Strona główna Obietnice wyborcze [Konkret 64.] Rozliczenie „afer Daniela Obajtka”

[Konkret 64.] Rozliczenie „afer Daniela Obajtka”

[Konkret 64.] Rozliczenie „afer Daniela Obajtka”

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Rozliczymy wszystkie afery Daniela Obajtka, w tym sprzedaż udziałów w Rafinerii Gdańskiej.

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Fuzja Orlenu i Lotosu

Jak wyjaśnialiśmy w jednej z naszych analiz, w sierpniu 2022 roku PKN Orlen przejął grupę kapitałową Lotos. Była to realizacja jednej z obietnic PiS.

Aby odpowiedzieć na antymonopolistyczne zastrzeżenia Komisji Europejskiej co do tej fuzji, Orlen zaproponował m.in., że sprzeda 30 proc. udziałów w należącej do Lotosu Rafinerii Gdańskiej. Trafiły one do firmy Saudi Aramco.

Prokuratura wszczyna śledztwo

Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2024 roku Prokuratura Okręgowa w Płocku wszczęła śledztwo dotyczące fuzji Orlenu z Lotosem. Sprawa dotyczy nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków członków zarządu PKN Orlen w związku ze zbyciem udziałów w rafinerii po rażąco niskiej cenie.

komunikatu prokuratury możemy się dowiedzieć, że sprzedaż udziałów mogła spowodować szkodę w bliżej nieokreślonej kwocie, nie mniejszą niż 4 mld zł. Zgodnie z art. 296 Kodeksu karnego grozi za to kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Kolejne zawiadomienia

W lutym politycy KO skierowali do prokuratury zawiadomienie w sprawie nieprawidłowości przy wyprzedaży aktywów Lotosu. Oprócz Obajtka, zawiadomienie dotyczyło innych członków zarządu spółki, w tym ministra Jacka Sasina.

PAP informował 14 lutego 2024 roku, że na potrzeby śledztwa dotyczącego fuzji Orlenu i Lotosu prokuratura rozważa powołanie specjalnego zespołu.

W marcu zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Daniela Obajtka wpłynęło do prokuratury z inicjatywy dziennikarza Grzegorza Jakubowskiego. Twierdzi on, że prezes Orlenu składał fałszywe zeznania przed sądem w maju 2023 roku, gdy zeznawał o okolicznościach swojej znajomości z Piotrem Nisztorem.

Rozliczeniem zajmie się więc prokuratura

Śledztwo w sprawie Daniela Obajtka jest dopiero prowadzone przez prokuraturę. Nie znamy kolejnych szczegółów, jednak zgodnie z zasadą domniemania niewinności nie można obecnie orzekać o sytuacji prezesa Orlenu.

Daniel Obajtek nie został dotychczas rozliczony za zarzucane mu afery, w tym za sprzedaż Rafinerii Gdańskiej. Na ten moment obietnica pozostaje niezrealizowana.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!