Strona główna Obietnice wyborcze [Konkret 89.] Przedstawienie planu transformacji energetycznej

[Konkret 89.] Przedstawienie planu transformacji energetycznej

[Konkret 89.] Przedstawienie planu transformacji energetycznej

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Przedstawimy szczegółowy plan transformacji energetycznej, która umożliwi ograniczenie emisji CO2 o 75% do 2030 roku. Przyspieszymy rozwój niskoemisyjnych źródeł energii (OZE i energetyki jądrowej). Opracujemy założenia dla spójnego programu rozwoju energetyki jądrowej oraz precyzyjnie określimy sposób jego finansowania.

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 roku

Krajowy plan (KPEiK) to kluczowy dokument dla polskiej energetyki, jak i pozostałych sektorów gospodarki. Każdy kraj członkowski UE był zobowiązany przedłożyć taki dokument na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 roku. 

Polska przedstawiła swój plan w 2019 roku. To scenariusze i założenia zawarte w tym dokumencie są podstawą dla transformacji energetycznej państw UE. 

Do połowy 2023 roku wszystkie państwa były zobowiązane przez Komisję Europejską do przedstawienia zaktualizowanego planu. Polska tego nie zrobiła. Przez to opóźnienie Komisja Europejska uruchomiła procedurę naruszeniową. Dopiero na przełomie lutego i marca 2024 roku nowy rząd wysłał do KE zaktualizowany plan.

Obecny plan nie realizuje zobowiązań z obietnicy

Plan przekazany Komisji Europejskiej nie jest ostatecznym planem transformacji. Jak czytamy w dokumencie, to jedynie szkic „niezbędny dla zakończenia procedury [naruszeniowej – przyp. Demagog] względem Polski” (s. 5).

W planie znalazł się tylko scenariusz WEM, czyli bazowy (ang. with existing measures). Zabrakło scenariusza ambitnego WAM (ang. with additional measures). Przedstawiony plan przewiduje ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 35 proc. w 2030 roku w stosunku do 1990 roku (s. 14). To znacznie mniej niż deklarowane 75 proc.

Należy przyznać, że w nowym dokumencie, w porównaniu do wydania z 2019 roku, wzmocniono plan zwiększenia udziału OZE w zużyciu energii w Polsce (s. 18), w tym zarówno w elektroenergetyce (s. 22), ciepłownictwie (s. 25), jak i transporcie (s. 28). 

Z drugiej strony, pomimo deklarowanych intencji rozwoju energetyki jądrowej (s. 21), w planie nie znajdziemy obiecanych precyzyjnie określonych sposobów finansowania tego celu. 

Nowy plan zapowiedziany na drugą połowę roku

Docelowy dokument przedstawiający założenia polskiej polityki klimatycznej ma zostać ukończony „na przełomie II i III kwartału 2024 r.” (s. 5). Wówczas dopiero rząd planuje przedstawić plan redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie zbliżonym do unijnego (tj. 55 proc.).

Tym samym, na dziś obietnicę oceniamy jako niezrealizowaną. Pełny plan transformacji poznamy, wedle zapowiedzi (s. 5), znacznie później niż po pierwszych 100 dniach rządu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!