najcenniejszych fragmentach lasów, tj. w starodrzewiach, lasach wodochronnych i lasach górskich.

Wiceminister Mikołaj Dorożała informował, że ograniczenie wycinek nie przekroczy 20–30 proc. planowanych wyrębów. Większe zmiany, według jego słów, nie są możliwe ze względu na obowiązujące umowy z wykonawcami prac.

Co istotne, miejsca, w których mają zostać ograniczone wyręby, to tereny planowanych parków narodowych, obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu oraz leśne kompleksy promocyjne.

To dopiero początek zmian

Decyzją minister ograniczono częściowo wycinki w 10 cennych obszarach lasów. Jak możemy zobaczyć na mapie dołączonej do komunikatu Ministerstwa, jest to dopiero pierwszy etap ograniczeń. Według wiceministra Dorożały większe zmiany nie są możliwe ze względu na obowiązujące umowy.

Na tej podstawie można stwierdzić, że podjęto działania w celu realizacji obietnicy, ale ostateczny cel jeszcze nie został osiągnięty. Jednocześnie nie ma jasnych terminów realizacji kolejnych etapów, a ministerstwo już zastrzega, że ograniczenia nie mogą przekroczyć 20-30 proc. planowanych wyrębów. W związku z tym obietnicę uznajemy już teraz za częściowo zrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!