Strona główna Obietnice wyborcze [Konkret 57.] Ochrona bioróżnorodności w miastach

[Konkret 57.] Ochrona bioróżnorodności w miastach

[Konkret 57.] Ochrona bioróżnorodności w miastach

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Skończymy z wycinką drzew w miastach i zapewnimy ochronę bioróżnorodności na terenach miejskich. Wprowadzimy instytucje „miejskiego ogrodnika”, odpowiedzialnego za parki, nowe nasadzenia i użytki ekologiczne.

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Ogrodnicy miejscy już istnieją

W wielu polskich miastach istnieje już funkcja ogrodnika miejskiego. Dla przykładu w Krakowie pracuje 10 takich osób. Ich zadaniem jest troska o zieleń w mieście i utrzymanie parków. W Bielsku-Białej zostało dla takiego specjalisty stanowisko w Wydziale Gospodarki Miejskiej, a w Łodzi powołano go w strukturach Zarządu Zieleni Miejskiej. Natomiast w Gdyni Ogrodnik Miejski ma nawet swój Wydział w Urzędzie Miasta.

Wymieniamy tylko przykłady, ponieważ nie ma odgórnego obowiązku powoływania ogrodników miejskich w miastach. Dotychczas miasta powoływały takie osoby z własnej inicjatywy w celu troski o zieleń miejską lub nawet kreowanie wizerunku przestrzeni miejskiej w zakresie zieleni.

W sprawie tej obietnicy nic się nie zmieniło

Zakładamy, że obietnica dotyczy wprowadzenia ustawowych regulacji, na mocy których takich ogrodnik pracowałby w każdym mieście. Na ten moment projekt w tym zakresie nie został podjęty przez rząd.

Podobnie nie poznaliśmy planu na zakończenie wycinki drzew w miastach, które podlegają pod samorządy. Oceniamy obietnicę jako niezrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!