Strona główna Obietnice wyborcze [Konkret 85.] Stworzenie możliwości dla lokalnych wspólnot energetycznych

[Konkret 85.] Stworzenie możliwości dla lokalnych wspólnot energetycznych

[Konkret 85.] Stworzenie możliwości dla lokalnych wspólnot energetycznych

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Umożliwimy stworzenie 700 lokalnych wspólnot energetycznych generujących własny, tańszy prąd.

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Obywatelskie społeczności energetyczne

Lokalne wspólnoty energetyczne to sposób na współpracę przy produkcji energii w ramach małych kooperatyw lub dużych spółdzielni. 

Wspólnoty są tworzone w państwach Unii Europejskiej w ramach projektu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Dzieje się to na mocy dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych oraz dyrektywy w sprawie wspólnych zasad runku wewnętrznego energii elektrycznej.

W 2019 roku do polskiego porządku prawnego wprowadzono  pojęcie spółdzielni energetycznych, a w 2023 roku przyjęto przepisy regulujące działalność obywatelskich społeczności energetycznych.

Nowelizacja prawa energetycznego

W lipcu ubiegłego roku Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo energetyczne. Dodany został m.in. rozdział 2e „Obywatelskie społeczności energetyczne”, w którym znajdują się przepisy regulujące działalność tych społeczności.

Wspomniana nowelizacja została przyjęta za poprzedniej kadencji Sejmu. Przepisy dotyczące kooperatyw energetycznych wejdą w życie dopiero w sierpniu 2024 roku, a więc nie są jeszcze w mocy.

Spółdzielni i wspólnot powstało do tej pory niewiele

Nie natrafiliśmy na informacje o powstaniu w Polsce 700 wspólnot energetycznych. Przepisy ułatwiające i regulujące ich prowadzenie nie są jeszcze w mocy, a co więcej zostały przyjęte za poprzedniej władzy.

Na tej podstawie oceniamy obietnicę jako niezrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!